Podziękowanie

Transkrypt

Podziękowanie
Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca: ona daje życie
H. Sienkiewicz
Firma Oponiarska DĘBICA S.A.
Podziękowanie
Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, pragnie tą drogą złożyć serdeczne podziękowania
za życzliwość i sfinansowanie kosztów zakupu defibrylatora szkoleniowego AED PLUS.
Dzięki Państwa przychylności, uczniowie „Ekonomika” będą mogli zdobywać umiejętności udzielania
pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia ofiarom nagłego zatrzymania krążenia.
Dziękując za Państwa dobro, życzymy wielu sukcesów i powodzenia
w realizacji życiowych zamierzeń.
Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca: ona daje życie
H. Sienkiewicz
Pani Monika Garduła
Firma Oponiarska DĘBICA S.A.
Podziękowanie
Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, pragnie tą drogą złożyć serdeczne podziękowania
za życzliwość i sfinansowanie kosztów zakupu defibrylatora szkoleniowego AED PLUS.
Dzięki Pani zaangażowaniu i przychylności, uczniowie „Ekonomika” będą mogli zdobywać
umiejętności udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia ofiarom nagłego zatrzymania
krążenia.
Dziękując za Pani dobro, życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.
Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca: ona daje życie
H. Sienkiewicz
Pan Stanisław Cieszkowski
Prezes Zarządu
Firmy Oponiarskiej DĘBICA S.A.
Podziękowanie
Społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy, pragnie tą drogą złożyć serdeczne podziękowania
za życzliwość i sfinansowanie kosztów zakupu defibrylatora szkoleniowego AED PLUS.
Dzięki Pana przychylności, uczniowie „Ekonomika” będą mogli zdobywać umiejętności udzielania
pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia ofiarom nagłego zatrzymania krążenia.
Dziękując za Pana dobro, życzymy wielu sukcesów i powodzenia
w realizacji życiowych zamierzeń.