Meeter Greeter w placówce mBanku - stażysta

Komentarze

Transkrypt

Meeter Greeter w placówce mBanku - stażysta
Meeter Greeter w placówce mBanku - stażysta
Miejsce pracy: mBank Centrum Usług Finansowych nr. 1, ul. 11 Listopada 60/62 Bielsko-Biała
Osoba kontaktowa: Dyrektor Mateusz Kubasiak, [email protected] , tel. kom. 698 996 181
mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem
w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej i online. Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej
rozwijających się marek finansowych w Polsce, od 23 lat notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Główne zadania:

organizacja obsługi klientów w Oddziale (m. in. powitanie klienta, zbadanie głównego celu wizyty oraz skierowanie
do odpowiedniego Doradcy),

usprawnianie pracy Doradców,

edukacja klientów w zakresie systemu transakcyjnego i aplikacji mobilnej Banku,

dbałość o wizualizacje placówki zgodnie ze standardami Banku,

dbałość o jakość obsługi klientów wg standardów Banku,

wsparcie placówki w realizacji zadań sprzedażowych i posprzedażowych,

wspomaganie działań marketingowych Oddziału.
Oczekujemy:

statusu studenta – preferowane kierunki ekonomiczne,

podstawowej wiedzy ekonomicznej,

umiejętności i motywacji do pracy z klientem,

dobrej znajomości Pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word i Outlook),

osoby komunikatywnej, o wysokiej kulturze osobistej, lubiącej pracę w zespole.
Oferujemy:

zatrudnienie zewnętrzne w oparciu o umowę zlecenie wraz z wynagrodzeniem,

zaznajomienie z pracą w każdej z trzech linii biznesowych Banku tj. klienci indywidualni, klienci zamożni
oraz klienci biznesowi,

zapoznanie się ze specyfiką pracy w bankowości detalicznej tj. sprzedażą produktów bankowych, obsługą
posprzedażową, wymogami związanymi ze sprzedażą produktów i usług bankowych,

możliwość dalszego rozwoju w organizacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez mBank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul Senatorskiej 18, jak również przez spółki
wchodzące w skład Grupy mBanku SA, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem
poinformowany, iż: 1/ mBank SA będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), 2/ aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy mBanku SA jest publikowany
na stronie internetowej www.mbank.pl
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2015 r. wynosi 168.840.228 złotych.

Podobne dokumenty