wykaz

Transkrypt

wykaz
Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) w publikacjach w Polsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Akredytowane Centra Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) ICN Accredited Centres for ICNP®;
Research and Development, Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17, zeszyt nr 3
Brosowska B., Kilańska D., Jolanta Glińska, Lewandowska M., ICNP® jako narzędzie do tworzenia Minimalnego Zbioru Danych o
Pielęgniarstwie I-NMDS, Biuletyn OIPiP w Lublinie 2010
Charakterystyka specjalistycznego medycznego języka angielskiego, jakim posługuje się grupa zawodowa — pielęgniarki (dokument
elektroniczny): http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=253; 10.08. 2009
Górajek-Jóźwik J. (red.). Historia klasyfikacji i kategoryzacji diagnoz pielęgniarskich. W: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Podręcznik
dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; 41–58.
Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej podręcznik dla studiów medycznych.
Górajek-Jóźwik J., Diagnoza pielęgniarska – charakterystyka wybranych klasyfikacji: NANDA i ICNP, W: Podstawy pielęgniarstwa. T. I. Wyd.
Czelej, Lublin 2004: 260-274
Górajek-Jóźwik J., M. Kisilowska, ICNP® Poland — Country Report (2000, Prague — Czech). The report refers to the period June–October
2000; www.icnp.cz/Praha2000/Poland/poland.doc; 20.08.2009
Górajek-Jóźwik J., The classifcation system of nursing practice - the historical and practical perspective, Annales Universitatis Marie CurieSkłodowska. Lublin – Poland, 2003. S.D., Vol. LVIII, N2, 123, p. 2002-2007.
Górajek-Jóźwik J.: Formalizacja diagnozy pielęgniarskiej. Seminarium Naukowe. Lublin 17.10.2008r.;
Górajek-Jóźwik J.: Międzynarodowa Klasyfikacja dla Potrzeb Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) - podstawy i założenia (w:) Jakość w Opiece
Zdrowotnej. Piąta Ogólnopolska Konferencja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kraków 2000, s. 71-74.
Grabowska H., Grabowski W., Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Mapowanie fraz opisujących diagnozy i interwencje pielęgniarskie w opiece
nad chorym z cukrzycą z wykorzystaniem ICNP®. Pielęgniarstwo XXI wieku 2014; 3, 48: 37-42.
Grabowska H., Grabowski W., Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Wykorzystanie ICNP® w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z
nadciśnieniem tętniczym, Probl. Pielęg. 2014; 22, 1: 107-112.
Grabowska H., Grabowski W., Problemy pielęgnacyjne chorych w okresie pooperacyjnym w ujęciu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki
Pielęgniarskiej. Probl. Pielęg. 2014; 22, 3: 379-384.
Grabowska H., Grabowski W., Zakres interwencji pielęgniarskich w opiece nad chorym w okresieokołooperacyjnym z wykorzystaniem
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Probl. Pielęg. 2014; 22, 3: 385-389.
Grabowska H., Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 1: Problemy
somatyczne chorego. Probl. Pielęg. 2015; 23(1):104-109.
Grabowska H., Mapowanie pojęć ICNP® w procesie pielęgnowania pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Część 2. Probl. Pielęg. 2015;
23(1): 110-116.
Grabowska H., Zmiany zapalne błony śluzowej jamy ustnej w przebiegu chemioterapii. Anal. Przyp. Pielęg.Położ. 2014, 1: 17-20.
Hanna Grabowska, Ocena kompetencji oraz możliwości samoopiekuńczych pacjenta. W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja
Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 195-2014.
Hanna Grabowska, Edukacja z wykorzystaniem Klasyfikacji ICNP®. W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki
Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 56-59.
20.
Hanna Grabowska,. Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (w ujęciu ICNP®) odnoszące się do funkcjonowania biologicznego pacjenta.
W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2014: 142-171.
21.
Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Wybrane diagnozy i działania pielęgniarskie (z zastosowaniem ICNP®) w zakresie sfery
psychospołecznej oraz kulturowo-duchowej. W: Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce
pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014: 172-180.
22.
Hanna Grabowska, Władysław Grabowski, Ocena wybranych zachowań zdrowotnych pacjenta wynikających ze stylu życia. W: Kilańska D.
(red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej. ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014:
187-194.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
str. 1
Health informatics – Integration of a reference terminology model for nursing, Reference number of working document: ISO/TC 215/N 142
J. Sansoni, M. Giustini, More than terminology: using ICNP to enhance nursing’s visibility in Italy, 2006 International Council of Nurses,
International Nursing Review, 53, 21–27
Jarosz M.J.: Informatyka w pielęgniarstwie.: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lekarskie
PZWL, Warszawa 2007, 84-100.
Jędrnych M., Jodłowska-Jędrych B.: Zapotrzebowanie na systemy informatyczne w medycynie.: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej.
Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 61-83.
Kilańska D. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®). Aktualny stan na świecie i etap prac przygotowawczych do
wdrożenia w Polsce, Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17, zeszyt nr 3
Kilańska D., Interoperacyjność danych w transgranicznej opiece zdrowotnej, Materiały z X Konferencji "Pielęgniarka-pacjent partnerzy w
działaniu", Kraków 1.06.2012 r.
Kilańska D., BaT Tool – internetowe narzędzie wsparcia tłumaczenia i walidacji terminów ICNP®, Magazyn Pielęgniarek i Położnych
Kilańska D., Historia powstania ICNP® cz 1, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007 nr 3
Kilańska D., Historia powstania ICNP® cz 2, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007 nr 4
Kilańska D., ICNP ® wizja i rzeczywistość, Biuletyn OIPiP w Lublinie, 2010
Kilańska D., Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®) – wizja i rzeczywistość – w drodze ku lepszej przyszłości, Biuletyn
OIPiP w Krośnie, 2011
Kilańska D., Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®), Biuletyn nr CSIOZ nr 3 ,2012 r.
Kilańska D., Niemiec L., Brosowska B.: Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część I zastosowanie ICNP® , Tom 23, Nr 1 (2015)
2015-10-20 22:38
Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) w publikacjach w Polsce
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Kilańska D., Niemiec L., Brosowska B.: Studium przypadku dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną w czasie chemioterapii. Część II zastosowanie ICNP® , Tom 23, Nr 1 (2015)
Kilańska D., Sprawozdanie z 24. Kongresu MiędzynarodowejRady Pielęgniarek .Przewodzimy zmianom; Budując zdrowsze społeczeństwo.
(Leadingchange; Building healthier nations), który odbył się 30.06.04.07.2009 roku w Durbanie (RPA), Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17,
zeszyt nr 3
Kilańska D., Staszewska M., Urbanek N., i in.: Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP® w Podstawowej Opiece
Zdrowotnej - studium przypadku, Tom 22, Nr 4 (2014)
Kilańska D., Staszewska M., Urbanek N., i in.: Planowanie opieki według międzynarodowego standardu ICNP® w Podstawowej Opiece
Zdrowotnej - studium przypadku jednostki i rodziny. Część II, Tom 22, Nr 4 (2014)
Kilańska D.: Klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. Zarządzanie informacją, środkami kontroli i normami, W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej
2007; 3: 7
Kilańska D., Grabowska H.: ICNP - podstawowe rozwiązania, strategia, praktyka pielęgniarska (zarządzanie wiedzą), edukacja i miejsce w
systemie informatycznym ochrony zdrowia. W: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Red.
nauk. : Dorota Kilańska Warszawa: PZWL, 2014: 49-97, Tyt. podrozdz. : Organizacja programu ICNP. Geneza powstania i rozwój ICNP na
świecie i w Polsce. Wyd. 1,ISBN: 978-83-200-4735-6
Kilańska D., Gaworska-Krzemińska A.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP - istota, założenia, znaczenie, rozwój.
W: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Dorota Kilańska, Warszawa : PZWL,
2014: 19-41 Tyt. podrozdz. : Międzynarodowy Standard pielęgniarski - wprowadzenie do praktyki pielęgniarskiej. Wyd. 1 ISBN: 978-83-2004735-6:
Kilańska D.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP w praktyce pielęgniarskiej. Red. nauk. Dorota Kilańska. Warszawa :
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. Wyd. 1. ISBN: 978-83-200-4735-6
Kilańska D. (red.) Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej - ICNP® w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2014, Wyd. I, s 224, 9788320047356
Kilańska D., Szymańska I.: Interoperability in Nursing in Poland: The Way for Implementation of International Classification for Nursing Practice
(ICNP®) Into Electronic Health Record. W: Electronic Proceedings of The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum for
Educational, Networking and Business, The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Educational, Networking and
Business Editors: Malina Jordanova, Frank Lievens ISSN 1818 - 9334: 598-602
Kisilowska M, Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej - powstające narzędzie opisu pracy pielęgniarek. Zagadnienia Informacji
Naukowej, 2000 nr 2 s. 59-69
Kisilowska M, Reorganized structure and other proposals for the ICNP® development. International Nursing Review, 2001 vol. 48 nr 4 s. 218223.
Kisilowska M. Czy katalogowanie ma przyszłość? Dwugłos względnie uporządkowany. dokument elektroniczny: http://
www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja2ref3.pdf 10.08.2009
Kisilowska M., HEALTH INFORMATION LITERACY. BIBLIOTEKI NA ZDROWIE! [HEALTH INFORMATION LITERACY. LIBRARIES FOR THE
BETTER!] http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/kisilowska-n.pdf
Kisilowska M.: Czy katalogowanie ma przyszłość? Dwugłos względnie uporządkowany.
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja2ref3.pdf
Kisilowska M.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – narzędzie zarządzania wiedzą w opiece zdrowotnej. „Biuletyn EBIB”
(Dokument elektroniczny), 2005 (69), nr 8. http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/kisilowska.php
Kisilowska M.: Słowo o systemie - konieczność i bariera przekazu informacji w opiece zdrowotnej. Seminarium Naukowe. Lublin 17.10.2008r.;
M. Kisilowska, Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej - powstające narzędzie opisu pracy pielęgniarek, Zagadnienia Informacji
Naukowej, 2000 nr 2 s. 59-69
Małgorzata Lewandowska, Jolanta Glińska, Brosowska B., Kilańska D., Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej
Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Biuletyn OIPiP w Lublinie 2010
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) wersja 1.0, (praca zbiorowa) Makmed: Lublin 2009
Międzynarodowa konferencja na temat: Translators and reviewers workshops of the ICNP®. Organizator: International Council of Nurses w
Genewie. Wystąpienie w sesji plakatowej: Kisilowska M., The Polish version of the International Classification of Nursing Practice®. Coimbra,
Portugalia, 15-19 XI 2000.
Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa(International Minimum Data Set – I-NMDS), PTP 2008, dokument elektroniczny
Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Nagórska, Paweł Januszewicz, Współczesna wizja pielęgniarstwa w systemie e –Zdrowia, Problemy
Pielęgniarstwa, 18 (3): 342–347
Pociask M., Charakterystyka specjalistycznego medycznego języka angielskiego, jakim posługuje się grupa zawodowa — pielęgniarki,
(dokument elektroniczny): http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=253; 10.08. 2009
Pociask Monika, Charakterystyka specjalistycznego, medycznego języka angielskiego jakim posługuje się grupa zawodowa - pielęgniarki
http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=253;
Quadrennial Congress of the International Council of Nurses. Kopenhaga, VI 2001. Referat na temat: Kisilowska M., Wolska-Lipiec K., Nursing
information system in Poland.
Sosińska-Kalata B Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy Zagadnienia Informacji Naukowej 2001; 2: 31–32
Stanowisko W Sprawie Wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej (ICNP®) do praktyki, Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17,
zeszyt nr 3
Warsztaty ICNP Telenurse Projekt dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Praga, X 2000. Referat: Kisilowska M., Górajek-Jóźwik J., The
International Classification of Nursing Practice® Beta version – in Poland.
Zarzycka D., Górajek-Jóźwik J. Nursing diagnosis with the ICNP® in the teaching context International Nursing Review 2004; 51 (4): 240–249.
Zarzycka D.; Górajek-Jóźwik J.: ICNP w skali Polski www.pzwl.pl/pdf.php?kid=632 (fragment z książki);
Ziegman M., Wójcik G.: Klasyfikacja działań pielęgniarskich. http://www.igichp.edu.pl/Marek/Klaspoz/Klasyfikacja_analiza.htm
PUBLIKACJE w j. angielskim – spis http://www.area-c54.it/public/international%20classification%20for%20nursing%20practice.pdf
str. 2
2015-10-20 22:38
Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) w publikacjach w Polsce
PROJEKTY nt. ICNP:
"Telenurse for Health Care. European Commision DG XIII; Temat: ICNP in CEE Countries (1999-2001).
System Do Nauczania Terminologii Pielęgniarskiej http://atlas.ici.ro/ehto/telenurse/
oprac. (D.Kilańska)
str. 3
2015-10-20 22:38
Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) w publikacjach w Polsce
1
Kisilowska M.
Międzynarodowa klasyfikacja praktyki
pielęgniarskiej - powstające narzędzie opisu pracy
pielęgniarek.
Zagadnienia Informacji Naukowej
2000 nr 2 s.
59-69.
2000
2
Kisilowska M.
Reorganized structure and other proposals for the
ICNP® development.
International Nursing Review
2001 vol. 48
nr 4 s. 218223.
2001
Kisilowska M.
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki
Pielęgniarskiej – narzędzie zarządzania wiedzą w
opiece zdrowotnej.
2005 nr 8 (69)
2005
Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL,
2007, 217 s.
2007
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
2007 nr 3
2007
Magazyn Pielęgniarki i Położnej
2007 nr 4
2007
Biuletyn OIPiP w Lublinie
2010
2010
ICNP ® wizja i rzeczywistość
Biuletyn OIPiP w Lublinie
2010
2010
ICNP® jako narzędzie do tworzenia Minimalnego
Zbioru Danych o Pielęgniarstwie I-NMDS
Biuletyn OIPiP w Lublinie
2010
2010
2010
2010
Interoperacyjność danych w transgranicznej
opiece zdrowotnej
Biuletyn OIPiP w Lublinie
Materiały z X Konferencji
"Pielęgniarka-pacjent partnerzy w
działaniu", Kraków 1.06.2012 r.
Problemy Pielęgniarstwa
3
4
Praca zb. pod
red. J. GórajekJóźwik.
5
Kilańska D.:
6
Kilańska D.:
7
Małgorzata
Lewandowska,
Jolanta Glińska,
Brosowska B.,
Kilańska D.
8
10
Kilańska D.:
Brosowska B.,
Kilańska D.,
Jolanta Glińska,
Małgorzata
Lewandowska
J. Glińska
11
Kilańska D.:
12
Kilańska D.:
13
M. Kislowska
9
14
Historia klasyfikacji i kategoryzacji diagnoz
pielęgniarskich – Europa. Rozdz. 5.2 s. 47-52;
Założenia i istota ICNP, rozdz. 10 s. 118-145;
Doświadczenia z wykorzystaniem ICNP w skali
świata i Europy, rozdz. 11.1 s. 146-159. W:
Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej.
Historia powstania ICNP® cz 1
Historia powstania ICNP® cz 2
Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki
Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi
Międzynarodowa klasyfikacja praktyki
pielęgniarskiej - powstające narzędzie opisu pracy
pielęgniarek.
ICNP® Poland — Country Report (2000, Prague
— Czech). The report refers to the period June–
October 2000;
www.icnp.cz/Praha2000/Poland/poland.doc;
20.08.2009.
Zarzycka D.,
Górajek-Jóźwik
J.
ICNP® w skali Polski
16
Pociask M.
Charakterystyka specjalistycznego medycznego
języka
angielskiego, jakim posługuje się grupa zawodowa
— pielęgniarki
17
Kisilowska M.
Czy katalogowanie ma przyszłość? Dwugłos
względnie uporządkowany.
18
Górajek-Jóźwik
J. (red.).
Historia klasyfikacji i kategoryzacji diagnoz
pielęgniarskich. W: Wprowadzenie do diagnozy
pielęgniarskiej
15
19
20
Sosińska-Kalata
B.
Zarzycka D.,
Górajek-Jóźwik
J.
21
Kilańska D.
22
Kilańska D.
23
Kilańska D.
str. 4
"Biuletyn EBIB” . [czasopismo
elektroniczne] Tryb dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/kisi
lowska.php
Zagadnienia Informacji Naukowej
(dokument elektroniczny):
http://www.koweziu.
edu.pl/edukator/modules.php?op=
modload&name=
News&file=article&sid=253;
dokument elektroniczny: http://
www.ebib.info/publikacje/matkonf/
biblio21/sesja2ref3.pdf;
Podręcznik dla studiów
medycznych. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa
2012
2000 nr 2 s.
59-69.
10.08. 2009
2009
10.08.2009.
2009
2008; 41–58.
2008
Język informacyjno-wyszukiwawczy jako
narzędzie organizacji wiedzy
Zagadnienia Informacji Naukowej
2001; 2: 31–
32.
2001
Nursing diagnosis with the
ICNP® in the teaching context
International Nursing Review
2004; 51 (4):
240–249.
2004
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki
Pielęgniarskiej (ICNP®). Aktualny stan na świecie i
Problemy Pielęgniarstwa
etap prac przygotowawczych do wdrożenia w
Polsce
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki
Biuletyn nr CSIOZ
Pielęgniarskiej (ICNP®).
BaT Tool – internetowe narzędzie wsparcia
Magazyn Pielęgniarek i Położnych
tłumaczenia i walidacji terminów ICNP®
2009, tom 17,
zeszyt nr 3
nr
2012
2015-10-20 22:38
Publikacje dotyczące Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) w publikacjach w Polsce
24
25
26
27
str. 5
Kilańska D.
Monika
Binkowska-Bury,
Małgorzata
Nagórska, Paweł
Januszewicz
Górajek-Jóźwik
J.
Górajek-Jóźwik
J.
„Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki
Pielęgniarskiej (ICNP ®) – wizja i rzeczywistość” –
w drodze ku lepszej przyszłości.
Biuletyn OIPiP w Krośnie
Współczesna wizja pielęgniarstwa w systemie e Zdrowia
Problemy Pielęgniarstwa
18 (3): 342–
347
Diagnoza pielęgniarska – charakterystyka
wybranych klasyfikacji: NANDA i ICNP.
W: Podstawy pielęgniarstwa. T. I.
Wyd. Czelej, Lublin
2004: 260-274 2004
The classifcation system of nursing practice - the
historical and practical perspective.
Annales Universitatis Marie CurieSkłodowska. Lublin - Poland
2003. S.D.,
Vol. LVIII, N2,
123, p. 20022007.
2011
2010
2003
2015-10-20 22:38

Podobne dokumenty