Natural - ICB Pharma

Komentarze

Transkrypt

Natural - ICB Pharma
Natural
Kompleksowa metoda redukcji
poziomu alergenów kurzu domowego
Pomocnicza rola w terapii i profilaktyce chorób alergicznych.
• wspomaga
skuteczność
leczenia alergii
• łagodzi objawy
reakcji alergicznej
• zapewnia skuteczne
antyalergiczne
działania
profilaktyczne
Niweluje alergizujące
działanie białkowych
składników kurzu
domowego.
Ogranicza lotność
alergenów i możliwość ich
wziewnego wchłaniania.
Ułatwia usuwanie
alergenów z mieszkań.
Allergoff®
Allergoff®
Około 100 mln ludzi na świecie
cierpi z powodu alergii na kurz
domowy.
Mikrokapsulacja – innowacyjna metoda
redukcji poziomu alergenów kurzu domowego.
Kurz domowy jest źródłem
silnie oddziaływujących
alergenów, które u osób
uczulonych powodują typowe
objawy chorobowe,
takie jak:
Technologia mikrokapsulacji zastosowana w produkcji preparatu Allergoff®
Natural polega na opakowaniu substancji aktywnie działających w polimerowe mikrokapsułki o średnicy ok.
1 µm. Przepuszczalne osłonki kapsułek
pozwalają na kontrolowaną dyfuzję
substancji aktywnych (Slow Release™
Technology), które inaktywują białkowe składniki alergenów w miejscu
aplikacji preparatu. Zastosowany
polimer (PVA) spełnia ponadto funkcję agregacji składników kurzu, tym
samym ogranicza możliwość wziewnego wchłaniania drobin zawierających
substancje uczulające.
•
przewlekły alergiczny nieżyt spojówek,
•
astma oskrzelowa,
•
wyprysk atopowy.
roztocze
owady
pyłki roślinne
alternaria
Dodatni test śródskórny
kot
pies
trawa
wełna owcza
Wykazano, że kurz domowy jest nośnikiem wielu substancji uczulających. Wśród nich
największe znaczenie medyczne mają alergeny wziewne związane z obecnością w kurzu
wewnątrzmieszkalnym: roztoczy i owadów, pyłków roślinnych, zarodników grzybów
pleśniowych, sierści i naskórka zwierząt domowych.
Bez alergenów
przewlekły alergiczny nieżyt nosa,
Bez alergii
•
SLOW RELEASE™ TECHNOLOGY
Mikrokapsułki ALLERGOFF® NATURAL widoczne pod
mikroskopem elektronowym
Uzyskane rezultaty zastosowania technologii Slow Release™:
Wysoka skuteczność oddziaływania
przy minimalnym stężeniu głównej
substancji aktywnej (2,5 % benzoesanu
benzylu) co obniża ryzyko niekorzystnego oddziaływania preparatu wobec osób
uczulonych. Benzoesan benzylu wykazuje wysoką skuteczność inaktywacji
(rozpuszczania) białkowych składników
substancji uczulających (A. Judith i inni,
1995, Solarz i inni, 2005, S. D. Bertholf
i inni, 2011).
Długotrwałe oddziaływanie ochronne
- po jednorazowym zastosowaniu preparatu Allergoff® Natural, obserwowany
jest nawet 6 miesięczny czas obecności
i ochronnego oddziaływania składników
preparatu w miejscu zastosowania.
Ograniczenie lotności drobin kurzu.
Główny składnik polimerowych kapsułek
(PVA) powoduje scalanie drobin kurzunośników alergenów. Powstałe agregaty tracą lotność co obniża możliwość
unoszenia się drobin kurzu w powietrzu
a tym samym ryzyko wziewnego wchłaniania alergenów.
Ułatwienie usuwania alergenów
z otoczenia osób uczulonych. Z uwagi na
niewielkie rozmiary drobin kurzu zawierających alergeny tradycyjne metody
sprzątania są niewystarczające. Cząsteczki uczulające są mniejsze niż oczka
filtrów tradycyjnych odkurzaczy i są
rozpylane podczas odkurzania.
Zastosowanie preparatu Allergoff® Natural pozwala łatwo usunąć zagregowane
oraz nieaktywne już drobiny kurzu nawet
przy pomocy zwykłego odkurzacza.
Allergoff®
Allergoff®
Działaj kompleksowo!
Zamierzony efekt profilaktyczny
można osiągnąć wykonując:
zabieg usuwania i neutralizacji alergenów z sypialń
i innych pomieszczeń w mieszkaniu preparatem...
zabieg usuwania i neutralizacji alergenów
z tkanin preparatem...
ALLERGOFF® NATURAL – aerozol.
ALLERGOFF® WASH – dodatek do prania.
Jest przeznaczony do opryskiwania przedmiotów, dla których
wymagane jest głębokie wnikanie preparatu, gdzie zwyczajne metody
sprzątania nie przynoszą dobrych rezultatów.
•
•
Do neutralizacji i usuwania uczulających
składników kurzu domowego
zawierających alergizujący składnik
białkowy.
Do opryskiwania miejsc największej
koncentracji alergenów takich jak:
materace (obustronnie – po zdjęciu
prześcieradła ew. pokrowca), tapczany,
obicia mebli tapicerowanych, kołdry
i poduszki (po zdjęciu bielizny
pościelowej), dywany, zasłony, pluszowe
zabawki oraz fotele samochodowe.
Jednorazowe zastosowanie preparatu
Allergoff® Natural zapewnia 6 miesięczną
ochronę przed alergenami kurzu domowego.
Allergoff® Natural jest wydajny
w stosowaniu: opakowanie o poj. 400 ml
wystarcza do opryskania powierzchni 20 m2.
Preparat ALLERGOFF® NATURAL może
być stosowany jako środek ochrony przed
zagrożeniami biologicznymi w pociągach
i samolotach.
Preparat zalecany jako dodatek do prania ręcznego
i maszynowego w niskich temperaturach.
•
•
Do neutralizacji i usuwania alergenów
z ubrań, bielizny pościelowej, zasłon a także
z tkanin używanych jako legowiska dla
zwierząt domowych.
Do neutralizacji i usuwania z tkanin
drobnoustrojów, substancji uczulających
oraz pasożytniczych stawonogów takich jak:
świerzbowce, wszy (głowowa, ubraniowa,
łonowa) oraz pchły.
Zawartość jednej saszetki wystarcza na
5 kg prania.
Preparat wykazuje skuteczność wobec
alergenów w temperaturze prania od 30ºC,
także wobec alergenów termostabilnych,
których inaktywacja wymaga gotowania tkanin
(np. alergeny roztoczy grupy II, zarodniki
grzybów pleśniowych).
Preparat ALLERGOFF® WASH zalecany jest
również jako dodatek do prania tkanin
używanych w warunkach o zwiększonych
wymaganiach higieniczno-sanitarnych
tj.: w szpitalach, sanatoriach, hotelach,
pensjonatach i noclegowniach.
Allergoff®
Allergoff®
Badania laboratoryjne
i kliniczne
Dostępne produkty:
1. Allergoff® Nano
pojemnik 250 ml wystarcza do
opryskania powierzchni 12 m²
2. Allergoff® Natural
pojemnik 400 ml wystarcza do
opryskania powierzchni 20 m²
3. Allergoff® WASH
saszetka 20ml – dodatek do prania
4. Allergoff® emulsja hipoalergiczna
250 ml
Bez alergii
Bez alergenów
Badania wykazały wysoką
skuteczność preparatu
Allergoff® Natural
w działaniach profilaktycznych
i dużą jego wartość w roli
wspomagającej leczenie osób
uczulonych.
1. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały
dużą efektywność działania przeciwalergicznego preparatu Allergoff® Natural.
Obserwowana była zupełna skuteczność
preparatu w neutralizacji badanych alergenów. Wysoko oceniono zastosowaną
technologię Slow Release™ ponieważ skuteczność antyalergicznego oddziaływania
była obserwowana nawet po 6 miesiącach
od naniesienia preparatu na chronione
powierzchnie (K. Solarz i inni, 2005).
2. Badania kliniczne oddziaływania profilaktycznego preparatu Allergoff® wykazały zmniejszenie natężenia objawów
alergicznych w grupie badanych dzieci
z udokumentowaną alergią wziewną
(alergiczny nieżyt nosa, astma) i skórną
(wyprysk atopowy) (M. Czerwionka-Szaflarska, 2002).
3. Ocena kliniczna preparatu Allergoff®
Natural wykonana na podstawie obserwacji
dorosłych pacjentów z udokumentowanymi
chorobami alergicznymi (astma oskrzelowa,
alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie
skóry) wykazała zmniejszenie objawów
alergii u wszystkich obserwowanych osób,
które stosowały preparat Allergoff® Natural
(W. Sojka, 2012).
4. Bezpieczeństwo i skuteczność działania preparatu Allergoff® Natural zostały
potwierdzone w pozytywnej ocenie wydanej na podstawie badań wykonanych
w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny (PZH/
HT-2700/2012) oraz na podstawie badań
toksykologicznych (Pszczyna, 2005, Pardubice, 2005).
Bez alergenów Bez alergii
Natural
POMÓŻ NAM ULEPSZAĆ PRODUKTY!

bezpł. infolinia:
800 153 154
ICB PHARMA
Tomasz Świętosławski,

konsultacja naukowa:
792 006 994
@
[email protected]
Więcej informacji:
www.allergoff.pl
Paweł Świętosławski,
Spółka Jawna;
www.facebook.com/allergoff
ul. Moździerzowców 6a,
43 – 602 Jaworzno.
www.icbpharma.pl

Podobne dokumenty