odp na pyt. wizytówki 11.12.2013 r. zbiorcze

Komentarze

Transkrypt

odp na pyt. wizytówki 11.12.2013 r. zbiorcze
Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r.
Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia
dot. Zaproszenia do składania ofert na „Przygotowanie projektów graficznych i wydruk
offsetowy wizytówek na potrzeby pracowników CPE, przygotowanie projektu graficznego i
wydruk identyfikatorów imiennych ze zdjęciem (laminowanych) dla pracowników komórek
organizacyjnych CPE, dostarczenie etui typu holder o wymiarach 9 cm x 5,5 cm
przystosowanych do identyfikatorów imiennych”.
Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania, do Zamawiającego
wpłynęły następujące zapytania, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający jest w stanie podać przybliżoną ilości zamawianych wizytówek,
identyfikatorów, tabliczek trzydrzwiowych, gdyż podana jest tylko liczba wizytówek
w liczbie 100 szt., natomiast pozostała część przedmiotu zamówienia tj. wykonanie
identyfikatora imiennego ze zdjęciem, etiu typu holder, wykonanie tabliczki grawerowanej
laserowo w laminacie grawerskim o wymiarach 30x10, wykonanie tabliczki grawerowanej
laserowo o wymiarach 30x20, wykonanie tabliczki (numerki na drzwi) nie zawiera określonej
liczby sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości wizytówek, identyfikatorów czy tabliczek
przydrzwiowych, które będą zamawiane w ramach umowy.
Zamówienia będą realizowane w oparciu o potrzeby poszczególnych komórek
organizacyjnych Centrum.
Wizytówki w ilości 100 szt. traktowane są jako jeden komplet.
Pytanie 2:
Proszę o podanie następujących informacji:
1) Jaki jest dokładny wymiar zamawianych wizytówek?
2) Jaki jest dokładny wymiar identyfikatora imiennego ze zdjęciem?
3) Czy w tabeli w której wyszczególnione są przedmioty stanowiące przedmiot zamówienia,
należy podać cenę za 1 szt.?
Odpowiedź:
1) Wizytówki dla poszczególnych programów różnią się nieznacznie wymiarami.
Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia po podpisaniu umowy
otrzyma od Zamawiającego wszystkie wzory wizytówek oraz logotypy, które są
umieszczane na wizytówkach.
2) Wymiar identyfikatora to 8,5 x 5 cm.
3) W tabeli Wykonawca podaje cenę za szt./komplet.
Pytanie 3:
Proszę o podanie dokładnego rodzaju materiału, z którego mają być wykonane tabliczki.
Odpowiedź:
Tabliczki grawerowane wykonane z laminatu grawerskiego imitującego wiernie metal
szczotkowany. Wykonane w technologii laserowej. Materiał: laminat grawerski
dwuwarstwowy, grubość: 1,6 mm, mocowanie: pianka samoprzylepna.
Pytanie 4:
Jaki jest termin realizacji poszczególnych części zamówienia?
Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zamieszczoną w zaproszeniu do złożenia oferty, termin realizacji
poszczególnych części zamówienia wynosi 5 dni roboczych.
Pytanie 5:
Proszę o określenie rodzaju papieru oraz czy wizytówki wymagają uszlachetnienia w postaci
lakieru UV lub folii?
Odpowiedź:
Wizytówki dwustronne i jednostronne mają być wykonane w pełnym kolorze na papierze
kredowym 300g matowym.
Zamawiający nie będzie zamawiał wizytówek powlekanych lakierem UV ani folią.