WODA DLA WSZYSTKICH LUDZI

Transkrypt

WODA DLA WSZYSTKICH LUDZI
WODA DLA WSZYSTKICH LUDZI
22 marca przypada Światowy Dzień Wody, który w 2013 roku przebiegać będzie pod
sztandarem współpracy ludzi, państw i organizacji w trosce o jakość wody na planecie
Ziemia oraz w celu zapewnia wszystkim ludziom pełnego dostępu do wody spożywczej i
niezbędnej w codziennym życiu wody do celów bytowych. Kulminacją kampanii na rzecz
współpracy koordynowanej przez UNESCO będą obchody Światowego Dnia Wody,
organizowane 22 marca w Hadze.
Światowy Dzień Wody jest świętem zwracającym uwagę na różnorodne zagadnienia
związane z wodą, w tym, co jest domeną Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na aspekt nadzoru
nad jakością wody przeznaczonej do spożycia. Na terenie województwa łódzkiego urzędowy
nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawowany jest przez 21
Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi.
Mieszkańcy województwa łódzkiego korzystają z wody doprowadzanej przez
wodociągi, które są zaopatrywane w wodę z ujęć podziemnych oraz z ujęcia jednego
powierzchniowego zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim na rzece Pilicy.
Szacunkowo określa się, że z wodociągów publicznych korzysta 98, 3 % ludności – tj. 2 485
034 mieszkańców naszego województwa. Pozostała część ludności korzysta z wody z
własnych ujęć lokalnych, lub studni przydomowych
Dane związane z urzędowym nadzorem nad jakością wody przeznaczonej do spożycia
są optymistyczne, gdyż kontrole jakości wody wykazały, poza odosobnionymi przypadkami,
jej pełną przydatność do spożycia
Światowy Dzień Wody inspiruje do organizowania licznych przedsięwzięć, których
celem jest zaznajomienie społeczeństwa z tematyką dotycząca wody. Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Łodzi, największy w województwie łódzkim producent wody proponuje
mieszkańcom miasta atrakcyjną ofertę obchodów tego święta, w tym bezpłatne zwiedzanie
Muzeum Kanału „Dętka” w sobotę (23 marca) w godzinach 12– 16 oraz dzień otwarty w
Stacji Uzdatniania Wody na Dąbrowie (zwiedzanie Stacji w niedzielę 24 marca).
Informacje dotyczące obchodów Światowego Dnia Wody w 2013 roku są dostępne
pod adresem: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/

Podobne dokumenty