OSADNIK ALUMINIOWY

Transkrypt

OSADNIK ALUMINIOWY
OSADNIK ALUMINIOWY
System wycieraczek obiektowych
z osadnikiem i opcją podłączenia
odwodnienia.
Podstawowe dane techniczne.
Wysokość wanny wraz z podporami: 80 mm.
Waga: ok 12 kg / 1m2
Opis.
System wycieraczek obiektowych z osadnikiem i możliwością podłączenia odwodnienia rozwiązuje problem
odprowadzenia wody oraz piasku itp. do przestrzeni pod wycieraczką. Osadnik można podłączyć do
elementów odwodnienia zamontowanych we wpuście pod wanną. System można montować zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Cechą charakterystyczną jest to, że możemy wyprodukować dowolne
rozmiary, dzięki czemu, dostosowujemy wymiary odstojników i wycieraczek do warunków panujących na
budowie.
Konstrukcja.
Specjalnie opracowane profile aluminiowe tworzą ramę w którą jest wsunięta blacha aluminiowa 3 mm
tworząca dno wanny. Do krawędzi profili zamontowane są na stałe podpory pod wycieraczkę, rozstawione co
ok 30 cm [wykonane z rury kwadratowej 30x30x3]. Podpory zaopatrzone są w nogi regulacyjne, które
jednocześnie tworzą stabilną podstawę pod wycieraczkę oraz pozwalają wypoziomować podpory.
Zastosowanie.
Zastosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. System uniwersalny do wszelkich budynków użyteczności
publicznej, biur, hoteli, pensjonatów, dworców, marketów itp. Przeznaczona do intensywnego ruchu
pieszego. Zalecana do marketów z dużą intensywnością ruchu wózków towarowych [sklepowych].
Uwaga: do systemu można stosować wycieraczki typ D2, typ D3, typ D5 oraz Krata 20 mm.
Sposób montażu.
Wanna układana we wpuście z wykonaną płaską posadzką o
głębokości 80 mm. Wycieraczka kierunkowa, należy zwrócić
uwagę na sposób ułożenia względem kierunków ruchu.
Sprzątanie.
Z zewnątrz łatwa do czyszczenia odkurzaczem przemysłowym
na sucho lub przy pomocy maszyn czyszczących ze środkami
nie niszczącymi wkładów oraz aluminium. Bieżące czyszczenie
wpustu odkurzaczem przemysłowym lub przez zamiatanie po
uprzednim zwinięciu wycieraczki.
w w w . a x i m o . p l Poznań, Bułgarska 72, tel. (61) 66­22­730, 531­99­22­73, 501­013­153, [email protected] INSTRUKCJA MONTAŻU
1. PRZYGOTOWANIE WPUSTU
Wysokość osadnika określa przygotowanie wpustu o głębokości – 80mm w stosunku do poziomu posadzki.
Wpust należy wykonać w poziomie, krawędzie wpustu muszą zachować równoległość. Wymiar i
prostoliniowość boków należy utrzymać na całej ich długości oraz głębokości. Dno wpustu powinno być
równe i przygotowane z trwałego materiału umożliwiającego przenoszenie obciążeń oraz przymocowanie
osadnika (wylewka betonowa, kostka chodnikowa, itp.). Należy zachować luz dylatacyjny 10mm na długości
oraz szerokości wpustu w stosunku do osadnika.
2. INSTALACJA ODPŁYWU
W dnie osadnika zastosowano blachę aluminiową umożliwiającą zamontowanie odwodnienia z
podłączeniem do odpływu. Przed zainstalowaniem osadnika w przygotowanym wpuście należy wymierzyć
położenie rury odpływowej.
Przy zastosowaniu sitek odpływowych
dostarczanych wraz z osadnikiem
należy otwornicą fi 100 mm wyciąć
otwór w określonym miejscu dna
osadnika oraz zainstalować sitko
odpływowe w blasze.
w w w . a x i m o . p l Poznań, Bułgarska 72, tel. (61) 66­22­730, 531­99­22­73, 501­013­153, [email protected] Przy zastosowaniu innych kratek odpływowych należy
postępować zgodnie z instrukcją ich montażu. Zdjęcie po
prawej przedstawia zastosowanie syfonu odpływowego ze
stali nierdzewnej.
3. INSTALACJA OSADNIKA WE WPUŚCIE
Położyć osadnik w przygotowanym wpuście. Przy prawidłowym jego wykonaniu górna krawędź osadnika
powinna zlicować się z poziomem posadzki. Standardowo osadnik mocowany jest do podłoża za pomocą
kołków montażowych oraz wkrętów ze stali nierdzewnej, w niektórych przypadkach zalecane jest
przymocowanie osadnika do podłoża za pomocą elastycznego kleju do glazury, np. zastosowanie
podgrzewania osadnika.
w w w . a x i m o . p l Poznań, Bułgarska 72, tel. (61) 66­22­730, 531­99­22­73, 501­013­153, [email protected] Przykręcić za pomocą śruby w narożnikach osadnika.
Przy dużych wymiarach ze względów logistycznych osadnik podzielony zostanie na moduły do złożenia w
przygotowanym wpuście. Łączenie polega na dosunięciu odpowiednich części osadnika – wg opisów
produkcyjnych, skręcenie za pomocą śrub oraz znitowanie blachy z łącznikiem.
4. REGULACJA STÓP PODPOROWYCH
Po zainstalowaniu osadnika we wpuście należy wyregulować stopy podporowe dokręcając je do dna
osadnika (płaski wkrętak od góry podpory) tak aby nie podnosić podpory powyżej jej pierwotnego położenia.
Ma to zapewnić pewne podparcie podpory wycieraczki i zniwelować ewentualne nierówności dna wpustu. Po
regulacji należy dokręcić nakrętki kontrujące na stopach podporowych (klucz płaski 13mm). Wszystkie
podpory w osadniku powinny znajdować się na jednakowym poziomie z ławką profilu osadnika na którym
spoczywać będzie wycieraczka.
w w w . a x i m o . p l Poznań, Bułgarska 72, tel. (61) 66­22­730, 531­99­22­73, 501­013­153, [email protected]