regulamin

Komentarze

Transkrypt

regulamin
2 5 . M A R ATO N – Zi e m i a Ta r n o w s k a
i
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA
CYKLOTURYSTÓW
2015
PLEŚNA ― SŁONA GÓRA
P l e ś n a – Wa ł – P l e ś n a
29 - 30 sierpnia 2015 r.
REGULAMIN
CEL ZAWODÓW:
– Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku poprzez sport kolarski i turystykę
rowerową uprawianą w każdym wieku.
– Popularyzowanie i podniesienie rangi kolarstwa amatorskiego w Polsce.
– Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji na wysokim poziomie
z rekreacją, zabawą i szerzeniem szczytnych idei, a spośród cykloturystów wyłonienie mistrzów w różnych
kategoriach wiekowych.
– Promowanie malowniczych okolic Tarnowa i Gminy Pleśna jako gminy sprzyjającej inicjatywom
proekologicznym, prozdrowotnym i sportowym.
– Propagowanie regionów i okolic przyjaznych kolarstwu.
ORGANIZATOR:
Karpacki Klub Cyklosportu i Cykloturystyki ORBIKOL – KM PZKol.
WSPIERAJĄCY:
Urząd Gminy Pleśna, WKS Legia Masters, Firma Kałużny + Rowiński + Sobol
RANGA i SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Ogólnopolskie wyścigi odbędą się w dniach:
29 sierpnia (sobota) – jazda indywidualna na czas pod górę, dystans 2,2 km/150 m, max. 16%,
kategoria wyścigu Masters CHG, a dla Kolarzy Turystów zawody zostaną rozegrane jako Górskie
Ogólnopolskie Mistrzostwa CykloTurystów.
Zgłoszenia: stadion LKS Pogórze w godz. 13.00-14.30 – dojazd 1 km od stacji PKP Łowczówek-Pleśna.
Start pierwszego zawodnika o godz. 15.00 wg zgłoszeń na listę startową. Jazda na czas odbędzie się przy
ruchu ograniczonym.
30 sierpnia (niedziela) – wyścig-maraton na trasie okrężnej Pleśna - Wał- Pleśna (19,5 km/250 m) przy
otwartym ruchu drogowym, kategoria wyścigu Masters CHG, a dla Kolarzy Turystów zostanie rozegrany
jako Szosowe Ogólnopolskie Mistrzostwa CykloTurystów. O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas
pokonania trasy.
Zgłoszenia: Urząd Gminy Pleśna w godz. 8.00-9.30
Start: kat. CM20, M30, M40 – godz. 10.00 – pokonują sześć okrążeń – 115 km/1500 m
kat. M50 – godz. 10.03 – pokonują pięć okrążeń - 95 km/1250m;
kat. M60 – godz. 10.04 – pokonują trzy okrążenia - 58 km/750m;
kat. M70, M80, kobiety open, cykloturyści – godz. 10.04 – dwa okrążenia - 38 km/500m.
Na odprawie technicznej o godz. 9.45 do wglądu mapka trasy z uwzględnieniem niebezpiecznych miejsc
(HARMONOGRAM). Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów
ruchu drogowego. Wyścig przebiega po obszarze chronionego krajobrazu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mają prawo startu zawodnicy Masters i Cyklosport posiadający licencję PZKol oraz Kolarze
Turyści (cykloturyści).
Prawo startu ma zawodnik posiadający sprawny rower i obowiązkowo kask twardy atestowany. Opłata
startowa: wg przepisów KM PZKol.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA w ZAWODACH CYKLOTURYSTÓW
W mistrzostwach cykloturystów mają prawo startu wyłącznie Kolarze Turyści bez licencji. Zawodnicy
posiadający aktualną licencję PZKol Masters lub Cyklosport klasyfikowani w tegorocznym challenge'u PZKol
nie mogą być uczestnikami tych mistrzostw cykloturystów. Uczestnik mistrzostw cykloturystów nie jest
klasyfikowany i nie uzyskuje żadnych punktów do challenge'u PZKol. Prawo startu ma cykloturysta
posiadający sprawny dowolny rower (szosowy, turystyczny, trekkingowy, górski) bez wspomagania
elektrycznego, z kierownicą o dowolnym kształcie, koła 26-29’, sprawne dwa hamulce, obowiązkowo
kask twardy atestowany.
Opłata startowa: 40 zł za każdy wyścig, 20 zł za każdy wyścig dla uczestników 70+ lat, kobiet oraz
cykloturystów Klubów – organizatorów ORBIKOL i Legia Masters.
KATEGORIE WIEKOWE MASTERS i CYKLOSPORT - wg przepisów KM PZKol.
Osiem kategorii wiekowych: CM20, M30, M40, M50, M60, M70, M80, Kobiety open.
Natomiast zawody CykloTurystów zostaną rozegrane w sześciu kategoriach wiekowych (bez podziału na
mężczyźni/kobiety):
1. CykloTurysta CT1 – do 43 lat (roczniki 1997-1972 )
2.
3.
4.
5.
CykloTurysta CT2 – 43-57 lat (roczniki 1971-1958 )
CykloTurysta CT3 – 58-65 lat (roczniki 1957-1950 )
CykloTurysta CT4 – 66-68 lat (roczniki 1949-1947 )
CykloTurysta CT5 – 69-71 lat (roczniki 1946-1944 )
6. CykloTurysta CT6 – 72 lat i starsi (roczniki 1943 i wcześniejsze )
W zależności od frekwencji dopuszcza się inny podział kategorii wiekowych.
NAGRODY:
Wyścigi Masters i Cyklosport: 1. dzień - patronat Rada Gminy Pleśna.
2. dzień – nagrody za wygraną Premię Górską (odprawa techniczna).
Startujący otrzymują pamiątkowe dyplomy udziału w imprezie.
Mistrzostwa CykloTurystów:
•I miejsce – medal złoty;
• II miejsce – medal srebrny;
• III miejsce – medal brązowy.
Do dekoracji obowiązuje strój sportowy; odbiór nagród tylko osobisty.
KARY I SPORY
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
Sędzia Główny przyjmie protesty złożone tylko przez mężów zaufania PZKol i umieści w protokole
końcowym: www.plesna.pl; komisjamasters.pzkol.pl
INFORMACJE DODATKOWE
• Zawodnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, co potwierdza
podpisem na liście startowej.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione oraz wypadki spowodowane z winy
uczestników i osób towarzyszących w czasie trwania zawodów.
• Koszty przejazdów i pobytu na zawodach pokrywa każdy uczestnik lub jego klub.
• Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania
przepisów ruchu drogowego. Z uwagi na przebieg tras przez teren zabudowany, startujący muszą
brać pod uwagę możliwość znalezienia się na trasie innych użytkowników drogi.
• Średnia prędkość okrążenia 36 – 27 km / h, na zjazdach 60 km/ h.
• Uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego przestrzegania poleceń służb: policji, organizatora,
komisji sędziowskiej
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy wyścigu i jej okolic.
• Podpisanie listy startowej jest potwierdzeniem znajomości Regulaminu.
• Uczestnik wyścigu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych.
• Organizator z Sędzią Głównym zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do
jego ew. zmian.
• Szpitale: Tuchów, ul. Szpitalna 1, tel. 14 – 653 51 01,
Tarnów, ul. Lwowska 178, tel. 14
e-mail [email protected] gmail.com
– 631 56 38, 631 56 39.
Komandor zawodów Adam Kałużny tel. 609
14 99 75
H a r m o n o g r a m 25. Maraton - Ziemia Tarnowska
Wyścig Puchar Słona Góra 2015
29 sierpień (sobota) 2015
Stadion 1430 odprawa techniczna startujących
Łowczówek
0,0 km
1500 start 1 zawodnika
Słona Góra
2,2 km
1630 meta
00
Urząd Gminy 17 zakończenie*
Wyścig – Pleśna – Wał – Pleśna 115 kilometrów 30 sierpień (niedziela) 2015
Punkt trasy
Start ( Meta )
Godzina - Kierunek jazdy - Droga
Zabezpieczenie miejsca
9.45
odprawa techniczna
Pleśna Urząd Gminy
Pleśna UG
0 (115) km
Rychwałd
3,8 (111,2) km
Rychwałd na Lubinkę
Wał – PK
Lichwin
Lubinka
Szczepanowice – skrzyżowanie
10.00
║
5,1 (109,9) km
5,3 (109,7) km
7,1 (107,9) km
K 1399
║
║
‫ی‬
8 (107) km
Szczepanowice
11,2 (103,8) km
12 (103) km
Szczepanowice
13 (102) km
Rzuchowa na Pleśną 16,5 (98,5) km
Łowczówek skrz. na Woźniczną 17,5 (97,5) km
19 (95) km
Pleśna na Łowczów
24 (91) km
Rychwałd na Lubinkę
25 (90) km
Wał - ▲
27 (87) km
Lubinka
32 (84) km
Szczepanowice
35 (81) km
Rzuchowa na Pleśną
38 (77) km
Pleśna U G
start
K 1398
przełomy
X zakręt w prawo
X zakręt w prawo
!!!stromy zjazd w zakrętach - 12%
stop, wjazd na drogę główną
X, wzmożony ruch
║
║
X, stromy zjazd w zakrętach !!!
║
X, przełomy, wzmożony ruch
K 1398 !!! X, )(, zakręt w prawo 120°
║
X, wzmożony ruch
║
X, wzmożony ruch
K 1399
X, zakręt w prawo
║
premia górska, początek zjazdu !!
K 1397 stop, wjazd na drogę główną
║
X, przełomy, wzmożony ruch!!!
K 1398 !!! X, )(, zakręt w prawo 120°
║
X, )(,wzmożony ruch,
meta kat.70→
K 1397
‫ی‬
10.30
‫ی‬
11.10
‫ی‬
║
Wał – PK
Lubinka
Szczepanowice
Rzuchowa skrzyż. na Pleśną
Pleśna Urząd Gminy
44 (71) km
Wał – PK
Lubinka
Szczepanowice
Rzuchowa skrzyż. na Pleśną
Pleśna – PK
Wał
Lubinka
Rzuchowa skrzyż. na Pleśną
Pleśna Urząd Gminy
62 (52) km
K 1399
!!stromy zjazd w zakrętach -12%
65 (50) km
K 1397
stop, wjazd na drogę główną
X, przełomy, wzmożony ruch!!!
!!! X, )(, zakręt w prawo 120°
X, )(,wzmożony ruch
95 (19) km
Wał
Lubinka
Rzuchowa skrzyż. na Pleśną
Pleśna Urząd Gminy
99 (16) km
102 (13) km
111 (4) km
115 (0) km
48 (68) km
K 1397
║
52 (64) km
54 (61) km
58 (57) km
K 1398
║
11.40
║
70 (45) km
73 (42) km
77 (38) km
K 1398
║
12.15
‫ی‬
81 (34) km
!!stromy zjazd w zakrętach -12%
stop, wjazd na drogę główną
X, przełomy, wzmożony ruch!!!
!!! X, )(, zakręt w prawo 120°
X, )(, wzmożony ruch,
meta kat.60→
K 1399
!!stromy zjazd w zakrętach -12%
83 (31) km
K 1397
89 (23) km
K 1398
stop, wjazd na drogę główną
!!! X, )(, zakręt w prawo 120°
X, )(, wzmożony ruch,
meta kat.50→
║
13.00
‫ی‬
14.00
↑
K 1399
K 1397
K 1398
║
!!stromy zjazd w zakrętach -12%
stop, wjazd na drogę główną
!!! X, )(, zakręt w prawo 120°
X, )(, wzmożony ruch,
meta kat.18→
Polecam… Korzystaj z usług i zwiedzaj:
Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Świerkami” Pleśna 43; www.kuczerakonie.pl tel. 728 499 708
Chata pod Wałem, Lichwin 115 www.chatapodwalem.prv.pl tel. 603 602 348
Basen + jacuzi przy Campingu PFCC nr 202, Tarnów, ul. Piłsudskiego 28a, tel. 14-621 51 24
Mauzoleum Generała Bema obok Domu Nauczyciela, Tarnów, ul. Słowackiego 7, tel. 14-622 07 38
Filmowa zajawka z wcześniejszej edycji. Oglądaj się na YouTube – 22. Maraton Masters.
2255.. M
Maarraattoonn M
Maasstteerrss –– ZZiieem
miiaa TTaarrnnoow
wsskkaa
29-30 sierpnia (sobota-niedziela) 2015 r.
NOCLEGI
1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Świerkami” Dorota i Michał Kuczera
33 – 171 Pleśna 43
Tel. 14- 679-88-28
2. Gospodarstwo Agroturystyczne „Chata pod Wałem” Marek i Maria Kamienieccy
Lichwin 115, 33 – 172 Siedliska
Tel. 603 602 348
3. Gospodarstwo Agroturystyczne „Bartuś” Dorota i Leszek Bartoń
ul. Wolska 86a 33 – 111 Koszyce Małe
Tel. 14 634-02-12, 603 545 791
4. Gospodarstwo Agroturystyczne „Posadka nad Dunajcem” Kazimiera Chodak
Dąbrówka Szczepanowska 143 33 – 115 Janowice Tel. 14- 675-00-77
5. Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Wyciągiem” Barbara Bała
33 – 115 Janowice 121a
Tel. 14 679-91-78, 507 384 648
6. Willa Podlesie
33 - 114 Rzuchowa 498
Tel. 501 260 060
7. Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Orłem” Stanisław Morys
Rychwałd 126 33 – 171 Pleśna
Tel. 695 420 450

Podobne dokumenty