Dot. ZP WORD 2/pojazd + wideo/2015 W oparciu o art. 38 ustawy

Transkrypt

Dot. ZP WORD 2/pojazd + wideo/2015 W oparciu o art. 38 ustawy
WOA.252.2.1.2015
Dot. ZP WORD 2/pojazd + wideo/2015
W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. , poz. 907 ze zm.)
Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela wyjaśnień dot.
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę nowego samochodu
nieoznakowanego wraz z wideorejestratorem przeznaczonym dla Policji :
Pytanie :
Czy Zamawiający dopuszcza przyspieszenie od 0 do 100 km/h – max 7,9 sekund ?
Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podobne dokumenty