gez karta adresowa zabytku nieruchomego

Transkrypt

gez karta adresowa zabytku nieruchomego
3. Miejscowośd
GEZ
KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
1. Nazwa
2. Czas powstania
MOST ŁĄCZĄCY UL. BASZTOWĄ Z UL. MŁYŃSKĄ
4 ćw. XIX w., przebudowa lata 30-te XX w.
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
KOŁOBRZEG
4. Adres
ul. Młyoska
78-100 Kołobrzeg
dz. nr 331/6 obr. 11
5. Przynależnośd administracyjna
województwo
zachodniopomorskie
powiat
kołobrzeski
gmina
Miasto Kołobrzeg
6. Formy ochrony
Widok od zachodu
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Jakub Danielski, 04.08.2015 r.
Widok od wschodu
9. Opis
Most dwuprzęsłowy arkadowy, ceglany z ceglanymi filarami i kamiennymi izbicami. Powierzchnia asfaltowa, chodniki z kostki betonowej, balustrada z metalowych prętów.
10. Wnioski konserwatorskie
Stan techniczny dobry. Inwestycje winny byd prowadzone w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.
10. Lokalizacja

Podobne dokumenty