karta adresowa

Transkrypt

karta adresowa
3. Miejscowośd
GEZ
KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
1. Nazwa
2. Czas powstania
KAMIENICA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY
4 ćw. XIX w.
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
KOŁOBRZEG
4. Adres
ul. Zwycięzców 14
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 125 obr. 12
5. Przynależnośd administracyjna
województwo
zachodniopomorskie
powiat
kołobrzeski
gmina
Miasto Kołobrzeg
6. Formy ochrony
Otwory okienne w elewacji frontowej
Widok budynku od północnego-wschodu
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Jakub Danielski, 04.08.2015 r.
9. Opis
Budynek w ciągu ulicznej zabudowy, wzniesiony na rzucie prostokąta, trójkondygnacyjny, nakryty płaskim dachem z wydatnym gzymsem od frontu. Ściany murowane,
tynkowane, detal architektoniczny wypracowany w tynku, okna prostokątne, na piętrach - w profilowanych opaskach. Fasada pięcioosiowa, dzielona gzymsami parapetowymi
okien. Na parterze współczesne witryny sklepowe z drzwiami; między otworami - pasy pionowego boniowania, w osiach okien piętra - prostokątne płyciny. Okna pierwszego
piętra wyższe, zwieoczone trójkątnymi naczółkami wspartymi na parach wolutowych konsolek; na osi - naczółek segmentowy; w naczółkach - sztukatorskie stylizowane
muszle. Poniżej gzymsu okapowego - linearne profile.
10. Wnioski konserwatorskie
Budynek w dobrym stanie technicznym i estetycznym, po remoncie: termomodernizacja z uproszczeniem dekoracji w partii parteru, wymiana tynków, wymiana stolarki
okiennej na PCV z zachowaniem pierwotnych podziałów, zmiana kolorystyki fasady. Do zachowania: bryła budynku, układ i dekoracje elewacji, kształt i istniejące podziały
okien. Remonty w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

Podobne dokumenty