ABCDEFABCDEFABCDEFABC DEF J.polski 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6

Transkrypt

ABCDEFABCDEFABCDEFABC DEF J.polski 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6
Ramowy plan nauczania dla klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015
Nazwa zajęć
edukacyjnych
J.polski
J.obcy wiodący
J.obcy drugi
Historia
WOS
Plastyka
Muzyka
Zajęcia artystyczne
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Zajęcia techniczne
Informatyka
WF
EdB
Praktyczne ćwiczenia
Teoria gry w brydża
Analiza startów
GW
Razem obowiązkowych
Gimnazjum nr 2 w Krakowie - Szkolny plan nauczania w układzie 3 lat
2014/2015
2015/2016
2016/2017
w klasie pierwszej
w klasie drugiej
w klasie trzeciej
A B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
2
2
4
1
2
1
2
2
4
1
2
1
2
2
4
1
2
1
2
2
4
1
2
1
2
2
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
E
F
15
9
6
6
2
1
1
2
13
4
4
4
4
2
2
12
1
15
9
6
6
2
1
1
2
13
4
4
4
4
2
2
12
1
15
9
6
6
2
1
1
2
13
4
4
4
4
2
2
12
1
15
9
6
6
2
1
1
2
13
4
4
4
4
2
2
12
1
15
18
9
6
2
1
1
2
13
4
4
4
4
2
2
12
1
18
9
6
6
2
1
1
2
13
4
4
4
4
2
2
12
1
3
91
3
91
3
103
3
94
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
4
1
1
2
1
4
1
1
2
1
4
1
1
2
1
4
1
1
2
1
4
1
1
2
1
5
2
1
1
1
5
2
1
1
1
5
2
1
1
1
5
2
1
1
1
5
2
1
1
1
5
2
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
30
1
30
1
34
1
31
1
31
6
2
1
1
40
1
31
1
31
1
35
1
32
3
91
13
6
2
3
112
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
0,5
2
1
1
1
1
3,5
3,5
1,5
6
0
7,5
1,5
6
3
10,5
1,5
6
3
10,5
1,5
6
0
7,5
1,5
6
0
7,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
WdŻ
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Religia/Etyka
2
2
2
2
2
fakultet
1
1
1
Razem dodatkowych
3,5 2,5 3,5 3,5 2,5
Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczono na:
matematyka
j. polski
0,5
2
0,5
2
0,5
2
1
2,5
D
1
1
31
OGÓŁEM GODZIN
6
3
2
2
1
C
1
1
34
1
30
5
6
3
2
1
B
1
3
2
1
1
36
1
30
A
1
4
2
1
36
F
1
4
1
2
1
2
2
1
30
Razem
3,5
2,5
3,5
2,5
3,5
3,5
2,5
2,5
1,5
6
3
10,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2,5
2,5
33,5 38,5 33,5 33,5 36,5 33,5 33,5 38,5 33,5 33,5 36,5 33,5 34,5 42,5 34,5 34,5 37,5 34,5 101,5 119,5 101,5 101,5 110,5 101,5

Podobne dokumenty