tutaj - Dział Projektów Międzynarodowych

Transkrypt

tutaj - Dział Projektów Międzynarodowych
Międzynarodowa konferencja
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NAKIEROWANA NA ZASPOKAJANIE ICH POTRZEB
28 września 2016
(10:00-14:00)
Społeczna Akademia Nauk, ul. Kilińskiego 98, Łódź, Aula A3
10:00 – 10:15
Otwarcie konferencji i prezentacja projektu
Marta Kędzia, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Pete Millington, Birmingham Disability Resource Centre, Birmingham, UK
10:15 – 10:45
Koncepcja samopomocowego przedsiębiorstwa społecznego
dr Michał Sobczak – Uniwersytet Łódzki/Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
10:45 – 12:00
Przedsiębiorczość społeczna osób niepełnosprawnych w Europie
10:45 – 11:00
Doświadczenia Belgii
Maarten Carmans - ADO Icarus vzw, Hasselt, Belgia
11:00 – 11:15
Doświadczenia Wielkiej Brytanii
Pete Millington - Birmingham Disability Resource Centre, Birmingham, UK
Doświadczenia Turcji
11:15 – 11:30
Ramazan Baş - Turkiye Omurilik Felclileri Dernegi, Istanbul, Turcja
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
Doświadczenia Bułgarii
Marionela Stoianova - Sdrujenie"Socialen center Burgas", Bułgaria
Doświadczenia Hiszpanii
Paula Sabater Pavía – Universitat de Valencia, Hiszpania
12:00 – 12:30
Aktywizacja zawodowa w podmiotach ekonomii Społecznej w Polsce - trendy i wyzwania
Michał Filutowicz, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Łódź
12:30 – 12:50
Przedsiębiorczość społeczna osób z niepełnosprawnościami – szanse i wyzwania
Tomasz Musielski, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Łódź
12:50 – 13:10
13:10 – 13:30
13:30 –14:00
Aspekty podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnością
Ewa Ściborska - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Łodzi
Wózkowicze dla Wózkowiczów
Monika Mazur - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Łódź
Zamknięcie dyskusji, podsumowanie, wręczenie certyfikatów
dr Małgorzata Roślak-Olczyk, Hanna Orlińska, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Rejestracja: ON-LINE (kliknij tutaj)
Organizator:
Organizacje
wspierające:
Partnerzy:
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Organizator: Dział Projektów Międzynarodowych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, tel: 42 6646668
www.udseproject.org