Regulamin Mikołajkowego Turnieju badmintona

Transkrypt

Regulamin Mikołajkowego Turnieju badmintona
Mikołajkowy Turniej badmintona dla dzieci 2014
1.KATEGORIE
SINGIEL szkół Podstawowych.
- Chłopcy klasy 1-3
- Dziewczynki klasy 1-3
-Chłopcy klasy 4-6
-Dziewczynki klasy 4-6
SINGIEL szkół Gimnazjalnych.
- Chłopcy klasy 1-3
- Dziewczyny klasy 1-3
2.WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
- Warunkiem startu jest wcześniejsze zgłoszenie się do danej kategorii, najpóźniej w przed dzień
turnieju do godz. 16:00.
- Aby dana kategoria była rozegrana musi być minimum 3 osoby.
- Turniej jest bezpłatny.
- Zgłoszenia będą przyjmowane na [email protected] z podaniem imienia, nazwiska,
miejscowości i kategorii lub na numery podane niżej.
Organizator - Maciej Kozieł 698-290-461
Organizator - Tomasz Matoga 698-289-947
3.MIEJSCE I ROZPOCZĘCIE GIER
- Termin 7 Grudnia 2014r.
- Hala Sportowa w Stróży przy gimnazjum nr.2
- Turniej zostanie rozegrany na 4 kortach.
- Wszystkie kategorie zaczynają o godz. 10:00.
4.SYSTEM ROZGRYWEK
- Turniej zostanie rozegrany według przepisów PZBad w grach pojedynczych i podwójnych do dwóch
wygranych setów do 21 punktów. Organizator dopuszcza zmianę systemu rozgrywek w zależności od
ilości zgłoszeń.
- System rozgrywek grupowo pucharowy.
- Organizator zapewnia lotki nylonowe firmy yonex Mavis 2000.
- Po każdym meczu zwycięzca przynosi karteczkę i lotkę do stolika sędziowskiego.
5.NAGRODY
Po zakończeniu turnieju za pierwsze 3 miejsca przyznawane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Oprócz
tego będą na zakończenie turnieju losowane nagrody. Wylosowane dziecko musi być na hali i
osobiście odebrać nagrodę. Nieobecność powoduje losowanie następnego uczestnika.
6.ZASADY OGÓLNE
- Organizator nie ubezpiecza startujących dzieci.
- Za stan zdrowia startujących dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
- Rodzice startujących dzieci zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.
- Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga organizator lub sędzia główny.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.
- Wymagane są czyste obuwie zamienne na nie brudzącej podeszwie.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
- Wysłanie zgłoszenia na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu!

Podobne dokumenty