WYCIECZKA DO PARYŻA – 5 dni

Komentarze

Transkrypt

WYCIECZKA DO PARYŻA – 5 dni
WYCIECZKA DO PARY A – 5 dni
1. dzie - Wyjazd z kraju we wczesnych godzinach rannych,
przejazd przez Niemcy do Francji. Nocleg w hotelu.
2. dzie – Po niadaniu przejazd do Pary a i zwiedzanie
zabytkowych miejsc:
uk Triumfalny z przepi kn
panoram Pól Elizejskich i Grobem Nieznanego
nierza;
Plac Concorde ze s ynnym, staroegipskim obeliskiem z
ró owego marmuru, Ogrody Tuileries. Obiadokolacja.
Nast pnie Plac Trocadero, Pa ac de Chaillot; wjazd na
Wie
Eiffla – niezwyk a panorama Pary a. Rejs statkiem
po Sekwanie – malownicza podró wzd
zabytkowej
cz ci miasta. Przejazd do hotelu na nocleg.
3. dzie – Po niadaniu dalsze zwiedzanie Pary a: Spacer
po
Dzielnicy
aci skiej: Ogrody Luksemburskie,
Pantheon, który jest miejscem spoczynku zas onych Francuzów i naszej rodaczki Marii
Sk odowskiej-Curie , historyczny uniwersytet paryski - Sorbona, Liceum Ludwika Wielkiego,
Kolegium Francuskie. Nast pnie Wyspa Cite - kolebka Pary a, najstarsza cz
miasta z cennymi
obiektami zabytkowymi: monumentaln katedr Notre-Dame oraz Pa acem Sprawiedliwo ci obecnie siedzib S du Najwy szego; najstarsze wi zienie paryskie – Conciergerie, najstarszy
most Pary a – Pont Neuf. Hotel de Ville – budynek merostwa Pary a, Centrum Sztuki i Kultury
Nowoczesnej G. Pompidou. Fontanna Niewini tek, Hale Paryskie. Obiadokolacja. Przejazd do
dzielnicy Montmartre, zwiedzanie: Bazylika Sacre-Coeur, wzniesiona na szczycie wzgórza, Plac
Malarzy du Tertre - jeden z najbardziej malowniczych zak tków Pary a, nast pnie Plac Pigalle,
Plac Blanche ze s ynnym kabaretem Moulin Rouge. Powrót do hotelu na nocleg .
4. dzie - Po niadaniu wykwaterowanie z hotelu, dalsze zwiedzanie: Muzem Perfum Fragonard,
Opera Garnier, Plac Vendome z kolumn Napoleona I i znanym hotelem Ritz. Nast pnie wizyta w
Luwrze (z polskoj zycznym przewodnikiem) – najwi kszym na wiecie muzeum zawieraj cym
wspania kolekcj arcydzie sztuki europejskiej. Nast pnie zwiedzanie Muzeum D'Orsay z
unikaln kolekcj obrazów impresjonistów. Obiadokolacja. Zwiedzanie Pa acu Inwalidów z
Mauzoleum Napoleona. Czas wolny na zakupy. Wieczorem wyjazd w drog powrotn do kraju.
5. dzie – Przyjazd do Polski w godzinach popo udniowych. Zako czenie imprezy.
Cena dla grupy minimum 50 osób: od 1090,-z /os
Cena obejmuje :
przejazd autokarem LUX
3 noclegi w hotelach, pokoje 3 - 4-osobowe z azienkami
wy ywienie: 3 niadania i 3 obiadokolacje
opieka pilota
ubezpieczenie KL, NNW
Wst py, rejs statkiem, rezerwacje grupowe umo liwiaj ce wej cie do obiektów muzealnych grup z
oprowadzaniem, system s uchawkowy, bilety metra, op ata za przewodnika lokalnego, op ata za postój
autokaru w cis ym centrum Pary a p atne dodatkowo: oko o 70,-EUR/os.

Podobne dokumenty