informacja o jakości wody do spożycia przez ludzi

Transkrypt

informacja o jakości wody do spożycia przez ludzi
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Na podstawie wyników z badań wody z próbek pobranych z wodociągu gminnego w Bobowej,
Jankowej i
Wilczyskach w dniach 28.10.2015 r. i 2.12.2015 r. przeprowadzonych
przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. Oddział
Laboratorium w Jaśle , stwierdza się przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Jakość wody spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.,
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).
Bobowa, 02.02.2016 r.
/-/ Dorota Popiela
Kierownik Gminnej
Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej

Podobne dokumenty