Szanowni państwo, oddajemy w Wasze ręce biuletyn jakościowy

Transkrypt

Szanowni państwo, oddajemy w Wasze ręce biuletyn jakościowy
Szanowni państwo, oddajemy w Wasze ręce biuletyn jakościowy. Ma to być forma
krótkiego dokumentu, który będzie rozsyłany do dostawców WSK w celu polepszenia
komunikacji oraz przekazywania różnego rodzaju informacji dotyczących procesów
jakościowych, interpretacji wymagań oraz zapisów rysunkowych a także najczęściej
pojawiających się niezgodności wykrywanych podczas auditów. Materiały umieszczane w
biuletynie będą przygotowane przez pracowników Działu Zarządzania Jakością Dostawców
WSK Rzeszów także bazując na państwa sugestiach i pytaniach.
Na początek kilka słów o dokumencie, z którym produkując części dla WSK Rzeszów
spotykacie się państwo na co dzień.
Instrukcja 150 zawiera wymagania dla Dostawców WSK „PZL- Rzeszów”S.A.
Stanowi ona suplement do wymagań zawartych w normach AS9100 lub ISO9001 i/lub
ASQR-01.
Głównym celem dokumentu jest wprowadzenie standaryzacji w takich zagadnieniach jak:
-
sposób zgłaszania niezgodności na dostarczonych materiałach do WSK celem uzyskania
dyspozycji,
-
sposób kontaktu z biurem SQA w celu uzyskania odpowiedzi na zapytania ( np.
problemy z interpretacją rysunków, dokumentacji)
-
zapytania dotyczące warunkowego przyjęcia części z niedokończonym procesem,
-
postępowanie w przypadkach gdy wymagane jest zatwierdzenie procesów specjalnych,
NDT , ESA oraz dla części krytycznych,
-
dokumentacja FAIR, CofC
Instrukcja jest dostępna na stronie:
http://www.wskrz.com/pl/jednostki/zaklad_lotniczy/wymagania_jakosciowe_dla_dostawc/ins
trukcje_zarzadzania_produkcja/

Podobne dokumenty