Remont stacji uzdatniania wody w Witkowie

Komentarze

Transkrypt

Remont stacji uzdatniania wody w Witkowie
Remont stacji uzdatniania wody w Witkowie
PGKiM Sp. z o.o. użytkuje stację uzdatniania wody w Witkowie. Dzięki niej Raciąż i
okolice są zaopatrywane w wodę pitną. Zadaniem stacji jest uzdatnianie pobieranych wód
gruntowych do jakości wody pitnej. Następnie woda dostarczana jest do odbiorców
systemem wodociągowym.
Urządzenia na stacji uzdatniania wody nie było remontowane od kilku lat. Od dłuższego
czasu nie spełniała więc ona w pełni swojego zadania, głównie ze względu na zły stan
techniczny urządzeń. Pompy były przestarzałe, niewydajne, nie nadążały z pompowaniem
wody. To szczególnie niebezpieczne w okresach suszy, kiedy pobór wody jest bardzo duży.
Dzięki zamontowaniu nowych pomp nie było żadnych awarii z zaopatrzeniem w wodę
Raciąża. Wcześniej już wyposażono stację w agregat prądotwórczy oraz system alarmowy.
Remont zakończył się w sierpniu bieżącego roku.
Prace remontowe wykonało PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu ze środków pozyskiwanych od
mieszkańców w ramach opłat za wodę. Przeznaczono na ten cel kwotę 22217,00 zł.
Zakres prac wykonywanych na stacji uzdatniania wody:
 remont zbiorników wody uzdatnianej (reperacja tynków, malowanie ścian,
malowanie konstrukcji stalowych, wymiana zamków zatrzaskowych, malowanie
balustrad i poręczy ochronnych)
 częściowe malowanie ścian w budynku technologicznym
 wymiana deskowania zbiornika wód popłucznych
 wymiana pompy głębinowej wody surowej w studni nr 1 na pompę o większej
wydajności wraz z okablowaniem
 wymiana rurociągów tłocznych kołnierzowych ze stali czarnej Ø 115 na rurociągi ze
stali ocynkowanej Ø 125 dopuszczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do
spożycia
Po dokonaniu napraw Stacja Uzdatniania Wody będzie służyła mieszkańcom Raciąża przez
długie lata.

Podobne dokumenty