moja ulubiona książka

Transkrypt

moja ulubiona książka
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”
Organizator: Biblioteka szkolna
Cele konkursu:
 Promocja książki,
 Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
Zasady konkursu





Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Prace należy dostarczyd w terminie do 24.10.2016 r.
Konkurs polega na wykonaniu makiety nawiązującej do wybranej książki .
Prace konkursowe będą tworzyd wystawę w bibliotece szkolnej.
Najciekawsze prace zostaną wyłonione w wyniku głosowania uczniów i pracowników
szkoły.
 Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach: IV-VI Szkoły
Podstawowej oraz I-III Gimnazjum.
 Na pracy należy umieścid: imię i nazwisko autora pracy, klasę ; tytuł i autora książki,
na podstawie której została wykonana makieta .
Zachęcamy do udziału!

Podobne dokumenty