LISTA LEKARZY MZ rezydentury po postępowaniu 1

Komentarze

Transkrypt

LISTA LEKARZY MZ rezydentury po postępowaniu 1
LISTA LEKARZY, KTÓRYM MINISTER ZDROWIA PRZYZNAŁ DODATKOWE
MIEJSCA SZKOLENIOWE W RAMACH NIEWYKORZYSTANYCH
REZYDENTUR W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM
1-31 PAŹDZIERNIA 2016 R. W WOJ. ŁÓDZKIM
Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale Zdrowia Publicznego ŁUW,
ul. Roosevelta 18 ( pok. 104,105) po dostarczeniu:
- wyniku LEP/LEK lub LDEP/LDEK
- kserokopii pełnego prawa wykonywania zawodu
(dotyczy osób, które jeszcze nie dostarczyły ww. dokumentów).
Odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w dniach od 12 do 13 stycznia 2017 r.
Specjalizacje rozpoczynają się najwcześniej od 16 stycznia 2017 r.
Lista lekarzy/lekarzy dentystów, którym zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464) Minister Zdrowia
przyznał dodatkowo niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą na podstawie
postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r. na
terenie województwa łódzkiego. Minister Zdrowia przyznał miejsca szkoleniowe dla lekarzy
z najwyższą punktacją na liście rankingowej uwzględniając wszystkie dziedziny medycyny,
dla których są aktualnie wolne miejsca szkoleniowe.
l.p.
miejsce na
liście
rankingowej
wynik postępowania
kwalifikacyjnego
nr wniosku w systemie
WORS
1.
1.
76,53%
85664/2016
Chirurgia dziecięca
2.
1.
77,32%
89971/2016
Chirurgia plastyczna
3.
1.
78,65%
91505/2016
Chirurgia stomatologiczna
4.
2.
76,26%
92664/2016
Chirurgia stomatologiczna
5.
3.
73,44%
94687/2016
Chirurgia stomatologiczna
specjalizacja
6.
1.
76,80%
93130/2016
Endokrynologia
7.
1.
75,51%
92322/2016
Kardiologia
8.
2.
75,00%
86109/2016
Kardiologia
9.
3.
73,71%
89028/2016
Kardiologia
10.
4.
73,20%
93722/2016
Kardiologia
11.
5.
66,49%
92651/2016
Kardiologia
12.
6.
65,46%
89697/2016
Kardiologia
13.
7.
58,85%
94237/2016
Kardiologia
14.
1.
78,06%
94708/2016
Okulistyka
15.
2.
77,32%
92447/2016
Okulistyka
16.
3.
76,53%
94774/2016
Okulistyka
17.
4.
75,00%
88917/2016
Okulistyka
18.
5.
74,49%
93249/2016
Okulistyka
19.
6.
71,65%
89027/2016
Okulistyka
20.
7.
70,92%
91195/2016
Okulistyka
21.
8.
68,88%
94511/2016
Okulistyka
22.
9.
64,58%
92781/2016
Okulistyka
23.
1.
71,94%
92335/2016
Onkologia kliniczna
24.
1.
72,45%
89446/2016
Położnictwo i ginekologia
25.
2.
71,35%
93051/2016
Położnictwo i ginekologia
26.
3.
70,92%
88814/2016
Położnictwo i ginekologia
27.
4.
68,37%
87214/2016
Położnictwo i ginekologia
28.
5.
64,43%
86490/2016
Położnictwo i ginekologia
29.
6.
62,50%
93156/2016
Położnictwo i ginekologia
30.
1.
79,08%
86189/2016
Protetyka stomatologiczna
31.
2.
78,87%
90170/2016
Protetyka stomatologiczna
32.
3.
77,60%
88718/2016
Protetyka stomatologiczna
33.
4.
76,56%
86866/2016
Protetyka stomatologiczna
34.
5.
75,76%
86653/2016
Protetyka stomatologiczna
35.
1.
65,63%
91662/2016
Psychiatria
36.
2.
59,18%
94388/2016
Psychiatria
37
3.
56,63%
87396/2016
Psychiatria
38.
1.
81,77%
93984/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
39.
2.
81,12%
92242/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
40.
3.
80,73%
93334/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
41.
4.
80,61%
91986/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
42.
5.
79,08%
94726/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
43.
6.
78,13%
89921/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
44.
7.
76,80%
88970/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
45.
8.
76,53%
88195/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
46.
9.
75,26%
91549/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
47.
10.
70,62%
87591/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
48.
11.
65,63%
85814/2016
Radiologia i diagnostyka obrazowa
49.
1.
68,23%
89356/2016
Stomatologia dziecięca
50.
2.
67,70%
86590/2016
Stomatologia dziecięca
51.
1.
74,78%
87158/2016
Stomatologia zachowawca z end.
52.
2.
74,37%
89336/2016
Stomatologia zachowawca z end.
53.
3.
73,96%
90257/2016
Stomatologia zachowawca z end.
54.
1.
77,04%
90160/2016
Urologia

Podobne dokumenty