OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

Transkrypt

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Zakup łodzi motorowej typu wakeboardowego
z możliwością jej modyfikacji pod kątem osób
niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”
Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r.
Zamawiający:
Tytuł Projektu:
Przedmiot
zamówienia:
Quattro Wojciech Poszepczyński
Wprowadzenie pierwszego w woj. mazowieckim pakietu
usług aktywnej turystki wodnej dostosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Profesjonalna łódź do uprawiania sportów takich jak wakeboard,
wakesurf, kneeboard czy narty wodne z wykorzystaniem specjalnie
wytwarzanej w tym celu, bezpiecznej fali.
Łódź z uwagi na przeznaczenie dla niepełnosprawnych powinna mieć
zabudowany i niedostępny z zewnątrz-za burtą silnik jak również
regulację siedzisk umożliwiające obserwowanie osoby pływającej.
Łódź powinna być wyposażona w zbiorniki balastowe pozwalające
na regulowanie wysokości fali przez kierującego, co pozwala na
dostosowanie jej do umiejętności a także poziomu niepełnosprawności
osoby pływającej za łodzią.
Łódź powinna mieć dużą ilość miejsc pasażerskich
SPECYFIKACJA:
Specyfikacja techniczna klasy łodzi wakeboardowej:
1. Długość całkowita – nie więcej niż 6,4 m
2. Długość z platformą – nie więcej niż 7,1 m
3. Szerokość – nie więcej niż 2,5 m
4. Zanurzenie – nie więcej niż 0,9 m
5. Waga – nie więcej niż 1800 kg
6. Zbiornik paliwa – nie więcej niż 150 l
7. Maksymalna ilość osób na pokładzie – 12 osób
8. Pojemność balastu – nie więcej niż 415 kg.
9. Komory balastowe zalewane w różnych poziomach
WYPOSAŻENIE:
Zakup zestawu wyposażenia składającego się:
z lin holowniczych, lin bezpieczeństwa, lin cumowniczych, odbijaczy,
pokrowca na łódź.
Kryterium oceny:
100 % cena
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty na tą samą cenę
decydować będzie klasa łodzi/parametry. W dalszej kolejności termin
dostawy.
Miejsce składania
ofert:
Cypriana Godebskiego 11/3 Warszawa 05-075 lub elektronicznie na
adres poniżej.
Forma złożenia
ofert:
Ofertę w raz z katalogiem należy złożyć w formie pisemnej w miejscu
składania ofert lub elektronicznej na adres:
[email protected]
Termin złożenia
ofert:
16 kwietnia 2014 r. (data wpływu do zamawiającego)
Termin dostawy
Maksymalnie 2
kalendarzowe).
Informacja
dodatkowa
miesiące
od
dnia
podpisania
umowy
(dni
Zamawiający planuje w ramach prac modernizacyjnych dostosować
łódź dla osób niepełnosprawnych w zakresie instalacji specjalnych
zestawów relingów, mocowania do specjalnych pasów bezpieczeństwa,
które zapewnią komfort i bezpieczeństwo niepełnosprawnym pasażerom
oraz system mocowania wózka inwalidzkiego.
Modernizacja łodzi jest warunkiem koniecznym w związku z
powyższym dostawca łodzi musi zapewnić, że ww. prace nie wpłyną na
warunki gwarancji.
Telefon kontaktowy: 601331978 Wojciech Poszepczyński
( podpis Zamawiającego)

Podobne dokumenty