PROGRAM SZKOLENIA - „PIERWSZA POMOC – TO ŁATWE

Transkrypt

PROGRAM SZKOLENIA - „PIERWSZA POMOC – TO ŁATWE
PROGRAM SZKOLENIA „PIERWSZA POMOC – TO ŁATWE”
propozycja
Prawne i praktyczne podstawy udzielania pierwszej pomocy
(wykład)
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja
zewnętrzna - algorytm postępowania, łańcuch przeżycia.
(wykład interaktywny)
Przerwa
Zajęcia praktyczne:
1. Rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia – ocena
stanu poszkodowanego, ocena bezpieczeństwa, bezpieczne
podejście, wezwanie pomocy
2. Postępowanie z poszkodowanym, który nie oddycha
RKO – pokaz i ćwiczenia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)
3. Postępowanie z poszkodowanym, który oddycha
Pozycja bezpieczna – pokaz i ćwiczenia
4. Demonstracja użycia defibrylatora (AED) i ćwiczenia
Przerwa
Pierwsza pomoc w najczęściej występujących urazach i obrażeniach
(zajęcia interaktywne)
1. zadławienia
2. omdlenia
3. zranienia
4. oparzenia
5. ewakuacja poszkodowanych
Sesja podsumowująca – pytania i odpowiedzi dotyczące szkolenia
Standard szkolenia przewiduje zajęcia praktyczne w grupach (1 instruktor/grupę).
Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji.

Podobne dokumenty