Załącznik 1 KURS KOMPUTEROWY „EXCEL – POZIOM

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 1 KURS KOMPUTEROWY „EXCEL – POZIOM
.
Załącznik 1
KURS KOMPUTEROWY „EXCEL – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY”
Czas trwania:
Szkolenie 2-dniowe (weekend) w godz. 8:00 – 14:30 według harmonogramu:
1. 07.11.2015 (sobota)
2. 08.11.2015 (niedziela)
Miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy BIŚ Computers przy ul. Smoleńsk 25 w Krakowie.
Program kursu:
1. Praca z aplikacją MS Excel - podstawy
2. Wiersze i kolumny, komórki, poruszanie się pomiędzy arkuszami
3. Wprowadzanie danych, edycja danych, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie zawartości komórki
4. Formatowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym, automatyczne wypełnianie komórek danymi
5. Formatowanie - zawartość komórki, liczby, daty, tekstowe
6. Zapisywanie plików z róŜnymi rozszerzeniami
7. Formuły i funkcje, formuły arytmetyczne, tworzenie formuł w oparciu o operatory
8. Funkcje: suma, średnia, maximum, minimum
9. Funkcje warunkowe: jeŜeli, ile liczb; licz jeŜeli, ile wierszy, ile niepustych
10. Odwołania do komórek; adresowanie względne i bezwzględne
11. Tworzenie wykresów, formatowanie wykresów
12. Ćwiczenia w tworzeniu funkcji, obliczenia
13. Dane, szukanie i zamiana danych, blokowanie wierszy i kolumn, stosowanie filtrów sortowanie
danych wg określonego kryterium
14. Praca z arkuszami, modyfikacja arkuszy, kopiowanie arkuszy, przenoszenie, usuwanie
ustawienia arkusza - widok siatki
15. Drukowanie dokumentu, drukowanie na 1-2 stronach, zamiany marginesów
16. Powtarzanie wiersza lub kolumny na wydruku nagłówek, stopka podgląd wydruku
17. Formatowanie warunkowe komórek
18. Powtórzenie wiadomości (testy, ćwiczenia)
Projekt „Biotechnolog – InŜynier XXI wieku”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydział InŜynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel/faks 12 628 20 35
tel. 12 628 30 59
www.bio21.pk.edu.pl
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty