Informator Przód

Komentarze

Transkrypt

Informator Przód
Ogłoszenia parafialne
1. Bóg zapłać za dzisiejszą comiesięczną kolektę parafialną na remont
organów
2. Dziś w niedzielę 29 stycznia o godz. 16.00 w czasie nieszporów będzie
koncert w wykonaniu naszego Chóru Parafialnego - serdecznie zapraszam
3. W pierwszy piątek odwiedziny Chorych - od godz. 9.00
4. W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego. Czcimy w tym dniu Jezusa
Chrystusa, który jest światłością świata i Jego Matkę Najświętszą Maryję
Pannę. Tradycyjnie nazywa się to święto świętem Matki Boskiej
Gromnicznej. W czasie Mszy św. błogosławieństwo świec. W tym dniu
przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta na klasztory
klauzurowe i kontemplacyjne
5. W piątek przypada wspomnienie św. Błażeja. Błogosławieństwo ku jego
czci w czwartek na wieczornej Mszy św.
6. W niedzielę przypada wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Na
Mszach błogosławieństwo wody i chleba ku jej czci
7. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium
8. We wtorek o 19.00 próba chóru
9. Zachęcam do kupna prasy katolickiej
10.W środę zakończyłem tegoroczną kolędę. Z całego serca składam
serdeczne podziękowania za spotkania kolędowe, za ugoszczenia mnie i
ministrantów obiadami, kawą i kolacjami, jak również tym z Parafian,
którzy złożyli Ofiarę na remont naszych organów
Krosnowice 2012
Dnia 14.01 nasz chór parafialny pod wezwaniem ks. prałata Wojciecha Skrobocza
koncertował w Krosnowicach koło Kłodzka. W miejscu gdzie żył i pracował śląski
kompozytor Ignaz Reimann (1820 - 1885), odbyła się uroczystość upamiętniająca 191
rocznicę urodzin Kompozytora. Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Krosnowic
wydało książkę z artykułami o znanym kompozytorze. Między innymi artykuł o
Festiwalach reimannowskich umieścił w tej publikacji nasz dyrygent dr Marian
Biliński. Na koncercie w pięknie udekorowanym kościele chór wykonał kolędy oraz
utwory Ignaza Reimanna. Na uwagę zasługuje piękne przyjęcie i wspaniała
organizacja imprezy.
INFORMATOR PARAFIALNY
Rzymsko-katolicka Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13
45-602 Opole-Groszowice
Tel. (77) 456 27 96
http://www.dokumentyslaska.pl/groszowice_lata/index.html
30. 01. – 05. 02. 2012 r.
Czwarta Niedziela Zwykła
Ewangelia wg św. Marka 1,21-28.
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał.
Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak
uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on
wołać:
«Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto
jesteś: Święty Boży».
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!».
Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z
mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Pierwszy list do Koryntian 7,32-35.
Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o
sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu.
Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się
przypodobać żonie.
I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy
Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o
sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.
Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście
godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.