E-prenumerata Kurier Pszczelarski numer 2

Transkrypt

E-prenumerata Kurier Pszczelarski numer 2
Kurier
Pszczelarski
NR ISSN : 2450 - 8667
nr 2 MAJ 2016
www.kurierpszczelarski.pl
cena: 5,00
1050 LIP
PSZCZELARZE
POSADZĄ
W POLSCE
DARZ NATURO
AD MAIOREM DEI GLORIAM
nakład: 1200 egz.
2
Wieści samorządowe
Kurier Pszczelarski
fot. Adam Prusaczyk
KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI
" Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II
WYDAWCA I REDAKTOR NACZELNY:
Adam Prusaczyk
ul. Bystrzycka 33A, 58-100 Świdnica
e-mail: [email protected] tel: 604 286587
nr konta bankowego: 27 1750 0012 0000 0000 3291 6082
OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK:
Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie
ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa
www.zazswierzawa.pl | [email protected]
tel. 75 71 34 890
Kurier Pszczelarski
3
Wydarzenia
Czas na zebrania sprawozdawczo-wyborcze
Każda organizacja wtedy jest wartościowa, kiedy
jest żywotna i wykazuje pożyteczną działalność.
Żywotność organizacji zależy od tego, czy ma w
swoim gronie osoby przepojone dobrymi zasadami
społecznymi . O ile te osoby swoim postępowaniem
zdołają skupić koło siebie licznych członków, to
pomyślny rozwój organizacji jest zapewniony.
Zdzisław Galant
fot. Adam Prusaczyk
4
Wieści samorządowe
Kurier Pszczelarski
Wiedza i prakyka
Lekarz Weterynarii radzi:
„1 MAJA U PSZCZÓŁ”
Aby zadbać o dobry rozwój wiosenny pszczół
w naszych pasiekach (to znaczy, że na dzień 1 maja
rodziny mają nie mieścić się w jednym korpusie i
zakładamy nadstawki), musimy zapewnić rodzinom
pożytek rozwojowy. Bardzo ważną rośliną jest
wierzba iwa, która swoim pyłkiem zapewnia pokarm
potrzebny do rozwoju wiosennego. Jest to sygnał dla
matki do czerwienia. Pyłek i nektar jest potrzebny,
aby pszczoły wiosną były najedzone i szczęśliwe,
czyli odporne na choroby. Nektar może zapewnić
klon zwyczajny, jeśli pogoda nie pozwala, albo nie ma
go w pobliżu pasieki, pszczelarze powinni
podkarmiać pszczoły na wiosnę inwertem. Można
wywozić pszczoły na klon w celu zapewnienia
dobrego rozwoju. Do pożytków rozwojowych należą:
leszczyna, klon zwyczajny, wierzba iwa, śliwka
mirabelka, czereśnia, wiśnia, sady. Przy wywożeniu
pszczół na sady należy uważać
na opryski,
sadownicy pryskają sady od 20 do 30 razy w sezonie.
Wiosną obserwujemy, gdzie rośnie iwa (męskie
osobniki są żółte i wytwarzają więcej pyłku ) by
następnej zimy pozyskiwać sztobry z wierzby w celu
ich nasadzeń w pobliżu pasieki. Do pożytków
towarowych zaliczamy rzepak, który jest głównym
pożytkiem ( około 200kg/ha.)
Kwitnie przez 4 tygodnie, a pszczoły chętnie go
oblatują. Po rzepaku jest chwila przerwy- do dwóch
tygodni okresu bezpożytkowego. Następna jest
akacja, czyli robinia (1000kg/ha.), kwitnie przez 10
dni. Lipa kończy listę głównych pożytków
towarowych na naszym terenie (około 1000 kg/ha,
lub 7 kg od jednego drzewa). Pozostałą bazę
pożytkową można zapewnić przez nasadzenia.
Nostrzyk 800kg/ha, przegorzan kulisty kwitnie trzy
tygodnie 800kg/ha i jest rośliną dwuletnią.
Przegorzan węgierski kwitnie 3 tyg.- roślina
wieloletnia 450/ha. Ewodia aksamitna kwitnie w
sierpniu 200kg/ha , facelia 180 –1100 kg/ha.
Dobry wiosenny rozwój pszczół zapewnia
nam dużo czerwiu, czyli silne rodziny na rzepaku.
Dobra wiosna- dużo rzepaku, silne pszczoły,
warroza nie daje rady wszystkich pokłuć. Silne
pszczoły, leczone po lipie wychowują zdrową
pszczołę sierpniową zapewniając dobrą zimowlę.
Dużo pszczół- mało warrozy.
Marek Janiszewski
Kurier Pszczelarski
Wiedza i praktyka
5
6
Wieści samorządowe
Kurier Pszczelarski
Wiedza i praktyka
Maj w Kanadzie
Maj w Kanadzie to okres ważnych prac, które ze
względu na dobre warunki atmosferyczne nasilają
się właśnie w tym miesiącu. Główną pracą jaką
wykonujemy jest wymiana matek pszczelich. Zdarza
się, że rozpoczynamy już pod koniec kwietnia, choć
jest to rzadkością i ma zastosowanie do odkładów,
które w połowie marca wywożone są ze specjalnych
hal w jakich zimują. Zamawiane matki pochodzą z
Hawaii, panujące tam temperatury umożliwiają
zakup matek już w połowie kwietnia.
Transportowane są samolotem w specjalnie
zabezpieczonych pudełkach, co sprawia, że do
klienta docierają w niezmienionej kondycji. Matki w
Kanadzie w większości nie są znakowane, za
oznakowanie matki pobierana jest dodatkowa
opłata w wysokości 3$.
Prace rozpoczynane są we wczesnych porannych
godzinach. Około 7 rano przygotowywane są traki,
na które ładowane są poszczególne elementy ula
takie jakie jak: dennice, korpusy, ramki, daszki oraz
palety. Wymiana matek należy do najwolniejszych
prac wykonywanych w ciągu roku, niejednokrotnie
ule "rozbierane" są w całości, dlatego jest to idealny
moment do wymiany uszkodzonych elementów ula.
Zatem wymiana matek to nie tylko okres przeglądu
wnętrza ula, ale również czas przeglądu
zewnetrznęgo stanu uli.
Zazwyczaj odwiedzamy od 6 do 8 pasiek dziennie.
Na każdej pasiece znajduje się 40 uli, rozlokowanych
na 10 paletach, po 4 ule na każdej. Jest to optymalne
ustawienie uli, gdyż zapewnia swobodną pracę
dwóm osobom przy jednej palecie. Gospodarka
odbywa się na ulach korpusowych,typu Langstrotha.
Czas spędzony na jednej pasiece uzależniony jest od
tego co znajduje się w ulu. Zazwyczaj przegląd 40 uli
zajmuje 1-1,5 godziny, choć bywa, że trwa nawet 2-3
godziny. Ekipy zazwyczaj są 4-osobowe, zatem w
ciągu dnia jedna osoba przegląda średnio 70 uli. Po
otwarciu ula, zeskrobujemy dłutem wosk, którym
pokryte są górne beleczki czasami po odwiedzeniu
kilku miejsc możemy z samego zeskrobanego wosku
uzbierać pół beczki tego cennego pszczelego
surowca. Każdy ul sprawdzamy pod kątem
obecności jajeczek, larw, nektaru oraz pyłku.
Sprawdzanie ula rozpoczynamy od wyjęcia jednej
ramki, którą wstępnie oceniamy, następnie czynimy
to samo z kolejną. Jeżeli zaobserwujemy ładny czerw
oraz jajeczka, pyłek oraz nektar i nic nie budzi
naszych obaw, taki ul uznajemy za dobry i matkę
pozostawiamy na kolejny rok. Dolny korpus
sprawdzamy dopiero wtedy, kiedy pojawią się
wątpliwości. Ule wyjątkowo silne otrzymują trzeci
korpus z ramkami do odbudowania.
Dolny korpus sprawdzamy dopiero wtedy, kiedy
pojawią się wątpliwości. Zazwyczaj to własnie od
drugiego korpusu rozpoczynamy szukanie matki,
gdyż najczęscięj znajdujemy ją na dolnym korpusie.
Zdarza się, że matki znajdowane są błyskawicznie, są
również przypadki, gdy trzeba rozebrać cały ul. W
sytuacji, gdy nie znajdziemy matki na ramkach,
wszystkie pszczoły strzepywane są na daszek.
Ostatecznym krokiem jest "wyniesienie" pszczół
poza pasiekę. Pszczoły po pewnym czasie wrócą,
oczywiście bez matki. Jeżeli zachodzi potrzeba ul
zasila się dwoma lub trzema ramkami z czerwiem i
jajeczkami. Kiedy ul jest gotowy do podania matki,
odwraca się daszek dnem do góry i w ten sposób
zaznacza się ul, do którego musi trafić matka. Matki
podawane są tego samego dnia, na sam koniec tuż po
przeglądzie wszystkich uli.
Kurier Pszczelarski
Wiedza i praktyka
Maj w Kanadzie c.d.
Jak wcześniej wspominałem matki nie są
znakowane, naszym sposobem jest pisanie danym
kolorem oznaczenia rodzaju matki na dennicy, jest to
sposób bardzo wygodny, ponieważ od razu
wchodząc na pasiekę widzimy jaki ul należy
skontrolować oraz na przyszłości, z którego roku
matka znajduje się w ulu. Często pszczelarze pytają
czy takie szybkie podanie matek, jest dobre i czy
rodziny akceptują matkę, otóż wypada tak, że na
niektórych pasiekach przyjęcia są niemal 100% a na
innych musimy ponownie podać kilka matek, wiec
równoważy się to, niestety przy tak dużej liczbie pni
pszczelich czas odgrywa kluczową rolę. Kiedy mamy
już sprawdzone wszystkie ule, cyklicznie przy
kolejnych wizytach sprawdzamy przyjęcie matek,
jeżeli została przyjęta i ul wygląda na silny
dostawiany jest trzeci korpus.
Pszczelarz zawodowy Piotr Szyszko, Kanada
fot. Piotr Szyszko
7
8
Wieści samorządowe
Kurier Pszczelarski
Kultura
Nadzieja w Naturze
Dziś chciałbym przybliżyć osobę Pana Kazimierza
Bieby, emerytowanego konstruktora, ma 85 lat i jest
aktywnym pszczelarzem. Przygodę swoją z
pszczołami rozpoczął 45 lat temu, kiedy miał 40 lat i
pracował w fabryce. Jako ojciec córki Elżbiety i syna
Andrzeja stanął przed trudnym zadaniem
wykształcenia swoich dzieci. W tym trudnym
zadaniu życiowym pomogły pszczoły. Dzięki nim i
pracowitości, bo tego wymagają te stworzenia, Pan
Kazimierz pozyskiwał miód ze swojej pasieki, dzięki
któremu mógł ponieść wysiłek finansowy związany z
wykształceniem swoich dzieci.
-Zawsze dbałem o to, aby pszczoły były łagodne i przez
lata wypracowałem metodę niedopuszczania do rójki.
W odpowiednim czasie podbieram ramki z czerwiem na
wygryzieniu i poddaję ją do słabszych rodzin.( Pan
Kazimierz)
Obecnie Pan Kazimierz ma 7 uli, bo siły nie te co
dawniej.
-Ile miodu zebrał Pan w zeszłym sezonie ?-Zeszły sezon był dla mnie wyjątkowy, średnio
uzyskałem 33 kg z ula. Kiedyś miałem 15 uli.
-Co Pan robi z taką ilością miodu?
-Teraz jestem na emeryturze, dzieci są na swoim, mam
czworo wnuków i troje prawnucząt, więc dużą ilość
swojego miodu rozdaję rodzinie i przyjaciołom, bo mam
wielu przyjaciół. Niewielką ilość miodu sprzedaję tak
aby zwrócił się koszt prowadzenia pasieki . Teraz mogę
pozwolić sobie na to, aby być pszczelarzem dla rodziny i
przyjaciół a nie dla zysku.
-Czyli pszczelarstwo to Pana hobby?
-O tak, bardzo lubię obserwować pracę pszczół, jak
noszą pyłek i rosną w siłę. To nie jest moje jedyne
zainteresowanie, ponieważ jestem zagorzałym
wędkarzem. Łowię karpia na białego robaka.
-A co na to żona ?
-Moja żona Zyta i ja w tym roku, 2 kwietnia obchodzimy
60- lecie naszego ślubu.
-To wspaniale Panie Kazimierzu. Zapewne i żona
podziela Pana pasje.
Proszę przyjąć od redakcji Kuriera Pszczelarskiego
najserdeczniejsze życzenia Błogosławieństwa
Bożego na dalsze lata życia dla pani Zyty i dla Pana z
okazji DIAMENTOWYCH GODÓW.
P. Kazimierz Bieba
Kurier Pszczelarski
Wiedza i praktyka
Pasieka Melissa
Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy krótko przedstawić Państwu
działalność Pasieki Melissa.
Nasza pasieka to pasieka specjalistyczna, w której
wyodrębniliśmy trzy działy:
Hodowlany, w którym zajmujemy się doskonaleniem
pogłowia pszczół dla linii Melissa. Wychowujemy
matki pszczele o znanej jakości użytkowej i
hodowlanej. Do tego celu przeznaczamy rodziny o
najwyższej jakości. Okresowe zwiększenie produkcji
wychowu matek pozwala zaspokajać potrzeby
pasiek towarowych, amatorskich i przydomowych,
które stanowią dodatkowe źródło dochodu
pszczelarzy.
Szkoleniowy, w którym prowadzimy zajęcia
szkoleniowe adresowane głównie do osób
zajmujących się amatorsko pszczelarstwem,
traktujących to zajęcie jako relaks, miły sposób
spędzania wolnego czasu, a jednocześnie chcących
rozwinąć swoje umiejętności. Organizujemy grupy 35 osobowe i stopniowo przekazujemy uczestnikom
wiedzę.
Do ś w i a d c z a l ny, w k tó r y m s p rawd z a my i
rozwiązujemy różne problemy badawcze oraz
testujemy funkcjonalność wielu rozwiązań, które
ułatwiają pracę w pszczelarstwie. Współpracujemy z
ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się
różnymi dziedzinami np. medycyną. Prowadzimy
szczegółowe notatki i analizujemy wyniki.
Pasieka
Melissa
9
Agnieszka Wójtowicz
32-422 Stadniki,
Kędzierzynka 80
tel. 786 286 015
MATKI PSZCZELE
RASY KRAIŃSKIEJ LINII:
MELISSA, CELLE,CT46
Preferujemy nowoczesną gospodarkę
charakteryzującą się wysokowydajnymi rodzinami
pszczelimi, uzyskanymi przez odpowiedni dobór
materiału hodowlanego uzupełniony odpowiednią
stymulacją rodzin.
Zachęcamy do współpracy. Oto adres naszej strony:
Z wyrazami szacunku Pasieka Melissa
10
Wieści samorządowe
Kurier Pszczelarski
Ciekawostki
Wkrótce miodobranie
Już czas przygotować swoje pracownie do
nowego sezonu. Pamiętajmy o zmywalnej posadzce i
zapewnieniu maksimum higieny. Należy umyć i
sprawdzić sprzęt, uruchomić miodarkę, w razie
potrzeby zakupić nowe sita czy widelce do
odsklepiania.
Przypominamy też o najistotniejszych zasadach:
- wycofujemy stare ramki z czarną woszczyną, przez
które nic nie widać i zastępujemy je nowymi ramkami
z węzą,
-w razie braku odpowiedniej pogody wiosną,
pamiętamy o dokarmianiu pszczół ciastem,
- w miarę możliwości co roku wprowadzamy nowe
ule i ramki
- dążymy do tego aby nasze pracownie były czyste,
posiadały bieżącą wodę i kanalizacją
- po każdym przeglądzie myjemy narzędzia i
rękawice
- co sezon warto zakupić nowy kapelusz, rękawice i
nowy sprzęt ( dłuto, widelec )
- sprawdzamy zawór w wiadrze i miodarce
-nowe słoiki także należy myć i wyparzać przed
użyciem.
Jeśli z taką dbałością
poprowadzimy nawet
hobbistyczną pasiekę to zapewniamy naszym
klientom wysokiej jakości produkt . Pamiętajmy też
o etykietach na których należy zapisać wagę i nazwę
oraz dane pszczelarza. Często spotykamy się z
napisami typu : „pasieka wędrowna „ bez imienia i
nazwiska pszczelarza .Wędrując mamy także
nazwisko i imię. Dobry pszczelarz nie wstydzi się
swojego produktu, bierze odpowiedzialność za jego
jakość i bez oporu podpisuje się na słoikach z
miodem.
Porady Pszczelarskie
Co zrobić,
kiedy na ramce skrystalizuje się miód
rzepakowy ?
Jest to problem, do którego pszczelarze nie chcą
dopuścić. Kiedy odbierają ramki z poszytym miodem
po odsklepieniu okaże się, że miód jest
skrystalizowany należy tę ramkę dokładnie zrosić
wodą, stosując ręczny opryskiwacz i ponownie
podać ją do ula. Pszczoły przerobią skrystalizowany
miód, uzyska on właściwą konsystencję i będzie
można go odwirowywać.
Jak odkazić i odnowić ramki po
wytopieniu suszu ?
Jeden z naszych kolegów pszczelarzy proponuje
taką oto metodę na odkażenie i odnowienie ramek :
należy namoczyć ramki w sodzie kaustycznej po
czym dokładnie wypłukać je w wodzie z octem i
osuszyć. Nasz kolega gwarantuje, że po takiej kąpieli
ramki są jak nowe i dokładnie odkażone. Metoda ta
wydaje się godna wiary i zastosowania. Spróbujmy
go zastosować zamiast tradycyjnego palnika
gazowego .
Kurier
Pszczelarski
UWAGA
PSZCZOŁY
GROŹBA
POŻĄDLENIA !!!
WSTĘP NA PASIEKĘ WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PSZCZELARZA
Kurier
Pszczelarski
UWAGA
PSZCZOŁY
GROŹBA
POŻĄDLENIA !!!
WSTĘP NA PASIEKĘ WYŁĄCZNIE W OBECNOŚCI PSZCZELARZA
12
Wieści samorządowe
Kurier Pszczelarski
Ciekawostki
Zabłąkane roje i inne przypadki
Jak co roku na przełomie miesiąca maja i czerwca
nadchodzi czas na rojenie się pszczół. Jest to
naturalna kolej rozwoju każdej rodziny pszczelej i
trzeba się z nią liczyć. Straż Pożarna jak co roku
otrzymuje zgłoszenia o roju pszczół. Zgłaszający
czasem mylą je z gniazdem os czy szerszeni.
Użądlenia pszczół , os i szerszeni bywają groźne i
należy zachować szczególną ostrożność. Kiedy
wokół nas latają pszczoły powstrzymujmy się od
machania rekami , choć jest to odruch typowy dla
przestraszonego człowieka. Pszczoły odbierają to
jako sygnał
o niebezpieczeństwie,
czują się
zagrożone i atakują. Widziałem raz rowerzystę, który
podczas naprawy dętki zauważył pszczołę i ze
strachu przed nią odganiał się tą dętką. Skutek był
oczywisty. Zabrałem go z tego miejsca a na użądlone
miejsce pomogła cebula. Użądlenie pszczół jest
bolesne. My pszczelarze z czasem uodparniamy się
na jad i nie jest on już dla nas tak dokuczliwy. Ma on
też istotne plusy. Naukowcy zauważyli, że jad
pszczeli podany w pobliże komórek rakowych zabija
je, zaś w apiterapi stosuje się go do leczeniu stawów.
Inaczej ma się sprawa z uczuleniami. Osoby
uczulone na jad pszczeli nie zawsze wiedzą o tym i
dopiero użądlenie im to uświadamia. Dlatego też
lepiej unikać użądleń w ogóle.Według przepisów
pszczelarze powinni oznakowywać swoje pasieki
tabliczkami informującymi o zagrożeniu użądleniem
a przede wszystkim ubezpieczyć pasiekę.
Pszczelarz, który jest rolnikiem i opłaca obowiązkową składkę OC z tego tytułu, jest ubezpieczony
jednocześnie od odpowiedzialności za ew. użądlenia
i ich skutki.
Jeszcze kilka słów o szerszeniach. Trzeba wiedzieć, że
są one pod ochroną i broniąc się przed nimi
zachować szczególną ostrożność. Zaobserwowałem
kiedyś w moim domu na strychu wielkie budowanie .
Szerszenie budowały swoje niepowtarzalne gniazdo.
Nie chciałem takich lokatorów. Doczekałem
momentu kiedy wszystkie wyfrunęły na zewnątrz i
zamknąłem okno. Nie wróciły. Obeszło się bez
chemii i innych drastycznych środków. Spokój,
rozsądek i wiedza ułatwia życie… w zgodzie z naturą.
Bywają jednak sytuacje, kiedy trudno o zdrowy
rozsądek, bo chodzi o zdrowie a czasem i życie.
Któregoś ranka zobaczyłem za oknem dużego
szerszenia. Koniecznie chciał wejść i szukał
sposobu. Widocznie nie znalazł i poszedł szukać
gdzie indziej. To musiał być jakiś szczególny dzień
urodzajny w szerszenie, bo kilka godzin później
dostrzegłem na oknie innego przedstawiciela
gatunku ale dwa razy większego. Umaszczony
ciemnobrązowo , robił niesamowite wrażenie. W
obronie własnej chwyciłem wiadro z wodą .Pomogło.
Był unieszkodliwiony. Jakie było moje zdziwienie
kiedy w Internecie znalazłem tego dnia informację o
takim właśnie brązowym olbrzymie z odległych
stron, z komentarzem : ” dobrze że u nas takich nie
ma bo jak taki użądli to śmierć”. Zastanowiło mnie,
jak ten skrzydlaty zabójca dotarł na Śląsk ? Jedyna
możliwa odpowiedź jaka mi się nasunęła to …
pobliska baza z tirami i niebezpieczny „pasażer na
gapę”. Kto wie, co „wsiądzie” pod plandekę
następnym razem?
Adam Prusaczyk
Kurier Pszczelarski
13
Rozrywka
Krzyżówka z nagrodą
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
i
a”
k
s
ol skich
p
ko elar
l
e
i cz
w
ca psz
i
n
k
j
„r o iotełe
5m
Podpowiedzi do krzyżówki:
1. z wodą
2. wykluwa się z jaja w czwartym dniu
3. część świecy
4. pusta ramka
5. służy nie tylko do produkcji świec
6. wysyłkowa dla matek
7. miód pitny
8. pokarm wiosenny
fot. Adam Prusaczyk
Nagrodę wygrał pan Bartosz Wojciechowski .
Nagroda do odebrania w firmie Sułkowski .
Do pozostałych osób, które brały udział
w losowaniu zostały wysłane nagrody
pocieszenia :"drobny sprzęt pszczelarski."
NAGRODAMI W MAJU JEST:
5 MIOTEŁEK PSZCZELARSKICH
I 1 ROJNICA WIELKOPOLSKA
Zapraszam do zabawy!
14
Wieści samorządowe
Kurier Pszczelarski
Ogłoszenia drobne
1. Do sprzedania pokarm pszczeli ciasto cukrowe idealne na wiosenne podkarmianie i
rozczerwianie matek cena 65 zł za15 kg.
Telefon 602 571 761.
2. Do sprzedania węza pszczela wielkopolska na sztuki cena 3,50 zł/sztuka lub po 5
kg w cenie 250 zł .Kontakt: 602 571 761
3. Sprzedam ramkę hodowlaną do wychowu matek pszczelich i 30 izolatorów cena
100 zł. Telefon 602571761.
4. Sprzedam izolator wielkopolski jedno ramkowy
do podawania matek unasiennionych
100% skuteczny w cenie 30 zł
tel. : 60257161.
miodzie
Chałwa na
ło w
Pszczelarzy ko
Polski Związek
odek Kultury
Bolkowie i Ośr
:
zapraszają na
i produktu
"Święto miodu
regionalnego " roku.
16
12 czerwca 20
iele atrakcji
W programie w
zapraszamy.
Biuro ogłoszeń
i przyjmowania
reklam
m
rzepakowy
mu,
Składniki :asion łuskanego seza wego,
o
n
k
.
a
r
p
g
e
z
0
r
u
- 25
łyżki miod
-2 stołoweorzechy włoskie .
zamu,
- wanilia, oździerzu nasiona seproszek
Utrzeć w mkładnie aby powstał ju.
niezbyt do łe a nie wytłoczyć ole
st
i ziarna ca u rzepakowego bo je
d
c
Dodać mio z miodów, mieszają w
najsłodszy łyżką dodać orzechó ch.
drewnianą cześniej pokruszony asa.
włoskich w utworzy się gęsta m ość. Na
Mieszać aż du reguluje się gęstyć do
Ilością miożyć w foremkę i włoż
koniec uło
gata w
lodówki.
zdrowa i bo
o
z
d
r
a
b
t
s
Chałwa je ń, żelazo i magnez.
białko, wap
Kurier Pszczelarski
Adam Prusaczyk
ul. Bystrzycka 33A, 58-100 Świdnica
nr konta:
27 1750 0012 0000 0000 3291 6082
e-mail: [email protected]
tel: 604 286587
ZakładAktywności
AktywnościZawodowej
Zawodowej
Zakład
Świerzawie
wwŚwierzawie
poligrafia
reklama
wizytówki
nadruki
na
ch
gadżeta
plakaty
roll up
katalogi i ulotki
bannery
[email protected]
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ
/zazswierzawa
ul. Skowronia Góra 3,
59-540 Świerzawa
www.zazswierzawa.pl
[email protected]
tel +48 75 71 34 890