Pobierz Regulamin

Komentarze

Transkrypt

Pobierz Regulamin
PYTANIA KONKURSOWE
1. Wymień nazwy trzech wersji oprogramowania BricsCAD V13 oferowanego przez Grupę
Vector Software.
……………………………………………………………………………………….
2. W którym roku odbyła się pierwsza edycja Targów EUROTOOL®? Proszę podać miejsce i
datę.
……………………………………………………………………………………….
3. Czy jesteś użytkownikiem oprogramowania CAD?
TAK
NIE
4. Informuję, że zapoznałem się z regulaminem.
TAK
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………..
adres e-mail ……………………..……………………………………………………………………….
nazwa firmy……………….……………………..branża ………………………………………………..
REGULAMIN KONKURSU
1.
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie odbywającym się w ramach
Targów EUROTOOL®.
2.
Organizatorem konkursu jest firma Vector Software Sp. z o.o.
3.
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczestnik targów, który jest reprezentantem firmy z
branży: budownictwo i architektura, mechanika, lotnictwo, kolejnictwo, motoryzacja,
elektronika. W przypadku nieobecności osoby na Sali, Organizator konkursu skontaktuje się ze
zwycięzcą po targach.
4. Jednostka, której reprezentantem jest uczestnik musi posiadać warunki sprzętowe pozwalające
na zainstalowanie oprogramowania będącego nagrodą w opisywanym Konkursie. Musi
posiadać komputer z Microsoft Windows 8/Microsoft Windows 7/Windows Vista z Service
Pack 2 lub nowszy/Windows XP z Service Pack 3 /Fedora / OpenSuse / Ubuntu- systemy
zarówno 32 i 64bit, Procesor: Intel® Pentium® III 1 Ghz, minimum 256 MB RAM/Dysk
twardy: 250 MB wolnej przestrzeni, 1024x768 XGA z true color.
5.
W Konkursie nie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatora.
6.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
7.
Uczestnicy biorą udział w Konkursie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe czy majątkowe, które wystąpią
przed, po lub w trakcie trwania Konkursu.
8.
W czasie trwania Konkursu Uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć na trzy pytania
konkursowe i podać swoje dane kontaktowe.
9.
Uczestnicy powinni napisać odpowiedzi czytelnie, drukowanymi literami. Pod odpowiedziami
Uczestnik zamieszcza swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail i nazwę firmy, którą
reprezentuje. Ankiety konkursowe powinny być składane na stanowisku Organizatora konkursu
numer 354 do trzeciego dnia targów (17.10.2013r. do godz. 13.00). Ankiety konkursowe
wypełnione w sposób nieczytelny lub niepodpisane wyżej wymienionymi danymi zostaną
uznane za nieważne.
10.
Spośród Uczestników Organizator wybierze jedną osobę, która udzieliła trzech poprawnych
odpowiedzi na pytania i która otrzyma nagrodę.
11.
Nagrodą w Konkursie jest oprogramowanie BricsCAD V13 wersja Platinum.
12.
Zwycięzca zostanie ogłoszony w trzecim dniu targów tj. 17.10.2013r. Losowanie przewidziane
jest na godzinę 14.00. Zwycięzca powinien zgłosić się do stoiska Organizatora w celu
odebrania nagrody.
13.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy zgłaszać się do Organizatora konkursu Grupy Vector Software stoisko numer 354.
str. 1

Podobne dokumenty