Sprzedaż odnowień subskrypcji ESD w nowym

Transkrypt

Sprzedaż odnowień subskrypcji ESD w nowym
Sprzedaż odnowień subskrypcji ESD w nowym modelu CSP Cloud Solution Provider
Aby dokonać odnowienia subskrypcji Office 365 Small Business Premium należy:
1. Przesłać zaproszenie do Klienta z prośbą o akceptację.
https://portal.office.com/partner/partnersignup.aspx?type=ResellerRelationship&id=c2248
f0a-2746-4623-a9ce-437bdcdbf795&csp=1&msppid=0
Zaproszenie ma na celu akceptację Klienta na autoryzację firmy AB S.A. jako dostawcę
rozwiązań w chmurze firmy Microsoft.
2. Po akceptacji zaproszenia prosimy o wysłanie maila z zamówieniem na [email protected] z
podaniem nazwy Klienta oraz planu, który ma być załączony
3. Klient loguje się do subskrypcji i zmienia plan z Office 365 Small Business Premium do
nowego Planu Office 365 Business lub Business Premium.
Pulpit nawigacyjny -> użytkownicy-> edytuj -> licencje
4. Klient dokonuje reinstalacji starego planu i instalacji nowego planu.

Podobne dokumenty