Tematy_MSzczepanski

Komentarze

Transkrypt

Tematy_MSzczepanski
Dr inż. Marek Szczepański
02.10.2013
Tematyprojektówinżynierskich:
1. Detekcja znaków ograniczenia prędkości w urządzeniach mobilnych.
Celem pracy jest stworzenie aplikacji mobilnej, która w warunkach rzeczywistych
będzie w stanie rozpoznawać i zapisywać lokalizację GPS znaków ograniczenia
prędkości. Otrzymane wyniki powinny być możliwe do wykorzystania w temacie nr 2.
Wynikiem działania programu powinien być obraz bądź sekwencja obrazów z
oznaczonym znakiem ograniczenia prędkości powiązanym ze współrzędnymi GPS,
umożliwiający dalszą obróbkę. Wskazane jest by wyniki były zapisywane
bezpośrednio za pośrednictwem sieci Internet w chmurze lub na dedykowanym
serwerze.
Uwaga: Możliwe jest zakupienie odpowiedniego urządzenia na potrzeby testów
2. Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości na potrzeby systemów nawigacyjnych.
Projekt ten jest ściśle związany z tematem nr 1 dotyczącym Detekcji znaków
w urządzeniach mobilnych i wskazane jest by ich autorzy ze sobą współpracowali.
Zadaniem Dyplomanta będzie na rozpoznanie znaków ograniczenia prędkości
w scenie pozyskanej z telefonu komórkowego i zapisanie jej do odpowiedniej bazy
danych w powiązaniu z lokalizacją znaku.
3. Poprawa jakości sekwencji obrazów barwnych z matrycy Bayera.
Zadaniem dyplomanta będzie implementacja algorytmów poprawy jakości sekwencji
obrazów pozyskanych z kolorowej kamery przemysłowej lub aparatu cyfrowego przy
niedostatecznym oświetleniu. W ramach pracy powinny zostać opracowane algorytmy
redukcji szumów, poprawy kontrastu i interpolacji obrazu „mozaikowego” z macierzy
Bayera.
4. Implementacja zawansowanych filtrów redukcji szumów w środowisku Adaptive
Vision Studio.
W ramach projektu należy zaimplementować w postaci filtrów użytkownika oraz
programów w środowisku Adaptive Vision wybranych filtrów redukcji szumów
w obrazach cyfrowych.
5. Przetwarzanie sekwencji wideo w środowisku Adaptive Vision Studio
W ramach projektu należy zaimplementować w postaci filtrów użytkownika oraz
programów w środowisku Adaptive Vision wybranych metod poprawy jakości
sekwencji wideo.
6. Metody oceny jakości sekwencji wideo
Celem pracy jest implementacja wskaźników oceny jakości sekwencji wideo, oraz ich
wizualizacja.
7. Analiza obrazów z systemów nadzoru wizyjnego z wykorzystaniem środowiska
Adaptive Vision
W ramach projektu należy, zaprojektować korzystając z środowiska Adaptive Vision
aplikację pobierającą dane z kamery monitoringu (lub wielu kamer), a następnie
wykonanie operacji specyficznych do danego zastosowania (np. wykrywanie intruzów,
detekcja twarzy i zapis do bazy danych, wyszukiwanie zadanych obiektów itp.).
Uwaga: Możliwe jest udostępnienie odpowiedniej kamery na potrzeby badań.
8. Przetwarzanie sekwencji wideo z wykorzystaniem technologii OpenCL
W ramach projektu należy zaimplementować proste algorytmy poprawy jakości
sekwencji wideo z wykorzystaniem technologii OpenCL umożliwiających zarówno
wykonanie zadać za pomocą GPU jak i CPU.
9. Przetwarzania obrazów w urządzeniach mobilnych
Opis Pracy:
Praca ma na celu implementację wybranych algorytmów przetwarzania obrazów na
urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android,
z wykorzystaniem wbudowanej kamery.
Literatura w języku angielskim i polskim. Język programowania Java/OpenCV.
Uwaga: Możliwe jest zakupienie odpowiedniego urządzenia na potrzeby testów
10. Poprawa jakości archiwalnych materiałów wideo zapisanych w formacie Digital
Betacam
Temat zamówiony przed wakacjami (tytuł do uzgodnienia)
Rejestracja wybranych tematów na zasadzie: „kto pierwszy, ten lepszy” za pomocą poczty
elektronicznej: [email protected]