Tajemnice Radosne Adam Musik Anna Czupryniak Beata

Transkrypt

Tajemnice Radosne Adam Musik Anna Czupryniak Beata
Tajemnica różańca
Osoba
Osoba
Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Matce
Bożej
Adam Musik
Anna Czupryniak
Nawiedzenie Elżbiety
Beata Biegańska
Marzena
Czupryniak
Narodzenie Pana
Jezusa
Ofiarowanie Pan Jezusa
Znalezienie Pana
Jezusa
Urszula Grudzińska
Modlitwa w Ogrójcu
Biczowanie
Ukoronowanie cierniem
Droga krzyżowa
Śmierć na krzyżu
Agata Kiedrowicz
Patrycja Czaban
Aleksandra
Jasnowska
Katarzyna
Jasnowska
Kamil Wlizło
Paulina
Kołodziejczyk
Katarzyna Beer
Chrzest Pana Jezusa
w Jordanie
Małgorzata
Borowicz
Aleksander
Foremniak
Głoszenie Królestwa
i wezwanie do
nawrócenia
Dominika
Klimończyk
Przemienienie na górze
Tabor
Marzena
Foremniak
Aleksandra
Jęckowska
Cud w Kanie Galilejskiej
Ustanowienie
Eucharystii
Zmartwychwstanie
Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana
Jezusa
Barbara Olszewska
Zesłanie Ducha
Świętego
Magdalena
Saryczew
Karolina
Krzemińska
Wniebowzięcie NMP
Ukoronowanie NMP na
Królową nieba i ziemi
Zuzanna Zielonka
Karolina Wajer
Osoba

Podobne dokumenty