Przeprowadziłem wywiad ze starszą osobą , mianowicie moją

Komentarze

Transkrypt

Przeprowadziłem wywiad ze starszą osobą , mianowicie moją
Przeprowadziłem wywiad ze starszą osobą , mianowicie moją babcią . Odpowiedziała mi ona
na moje pytania dotyczące Jana Pawła II i jego obecności we mnie , pośród nas po jego
śmierci. Przytoczę teraz dialog między mną i babcią:
- Chciałbym zasięgnąć wiedzy na temat papieża Polaka śp. Jana Pawła II
- Cóż chcę ci powiedzieć , że był to człowiek obdarzony przez Boga charyzmą i wszelkimi
zaletami. Z pozoru zwykły człowiek , a jednak patrząc na jego uśmiechniętą twarz , jaśniejące
oczy i oblicze , wydawało się że patrzysz na człowieka o niezwykłej osobowości .
- Skąd posiadasz takie wiadomości ?
- Otóż dwukrotnie byłam na pielgrzymce i miałam szczęście znaleźć się około ośmiu metrów
od przejeżdżającego papieża , który przenikliwie zdawało by się że cię oczyma prześwietla do
głębi spoglądając na zgromadzonych . Z jaśniejącej twarzy biła taka błogość , spokój a
zarazem chęć ogarnięcia ludzkich trosk .
- Czy miałaś sposobność bliższego kontaktu , rozmowy ?
- Niestety nie ale z zapartym tchem wsłuchiwałam się w wygłaszane kazania , pełne treści o
prawdzie i o Bogu .
- Co cię najbardziej zaintrygowało podczas tych pielgrzymek ?
- Otóż odniosłam wrażenie , że to nieziemska istota przemawia . Tyle ciepła , tyle
serdeczności , zbliżania , witania z zebranymi , przytulania dzieci , pochylania się nad niedolą
ludzką .
- Co zmieniło się w twoim życiu po tych pielgrzymkach ?
- Postanowiłam zmienić swoje życie , darować doznane krzywdy , a nawet krzywdzicielom
nieść pomoc w potrzebie .
- Słowem uległaś przemianie .
- Tak , tak dalece , że modlę się za wrogów o nawrócenie , modlę się za ojczyznę która
wewnętrznie rozdarta , podzielona nie przez wroga ale własne ugrupowania , przez rodaków .
- Jakie masz pragnienia , bo przecież przeżyłaś cały pontyfikat Ojca Świętego ?
- Najgorętszym moim pragnieniem jest by moje wnuki kontynuowały i wcielały w życie
nauki papieskie . A tobie szczególnie zalecam byś był prawym człowiekiem , dobrym
katolikiem , patriotą , uczulonym na krzywdy ludzkie .
- Na jakie najważniejsze rzeczy miał wpływ Ojciec Święty ?
- Tak jak prosił Ducha Świętego o przemianę ziemi , szczególnie polskiej ziemi tak
przyczynił się do niemal bezkrwawego wyzwolenia Polski spod okupacji Związku
Radzieckiego , a ten uległ rozpadowi . Ponadto ocalił obecność krzyża w Nowej Hucie mimo
nacisków usunięcia go przez ówczesne władze .
- Jakie jeszcze zasługi można mu przypisać ?
- W myśl haseł głoszących o wolności , braterstwie , sprawiedliwości , apelował do możnych
tego świata o zwrócenie uwagi na cierpienie , nędzę , głód narodów trzeciego świata .
Roztrząsał sumienia rządzących w indywidualnych spotkaniach , które niosą za sobą ofiary
śmiertelne i kalectwa , wyniszczenia kraju , upominał rządzących by wszelakie konflikty
zażegnywali pertraktację , drogę pokojową by ocalić kraj i ludzkość od wyniszczenia głodu i
chorób popromiennych . Głosił , że wszelkie konflikty rodzą zło dlatego należy wnikać w
istotę rzeczy czyli przykrych następstw kraju . Papież Polak obdarzony był charyzmą , a moc
jego słów i anielskiego wzroku przeszyły twarde serca jak dawniej kopie rycerzy . Sam
niemal bez skazy , wpajał w naród wszystkie pozytywne walory , dobroć , usłużność ,
wzajemną miłość , tolerancję . Szczególnie ukochał młodzież i dzieci którym wszczepiał
patriotyzm , prawość , poszanowanie godności człowieka , miłość wzajemną i dla ojczyzny.
Uczulał na niesienie pomocy pokrzywdzonym bądź to biednym , czy chorym , a nawet
skazanym . Wykazywał bardzo emocjonalny stosunek do prezentowanych przez siebie wizji
toczonego różnorodnym chorobami świata . Ustanowił Światowy Dzień młodzieży na których
gromadziły się rzesze młodych a im przedstawiał wizję świata ; zło , które zbiera żniwo w
postaci ofiar i bądź to przemocy , bądź ofiar wojny wędrował po świecie , gdzie zarzewie
walk powstały i nawoływały do pokoju . Nie lękał się śmierci czego wyrazem były słowa :
„Nie lękajcie się i wypłyńcie na głębię ”
Mimo zamachu na jego życie kontynuował swoje dzieło . Był wszędzie gdzie widział zło ,
ubóstwo choroby , kochał dzieci .
- Dziękuję ci babciu za wywiad . Teraz bardziej mogę zrozumieć przesłanie jakie głosił śp.
Ojciec Święty Jan Paweł II .
Na temat życia , działalności , owoców poczynań Ojca Świętego dowiedziałem się też z
lektury napisanej przez Tada Szulca , obywatela angielskiego który zobrazował w swej
książce całokształt życia i działalności papieża , stwierdzając że takiego prawego z charyzmą
człowieka , nie było i nie będzie . Pontyfikat papieża Polaka miał wizję nasz wieszcz Juliusz
Słowacki który w swoim wierszu zobrazował jego objęcie tronu papieskiego , jego duchową
moc , charyzmę i siłę oddziaływania na naród , a oto cytaty :
„ Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon Dla Słowiańskiego papieża otworzył
tron ”
Drugi cytat :
„ Sakramentalną moc pokaże świat wziąwszy w dłoń ”
Oraz ostatni cytat :
„ Moc ta przez duchy będzie widzialna ”
Jego czyny i słowa są niezapomniane. To co on zrobił nie zrobił nikt inny na świecie . Blask
z jego serca bije wśród nas przez cały czas . Moim zdaniem on cały czas czuwa nade mną i
jest we mnie . Był ze mną w trudnych momentach . Szczerze modliłem się do niego o pokój ,
by nauczył mnie wybaczać innym i nie gniewać się na nich . Jest dla mnie prawdziwym
wzorem . Chciałbym być taki jak on . Pełen troski , zrozumienia , przebaczenia i
bezinteresownej miłości do bliźnich . Myślę że wreszcie zrozumiałem istotę przesłania Jana
Pawła II .
Kacper Karp kl. VI a Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieczu

Podobne dokumenty