Języki Programowania (MiBM, SN)

Transkrypt

Języki Programowania (MiBM, SN)
Wojciech Sobieski: zagadnienia teoretyczne na zaliczenie z Języków Programowania – rok akademicki 2016-2017 (semestr zimowy)
JĘZYKI PROGRAMOWANIA
zagadnienia realizowane na wykładach
Studia Niestacjonarne
Generacje języków programowania: generacje komputerów, prawo Moora, generacje języków programowania, podział języków programowania, języki
imperatywne i deklaratywne, paradygmaty programowania (wymienić i opisać).
Wprowadzenie do programowania: język, język programowania, translator (definicja i podział), rodzaje translatorów (wymienić i opisać), kod źródłowy,
kod maszynowy, biblioteka (definicja, podział i sposób użytkowania), etapy kompilacji (schemat i opis), środowisko programistyczne (definicja i
najważniejsze elementy).
Kompilatory Fortranu: Fortran – opis języka, specyfikacja języka programowania, podział kompilatorów Fortranu (podać przykłady), zmienne
środowiskowe (definicja, sposób sprawdzania zawartości, sposób zmiany zawartości), polecenie kompilacji kodu źródłowego z zastosowaniem kompilatora
gfortran (w systemach Windows i Linux), sposób uruchamiania skompilowanych programów (w systemach Windows i Linux).
Elementy języków programowania: zasady pisania kodów źródłowych w języku Fortran, co to jest formatowanie, statyczne i dynamiczne zarządzanie
pamięcią, zmienna, zmienna indeksowana, stała, podział zmiennych i stałych, wyjątki, wyrażenia i operatory arytmetyczne, wyrażenia i operatory logiczne,
wyrażenia tekstowe, kolejność działania operatorów w wyrażeniach złożonych.
Instrukcje języków programowania: definicja oraz podział instrukcji, instrukcje czynne i bierne (definicja i przykłady), instrukcja przypisania, instrukcja
skoku, instrukcja zatrzymania, instrukcja wstrzymania, instrukcja końca, instrukcje warunkowe (rodzaje, opis i przykłady), instrukcja wyboru (opis oraz
zasady definiowania przypadków), instrukcje powtórzeń (podział, opis oraz przykłady), instrukcje wejścia-wyjścia (rodzaje, opis oraz przykłady), procedura
i funkcja (definicja, cechy specyficzne, sposób użytkowania).
Algorytmy: definicja i cechy algorytmu, iteracja, rekurencja, sposoby przedstawiania algorytmów, diagram (definicja oraz stosowane symbole), rodzaje
błędów w kodach źródłowych.
Dobre praktyki: co to są dobre praktyki w programowaniu, podać zbiór dobrych praktyk w odniesieniu do języka Fortran.
UWAGI:
•
•
na szaro zaznaczone są zagadnienia, które były omawiane na wykładach, ale nie obowiązują na zaliczeniu.
wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe proszę podawać przykłady stosowania w odniesieniu do języka Fortran.

Podobne dokumenty