Temat: Auf dem Bauernhof Główne cele zajęć:

Transkrypt

Temat: Auf dem Bauernhof Główne cele zajęć:
Temat: Auf dem Bauernhof
Główne cele zajęć:
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt wiejskich.
Słownictwo do aktywnego opanowania: auf dem Hof – na wsi, der Hund – pies, die Katze – kot, die
Kuh – krowa, das Pferd – koń, das Schwein – świnia, das Huhn – kura, der Hahn – kogut, die Ente –
kaczka, die Gans – gęś.
Cele operacyjne:
- dziecko potrafi nazwać niektóre zwierzęta wiejskie w języku niemieckim,
- dziecko potrafi powtórzyć nazwy zwierząt wiejskich w języku niemieckim,
- dziecko rozróżnia odgłosy zwierząt, naśladuje je i próbuje nazywać w języku niemieckim,
- dziecko przelicza w zakresie od 1 do 9
- dziecko chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
- dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę wspólnie z grupą.
Metody aktywizacji:
- bezpośrednia:
rozumienie i reagowanie na proste polecenia i pytania
powtarzanie za nauczycielem , imitowanie poprawnej wymowy
recytacja piosenki
- oglądowa
- słowna.
Formy pracy:
- indywidualna,
- w grupach,
- z całą grupą.
Środki dydaktyczne:
Płyta z piosenkami: „Das Wetter”, „Zahlen”; ilustracje wiejskiego krajobrazu, ilustracje wiejskiej
zagrody ; ilustracje zwierząt, paski z oczkami do1 do 9; koperty z pociętymi obrazkami zwierząt; małe
emblematy zwierząt dla dzieci.
Przebieg zajęć:
- przywitanie się słowami piosenki: „Guten Tag, Guten Tag”.
- wprowadzenie tematu zajęć - „zaproszenie” dzieci na wycieczkę:
dzieci siedzą w kole, a nauczycielka mówi, że dzisiaj chciałaby wszystkich zaprosić na wycieczkę,
dzieci mają za zadanie odgadnąć miejsce wycieczki, dzięki pokazywanym przez nauczyciela obrazkom,
dzieci odgadują miejsce wycieczki: Wieś.
- zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence „Zahlen”:
dzieci śpiewają i pokazują ruchem słowa utworu.
- „Pierwsze napotkane zwierzęta” – zadanie matematyczne z przeliczaniem:
dzieci siedzą w kole, a nauczycielka pokazuje emblematy wiejskiej zagrody oraz zakryte paskami
obrazki i opowiada, że dotarliśmy na wieś, ale zwierzątka są zamknięte w domkach i zadaniem dzieci
jest wypuszczenie ich na podwórko
dzieci nazywają każde odsłonięte zwierzątko w takiej kolejności jak odkryły cały obrazek.
- zabawa ruchowa przy piosence: „Das Wetter”:
- „Liczymy zwierzątka”:
przypomnienie nazw zwierząt, które już poznaliśmy podczas wycieczki,
przeliczanie zwierząt na wiejskim podwórku.
- „Puzzle obrazkowe”:
nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy, każda grupa otrzymuje kopertę z pociętym obrazkiem, a
zadaniem dzieci jest ułożenie obrazka w całość,
po wykonaniu zadania przez wszystkie grupy- każda mówi jakie ułożyło zwierzę,
- na zakończenie dzieci śpiewają piosenkę: „Auf Wiedersehen”
Opracowała
Izabela Konieczny

Podobne dokumenty