Regulamin subskrypcji na Portalu Doradca Dyrektora

Komentarze

Transkrypt

Regulamin subskrypcji na Portalu Doradca Dyrektora
Regulamin subskrypcji na Portalu Doradca Dyrektora
(wersja 3.01 2016-09-07)
1.
Regulamin niniejszy określa zasady subskrypcji treści z Portalu Doradca Dyrektora [dalej: SERWIS].
2.
Portal Doradca Dyrektora jest serwisem internetowym prowadzonym przez Librus Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej Librus Sp. z o .o.), al. Korfantego 193, 40-153
Katowice, KRS: 0000630561, NIP: 6342622989, REGON: 240547379, Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [dalej: LIBRUS].
3.
SERWIS oferuje możliwość powiadamiania o nowych treściach i innych aktualnościach dzięki
udostępnionej na stronie Subskrypcji.
4.
Subskrybentem może zostać każdy Użytkownik.
5.
Korzystanie z Subskrypcji jest bezpłatne.
6.
Użytkownik zostaje subskrybentem po zarejestrowaniu się w SERWISIE (lub zapisaniu się)
i następnym aktywowaniu konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości zwrotnej,
którą otrzyma po podaniu swojego adresu e-mail.
7.
Wpisując swój adres e-mail Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie go na serwerze razem
z innymi informacjami dotyczącymi konfiguracji Subskrypcji. Subskrypcja nie wymaga podawania
żadnych dodatkowych danych osobowych (oprócz wspomnianego wcześniej adresu e-mail).
8.
Subskrybent może w każdej chwili wyrejestrować się z Subskrypcji. Wyrejestrowanie polega na
podaniu zarejestrowanego adresu e-mail, wyborze opcji "rezygnacja z subskrypcji" oraz
potwierdzeniu zamiaru usunięcia z listy subskrybentów poprzez kliknięcie w link znajdujący się we
wiadomości zwrotnej.
9.
Wyrejestrowanie się z Subskrypcji jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania dalszych
wiadomości.
10. Każdy e-mail LIBRUS zaopatrzony jest w stopkę posiadającą link, dzięki któremu również można
zrezygnować z Subskrypcji.
11. LIBRUS zastrzega sobie prawo do zamieszczania w przesyłanych mailach, prócz nowości, także
informacji reklamowych (handlowych) oraz materiałów promocyjnych, na co subskrybent wyraża
zgodę.
12. LIBRUS zastrzega sobie prawo do zakończenia usługi subskrypcji w każdym czasie i bez podawania
przyczyny.
13. Regulamin Subskrypcji obowiązuje od daty opublikowania w SERWISIE. LIBRUS zastrzega sobie
prawo do zmiany Regulaminu, zmiany wchodzą w życie w dacie ich opublikowania.
14. Zalogowanie i rozpoczęcie korzystania z Subskrypcji oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.