Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
http://pupswidwin.pl/strona/rejestr-zasobow-informacji-zawodowych/216
Rejestr zasobów informacji zawodowych
Zasoby informacji zawodowych oraz inne informacje pomocne w aktywnym poszukiwaniu
pracy
1. Zasoby i specjalności, w tym zadania, czynności zawodowe i wymagania psychofizyczne oraz szanse zatrudnienia w
poszczególnych zawodach i specjalnościach.
a. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
b. Przewodnik po zawodach
2. Rynek pracy, w tym informacje o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności.
• Kariera – Profil Pracodawcy
• Krajowy Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia
• Rynek pracy w Polsce
3. Zakres i formy działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów
zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej.
• Portal Doradca zawodowy
• Krajowy System Usług – usługi dla firm i osób pragnących je założyć
• Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
4.
•
•
•
•
•
Szkoły i instytucje szkoleniowe.
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Centrum Informatyczne Edukacji
Kierunki studiów, Uczelnie
Informator o Szkołach Wyższych i Policealnych
5. Stowarzyszenia zawodowe i formay ich działania.
• Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego
6. Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES.
• Europejskie Służby Zatrudnienia – EURES (EURopean Employment Services)
• Strefa Pracy – praca w Polsce, za granicą, edukacja i szkolenia, pracodawcy
• Praca za granicą
7. Sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
• Informacje dotyczące poszczególnych etapów rekrutacji
• Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
8. Zasady przygotowywania, rodzaje i wzory dokumentów aplikacyjnych.
• Europass – paszport językowy (samoocena i precyzyjne przedstawienie umiejętności językowych)
• Informacje dotyczące tworzenia Curriculum Vitae
• Informacje dotyczące tworzenia listu motywacyjnego
9. Strony internetowe, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w
poszukiwaniu pracy.
• Standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkolenia zawodowego
• Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
• Portal Pracy. Oferty pracy - wyszukiwarka
• Zielona Linia
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Państwowa Inspekcja Pracy
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Klucz do kariery
• Ochotnicze Hufce Pracy
• Poradnictwo w sieci
• Oferty pracy ze wszystkich stron internetowych na świecie
• Oferty pracy z całego kraju:
gazetapraca.pl
gumtree.pl
infopraca.pl
pracuj.pl
10. Warunki świadczenia pracy.
• Internetowy System Aktów Prawnych
• Państwowa Inspekcja Pracy
• Kodeks Pracy
• Wzory Umów
11. Warunki podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach
dokumentów.
a. pomysł i plan rozwoju działalności gospodarczej:
• Biznes plan - przykłady i wzory
b. warunki podejmowania działalności gospodarczej, przepisy prawne, zasady
• Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn.zm.)
• Krajowy Rejestr Sądowy
• Główny Urząd Statystyczny
c.
•
•
•
•
•
etapy zakładania działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
GUS (Główny Urząd Statystyczny)
Urząd Skarbowy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sanepid
d.
•
•
•
•
dofinansowania oraz pożyczki na założenie działalności gospodarczej
Pożyczka na innowacje
Rozwój działalności gospodarczej
Własna działalność gospodarcza dla osób niepełnosprawnych z środków PRFON
Środki z PUP w Świdwinie na podjęcie działalności gospodarczej
12. Projekty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy.
• Europejski Fundusz Społeczny – informacje o programie, ogłaszanych konkursach

Podobne dokumenty