SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY Obowiązek wyznaczenia

Transkrypt

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY Obowiązek wyznaczenia
SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY
Obowiązek wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy nakłada na pracodawcę
zmiana ustawy- Kodeks pracy /Dz.U.Nr 223,poz. 1460 z 2008r/
W związku z powyższym nasz Ośrodek proponuje program szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy który zawiera następujące elementy:
•
•
•
resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
używanie AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego) w nagłym zatrzymaniu
krążenia,
ułożenie w pozycji bezpiecznej.
Program szkolenia realizowany jest w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacyjnej.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jego udział w szkoleniu.
Telefony kontaktowe w sprawie szkolenia: 071/ 34 49 341 , 34 49 304.

Podobne dokumenty