Sprawozdanie z działalności merytorycznej Regionalnej

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Regionalnej
Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŁ
nr 02/2013 z dn. 26.03.2013
Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego
za 2012 r.
1. KALENDARIUM SPOTKAŃ WŁADZ STOWARZYSZENIA I KOMISJI REWIZYJNEJ ROTWŁ W 2012 r.
• 24.02.2012 – ZARZĄD - Łódź, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ
• 02.03.2012 – KOMISJA REWIZYJNA – biuro ROTWŁ
• 05.03.2012 – ZARZĄD - Łódź, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
• 19.03.2012 – WALNE ZGROMADZENIE - Łódź, Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ
• 12.06.2012 – ZARZĄD - Łódź, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
• 29.06.2012 – PREZYDIUM - Łódź, biuro ROTWŁ
• 23.07.2012 – PREZYDIUM - Łódź, biuro ROTWŁ
• 27.08.2012 – ZARZĄD - Uniejów, Dom Pracy Twórczej, Termy Uniejów
• 12.11.2012 – KOMISJA REWIZYJNA - Łódź, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
• 12.11.2012 – ZARZĄD - Łódź, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
2. CZŁONKOWIE ROTWŁ (stan na 31.12.2012)
W 2012 r. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa łódzkiego zrzeszała 78 członków. W tym
22 jednostki samorządu terytorialnego, 22 podmioty branży turystycznej, 4 izby i związki branżowe,
3 lokalne organizacje turystyczne, 19 stowarzyszeń i fundacji, 2 instytucje kultury, 2 uczelnie wyższe i 4 inne
podmioty. W 2012 r. do Stowarzyszenia przystąpili:
•
•
•
•
•
Port Lotniczy ŁÓDŹ im. W. Reymonta (24. lutego)
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych (24. lutego)
Gmina Wieluń (24. lutego)
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki (12. czerwca)
Park Edukacyjno-Rozrywkowy MIKROKOSMOS (27. sierpnia)
Z listy członków ROTWŁ na pisemny wniosek występującego skreślono:
• Łódzki Klub Trekkingowego (27. sierpnia)
Strona
4. BADANIA RUCHU TURYSTYCZNEGO
W 2012 r. Podsumowano badania ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 r.
Ze względów finansowych w 2012 r. badania ruchu turystycznego ograniczono do województwa łódzkiego.
1
3. BIURO ROTWŁ
W 2012 r. biuro ROTWŁ zatrudniało 16 osób, w tym 4 osoby były zatrudnione w punkcie IT w Manufakturze,
a 2 osoby przebywały na urlopach wychowawczych. Dodatkowo udało się zorganizować 2 staże z Urzędu
Pracy dla: Rafała Olczaka (28. maja – 27. listopada) i Beaty Rzepeckiej (31.05.2012 – 30.11.2012) oraz
praktyki studenckie dla Klaudia Aleksanderek (27. sierpnia – 15. września) z Uniwersytetu Łódzkiego. Z
biurem ROTWŁ współpracowali również: Marek Włodarski (obsługa informatyczna) oraz Agnieszka
Żakiewicz i Mariola Milewska (kadra biura projektu „Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki”).
Wstępny raport z badań przedstawiono 22.02.2013 r. na konferencji podsumowującej podczas targów
„Na styku Kultur” w Łodzi. W 2012 r. przeprowadzono następujące działania:
• Opracowanie wyników badań ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim za 2011 r.
przez zespół badawczy z Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
• Organizacja konferencji podsumowującej badania ruchu turystycznego podczas targów turystycznych
„Na Styku Kultur” (24. lutego)
• Przeprowadzenie szkoleń dla ankieterów i przedstawicieli certyfikowanych punktów IT z zakresu
prowadzenia badań ankietowych (6. czerwca)
• Przeprowadzenie badań ankietowych w okresie czerwiec - listopad 2012 (1504 osób ankietowanych
w województwie łódzkim, 1142 w Łodzi).
5. TARGI I WYDARZENIA PLENEROWE
W celu kreowania i upowszechniania wizerunku województwa łódzkiego, jako regionu atrakcyjnego
turystycznie zarówno w kraju jak i za granicą, ROTWŁ angażuje się w organizację stoisk targowych Łodzi
i Regionu Łódzkiego, ściśle współpracując z samorządem województwa i Łodzi, oraz podmiotami
zainteresowanymi udziałem w targach w charakterze podwystawców. Niejednokrotnie Stowarzyszenie jest
głównym koordynatorem działań targowych, ale też zamawiającym powierzchnię wystawienniczą na
stoiskach narodowych Polskiej Organizacji Turystycznej. W 2012 roku ROTWŁ była zaangażowana
w organizację stoisk na 7 imprezach targowych i plenerowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
KRAJOWE
XVIII Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur w Łodzi” (24-26. lutego)
Udział w konferencji na targach AGROTRAVEL w Kielcach (20-22. kwietnia)
Wizytacja przedstawiciela ROTWŁ na Targach ITM Warsaw (28. stycznia)
Wizytacja na XVII Targach Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie (20. kwietnia)
Udział w Święcie Wisły w Warszawie (19-20. maja)
Udział w Jarmarku Wojewódzkim (8-9. września)
Udział w XX Targach Turystycznych TT Warsaw (27-29. września)
XXIII Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu (24-27. października)
ZAGRANICZNE
• ITB Berlin (07-11. marca)
• Targi JANTUR 2012 (12-14. kwietnia)
Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 r. – 1000 szt.
Turystyka na weekend – Łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie – 3000 szt.
Korekta i dodruk wydawnictwa „GUIDE – Przewodnik po Manufakturze” w czterech wersjach
językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Łączny nakład 20 000 szt.
Strona
•
•
•
2
6. WYDAWNICTWA
W 2012 r. pojawiły się kolejne nowości wydawnicze. Łączny nakład wszystkich wydawnictw w 2012 r.
wyniósł ponad 45 000 egzemplarzy. Przy opracowaniu poszczególnych wydawnictw ROTWŁ
współpracowało z członkami Stowarzyszenia i innymi gestorami atrakcji turystycznych, aby konsultować
informacje umieszczane w wydawnictwach.
Wykaz wydawnictw:
•
•
•
•
•
Dodruk folderu „Największe atrakcje turystyczne Łodzi i Regionu Łódzkiego”. Wersja polska
3 000 szt., angielska 3 000 szt. i rosyjska 2 000 szt. (maj)
Przygotowanie wydawnictwa „Łódzkie na weekend”. – 3000 szt. (listopad/grudzień)
Przygotowanie i druk paszportu turystycznego na Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki
10 000 szt. (sierpień)
Koordynacja zadań związanych z wydawaniem i kolportażem Magazynu 042 (styczeń-listopad)
Współpraca z POT w przygotowaniu jubileuszowego albumu o certyfikowanych produktach
turystycznych – pozyskanie tekstów i zdjęć certyfikowanych produktów z województwa łódzkiego
(grudzień)
7. INTERNET:
STRONA WWW.LODZKIE.TRAVEL (dawniej www.ziemialodzka.pl)
Strona www.lodzkie.travel jest portalem turystyczno-krajoznawczym prezentującym największe atrakcje
turystyczne województwa łódzkiego. Od końca 2008 r. witryna, na mocy porozumienia z Urzędem
Marszałkowskim w Łodzi, jest oficjalną stroną turystyczną województwa łódzkiego. W 2012 r.
kontynuowano prace nad udoskonaleniem portalu i jego promocją. W tym celu wykonano następujące
prace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Implementacja części mapowej na portalu www.lodzkie.travel (styczeń)
Uzupełnianie treści na mapie portalowej (luty)
Weryfikacja danych teleadresowych bazy noclegowej kategoryzowanej i niekategoryzowanej oraz
niecertyfikowanych punktów informacji turystycznej (luty)
Geokodowanie obiektów na mapie turystycznej i w portalu (marzec, kwiecień)
Utworzenie podstrony EURO2012 (maj)
Utworzenie nowych ikon dla wszystkich obiektów w portalu (maj)
Udostępnienie nowej wersji portalu www.lodzkie.travel wraz z kampanią internetową na rynkach
polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, austriackim i duński (współfinansowanie Urząd
Marszałkowski) – realizator Clear Sense (maj-sierpień)
Uzupełnianie bazy atrakcji województwa łódzkiego i działu wycieczki po regionie
Przygotowanie do integracja CMS lodzkie.travel i poland.travel (październik-listopad)
W 2012 r. portal odwiedziło 40 316 unikalnych użytkowników z 62 krajów. Średni czas spędzony na tej
witrynie wyniósł 2 minut i 43 sekundy. 79,8 % to nowe odwiedziny. Źródło: Google Analytics
STRONA WWW.ROTWL.PL
Głównymi odbiorcami strony www.rotwl.pl oprócz członków jest branża turystyczna, dziennikarze oraz nasi
współpracownicy za granicą. Sprawnie działający newsletter turystyczny województwa łódzkiego jest
kierowany cotygodniowo do blisko 1 200 odbiorców z całego kraju. W 2012 r. stworzono dodatkowo
następujące podstrony:
www.sdt.rotwl.pl - podstrona poświęconej Wojewódzkim Obchodom Światowego Dnia Turystyki
www.rotwl.pl/konkurs/ - podstrona konkursu internetowego „Oczami mieszkańców – pomysł na
udany weekend w regionie łódzkim”
• www.konferencja2012.rotwl.pl – podstrona poświęcona Ogólnopolskiej Konferencji „Kultura
i Turystyka – wspólne korzenie”
W 2012 roku stronę odwiedziło 67 222 unikalnych użytkowników (wzrost o 19,8 % w stosunku do 2011
roku). Strona zanotowała też 194 493 odsłon (wzrost analogicznie o 18,83%) z 89 krajów. Zmniejszył się
Strona
3
•
•
średni czas spędzony przez użytkowników na stronie do 1 minuty 35 sekund (spadek o 6,72%). Źródło:
Google Analytics.
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE:
ROTWŁ prowadzi dwa profile firmowe na serwisie społecznościowym Facebook oraz działa, jako wirtualny
przewodnik - Jan Rotowski. Konta na Facebooku są skonfigurowane z kontami na Twitterze i Blipie.
•
•
•
Profil firmowy ROTWŁ - www.facebook.com/rotwl - 2296 osób lubi to
Profil firmowy IT Manufaktura – www.facebook.com/PIT.MANUFAKTURA - 1787 osób lubi to
Profil Jana Rotowskiego – www.facebook.com/jan.rotowski - 1717 znajomych
Stowarzyszenie posiada ponadto wykupione następujące domeny na potrzeby realizowanych projektów:
www.pamiatkarz.edu.pl, www.informatorturystyczny.edu.pl, www.szkoleniaturystyka.pl,
8. INFORMACJA TURYSTYCZNA
W 2012 r. ROTWŁ prowadziła 2 punkty informacji turystycznej przy ul. Sienkiewicza 67 i na rynku
Manufaktury. Oba punkty oferowały zainteresowanym, turystom i mieszkańcom Łodzi bezpłatne publikacje
promocyjne, foldery, broszury, ulotki dotyczące powiatów, gmin, placówek muzealnych i wybranych atrakcji
turystycznych. W odróżnieniu od Centrum Informacji o Mieście i Regionie (punkt IT na Sienkiewicza) punkt
w Manufakturze oferował możliwość kupna wydawnictw, map i pamiątek związanych z Łodzią
i województwem łódzkim.
CENTRUM INFORMACJI O MIEŚCIE I REGIONIE (SIENKIEWICZA 67)
• Centrum Informacji o Mieście i Regionie informowało/odpowiadało na pytania turystów osobiście,
drogą telefoniczną lub mailową, a także przygotowywało/przesyłało materiały promocyjne zgodnie ze
złożonymi zamówieniami.
• Planowane zaprzestanie funkcjonowania Centrum z dniem 1 lutego 2013 r.
Strona
CERTYFIKACJA PUNKTÓW IT
W 2012 r. kontynuowano proces certyfikacji punktów IT w Łodzi i województwie łódzkim. Komisja
pracowała w składzie: Andrzej Danowski, Marek Lawin, Zygmunt Kamiński, Anna Teodorczyk.
4
PUNKT INFORMANCJI TURYSTYCZNEJ W MANUFAKTURZE (rynek Manufaktury)
• Świadczenie usług związanych z informacją turystyczną na miejscu, telefonicznie oraz
korespondencyjnie (e-mail)
• Aktualizacja bazy danych na nowej stronie internetowej Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi,
stronie www.Manufaktura.com
• Aktualizacja profilu IT na portalu Facebook
• Edycja portalu www.lodzkie.travel – nanoszenie poprawek, aktualizacja danych, aktualizacja mapy,
• Nawiązanie współpracy z instytucjami kultury, rozrywki, obiektami noclegowymi w województwie
łódzkim w zakresie wymiany informacji i materiałów promocyjnych
• Udział pracowników punktu w szkoleniu „Sztuka komunikacji w obsłudze klienta” organizowany
przez PART w Warszawie (28. maja)
• Instalacja i optymalizacja infokiosku w IT Manufaktura, do potrzeb klientów (listopad-grudzień)
• Wsparcie materialne i merytoryczne stoiska świątecznego Urzędu Miasta Łodzi, wystawionego
podczas „Gwiazdki na Piotrkowskiej 2012” (grudzień)
Zadecydowano o przyznaniu certyfikatów 20 punktom IT - Łódź: Piotrkowska 87, Manufaktura, Dworzec
Łódź-Widzew, Dworzec Łódź-Kaliska, Port Lotniczy Lublinek, Piotrków Tryb., Łowicz, Łęczyca, Bełchatów,
Rawa Maz., Sieradz, Spała, Wieluń, Wieruszów, Tomaszów Maz., Galewice, Dmosin, Inowłódz, Krośniewice,
Ręczno. Certyfikaty wręczono podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Łodzi.
INFOKIOSKI
W 2012 r. Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Polską Organizacją Turystyczną dotyczące bezpłatnego
użyczenia infokiosków do wybranych punktów it w Łodzi i regionie. Dzięki staraniom ROTWŁ umieszczono
łącznie 9 infokiosków: w Łodzi – Dworzec Łódź Kaliska, IT Manufaktura, IT Piotrkowska 87, Port Lotniczy
Lublinek, Spale, Łęczycy, Łowiczu, Sieradzu, Wieluniu, Wieruszowie.
9. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zgodnie ze Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Stowarzyszenie może
prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
Działalność gospodarcza to głównie sprzedaż wydawnictw i pamiątek z Łodzi i województwa łódzkiego
w Punkcie Informacji Turystycznej w Manufakturze. Asortyment stale się powiększa. Obecnie w sprzedaży
jest już 111 tytułów książek, 64 tytuły map, około 100 rodzajów pocztówek (największy wybór w Łodzi),
ponad 250 rodzajów pamiątek z Łodzi i regionu. Szeroki asortyment oraz materiały, z jakich
są wykonywane pamiątki dostępne w ROTWŁ dobierane są tak, aby zaspokoić gusta jak największej liczby
odbiorców. Oprócz produktów „masowych” są i takie, które wykonują regionalni twórcy ludowi oraz
artyści. W 2012 r. rozpoczęły się prace nad stworzeniem internetowej bazy pamiątek oferowanych do
sprzedaży. ROTWŁ w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w chwili obecnej współpracuje
z ponad 30 podmiotami związanymi z produkcją pamiątek, książek, map, pocztówek, grafik, rękodzieła
artystycznego, itp. Punkt Informacji Turystycznej w Manufakturze jest chętnie odwiedzany przez turystów
i mieszkańców Łodzi. W 2012 r. punkt odwiedziło ponad 20 000 osób (wzrost o ok.20% w porównaniu
z 2011 r.)
•
•
•
•
Oznakowanie tablicami E-22c turystycznego szlaku samochodowego województwa łódzkiego
przebiegającego przez Wieluń
Oznakowanie tablicami E-22c turystycznego szlaku samochodowego przebiegającego przez Łódź
Oznakowanie tablicami E-22b zjazdów z autostrady A1 i A2 na terenie województwa łódzkiego
Oznakowanie tablicami E-22a i E-22c turystycznego szlaku samochodowego na terenie powiatu
wieluńskiego (Szlak Bursztynowy)
Oznakowanie tablicami E-22c samochodowego szlaku turystycznego „Trakt Wielu Kultur”
zaproponowanymi przez Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
Strona
•
5
10. KAPITUŁA ZNAKÓW DROGOWYCH
Ze względu na porozumienie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad, które powołało Kapitułę mającą za zadanie opiniować projekty oznakowania atrakcji
turystycznych znajdujących się przy drogach, ROTWŁ w roku 2009 również powołało adekwatną Kapitułę.
W skład zespołu doradzającego, prócz pracowników łódzkiego ROT, weszli: inspektor w Wydziale Inżynierii i
Sterowania Ruchem Urzędu Miasta Łodzi, inspektor w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, podinspektor w Wydziale Turystyki Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Prace powyższej grupy koordynował pracownik ROT. W 2012 r. Kapituła
zaopiniowała pozytywnie 141 projektów znaków drogowych tj.:
11. KONKURSY i NAGRODY:
Każdego roku ROTWŁ organizuje konkursy, aby zmobilizować branżę turystyczną do polepszania swojej
oferty produktowej. Wielokrotnie Stowarzyszenie wspierało merytorycznie i materiałowo inne konkursy
o charakterze turystycznym. Zdarzały się też miłe chwile, kiedy to Stowarzyszenie było nagradzane przez
inne instytucje, które doceniły jego starania na rzecz rozwoju i promocji walorów turystycznych
województwa łódzkiego. W 2012 r. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
zorganizowała, wzięła udział lub dokonała zgłoszenia w następujących konkursach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certyfikat „Partner Przyjazny Edukacji” przyznany, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Zbigniewowi Frączykowi – dyrektorowi ROTWŁ
Certyfikat „Kreator Edukacji” przyznany, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ROTWŁ
Złota Odznaka PTTK dla prezesa Sylwestra Pawłowskiego
2 miejsce dla Punktu IT w Manufakturze w konkursie POT na najlepszy punkt IT w kategorii ***
4 miejsce dla Uzdrowiska Termalnego Uniejów w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler
pt. „Szukamy nowych 7 cudów Polski” - zgłoszenie kandydatur Manufaktury i Term Uniejów przez
ROTWŁ
Udział w jury konkursu oraz organizacja wycieczki dla lauretów konkursu „Ele-mele, umiem wiele”.
Przeprowadzenie konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego 2012 r.”
(certyfikat dla Parku Edukacyjno-Rozrywkowego MIKROKOSMOS, wyróżnienie dla „Tomaszowskiej
Okrąglicy”)
Certyfikat na „Najlepszy produkt turystyczny – CERTYFIKAT POT” dla Uniejowa za produkt
pn. „Uniejów - pierwsze w Polsce Uzdrowisko Termalne” – zgłoszenie przez ROTWŁ
Organizacja konkursu internetowego „Oczami mieszkańców - pomysł na udany weekend w Regionie
Łódzkim” – ufundowanie nagród dla 21 laureatów najlepszych propozycji wycieczek weekendowych
po regionie łódzkim.
Udział ROTWŁ w konkursie Róża Regionów organizowany przez Wiadomości Turystyczne na najlepsze
wydawnictwo promocyjne gminy, miasta, regionu. Nagroda dla Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Łódzkiego za folder Turystyka na weekend – Łódzkie, Świętokrzyskie, Mazowieckie
12. PATRONATY
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego chętnie obejmuje patronatem imprezy
o charakterze turystycznym i kulturalnym. Aby uzyskać patronat ROTWŁ należy odpowiednio wcześniej
wypełnić wniosek o przyznanie patronatu (wniosek dostępny na stronie www.rotwl.pl). W 2012 r.
Stowarzyszenie objęło patronatem następujące wydarzenia:
13. PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ
W 2012 r. wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Konstantynowie Łódzkim i Łódzkim Domem Kultury
zorganizowany został V Otwarty Plener Malarski Artystów Województwa Łódzkiego. W ramach pleneru
powstało 63 ciekawych obrazów prezentujących piękno Łodzi i regionu łódzkiego. Obecnie kolekcja liczy już
ponad 400 obrazów stworzonych przez 138 artystów. Wystawy poplenerowe mają charakter „wędrowny”.
6
Patronat Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych nad targami AGROTRAVEL w Kielcach
Patronat nad II Międzynarodowym Festiwalem Folklorystycznym w Opocznie
Patronat nad Ogólnopolskim Rajdem na Orientację Bike Orient na terenie Puszczy Bolimowskiej
Patronat nad VIII Ogólnopolskim Przeglądem Piosenki Turystycznej "NOCNIK 2012"
Strona
•
•
•
•
Podróżują po galeriach, muzeach i domach kultury całego województwa. Uroczysta inauguracja wystawy
miała miejsce podczas Jarmarku Wojewódzkiego w Łódzkim Domu Kultury. Podczas wernisażu ROTWŁ
wspólnie z MOK w Konstantynowie Łódzkim nagrodziła statuetką „Ławeczka Tuwima” 15 artystów, którzy
wzięli udział w każdym z plenerów.
14. VI WIGILIA BRANŻY TURYSTYCZNEJ
19 grudnia odbyła się VI Wigilia Branży Turystycznej Łodzi i Regionu Łódzkiego. W nastrojowych wnętrzach
pałacyku Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi i przy wigilijnych stołach uszykowanych przez
Restaurację Soplicowo spotkali się członkowie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Łódzkiego, Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej i Polskiej Izby Turystyki Oddział Łódzki. Po uroczystych życzeniach,
które złożyli gospodarze i zaproszeni goście na stoły wigilijne przeniesiono Betlejemskie Światełko Pokoju,
które biuro ROTWŁ otrzymało od Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Aleksandra
Kamińskiego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udział przedstawiciela ROTWŁ w uroczystości XV lecia Oddziału PTTK w Żarnowie (7. stycznia)
Prezentacja atrakcji turystycznych Łodzi i regionu łódzkiego dla przedstawicieli Biura Podróży
Gromada (19. stycznia)
Udział przedstawiciela ROTWŁ w uroczystości 5-lecia Muzeum Fabryki (25. stycznia)
Udział przedstawiciela ROTWŁ w pracach Zespołu Eksperckiego oceniającego dorobek doktorantów
biorących udział w projekcie „Turyzm dla regionów – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów”
(styczeń/luty)
Udział w konsultacji dotyczącej likwidacji zawodu przewodnika i pilota (luty)
Udział przedstawiciela ROTWŁ w uroczystości ogłoszenia wyników dorocznego plebiscytu na
Najlepszych Zawodników w Karate Tradycyjnym 2011 r. – Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki
„Dojo – Stara Wieś (12. lutego)
Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustalenia zasad
współpracy. (14. lutego)
Udział w XII Regionalnym Pokazie Potraw Ziemi Łęczyckiej „ Ziemniaki, pyry, grule” w Domu Kultury
w Łęczycy (16. lutego)
Przygotowanie warsztatów POT-ROT-UM „Integracja działań promocyjnych w 2012 r. i latach
kolejnych w Łodzi (24-25. lutego)
Udział Prezesa ROTWŁ w wyborach do Rady POT (poparcie FROT). Wybór Sylwestra Pawłowskiego do
Rady POT
Współorganizacja Polskiego Forum Kultury Samorządowej - I Ogólnopolskiej Konferencji
pt. „Culture – Crisis-Contact” Spotkajmy się w Łodzi wraz z MOK w Konstantynowie Łódzkim.
Wystąpienie przedstawiciela ROTWŁ podczas „Giełdy dobrych praktyk” odnośnie cyklu konferencji
Kultura i Turystyka (23-24. lutego)
Udział Prezesa ROTWŁ w pracach Rady POT (14. marca i 25. kwietnia, 4. czerwca, 6. lipca,
22. sierpnia, 3-4. października, 11. grudnia)
Strona
•
•
7
15. KONFERENCJE, WARSZTATY, SZKOLENIA, WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego bierze udział w wielu konferencjach
i warsztatach organizowanych przez branżę turystyczną w Polsce. Pomaga to w nawiązaniu kontaktów,
promocji Stowarzyszenia i wymiany poglądów na temat jakości funkcjonowania systemu promocji
turystycznej nie tylko w województwie łódzkim, ale także w całej Polsce. W 2012 r. Przedstawiciele ROTWŁ
brali udział w następujących wydarzeniach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
•
•
Prezentacja systemu informacji turystycznej dla Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
Urzędu Miasta Łodzi (16. kwietnia)
Udział w Walnym Zgromadzeniu PIT Oddział Łódzki (17. kwietnia)
Udział przedstawicieli ROTWŁ w seminarium „Walory geoturystyczne regionu łódzkiego”
organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. (19-20. kwietnia)
Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego w celu uzasadnienia potrzeby przystąpienia Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki do
ROTWŁ (23. kwietnia)
Prezentacja ROTWŁ dla studentów z Włoch goszczących w Zespole Szkół Ekonomiczno-TurystycznoHotelarskich w Łodzi (25. kwietnia)
Udział w uroczystości nadania im. Władysława Grabskiego Zespołowi Szkół EkonomicznoTurystyczno- Hotelarskich w Łodzi (30. kwietnia)
Spotkanie z przedstawicielami branży turystycznej w celu powołania Convention Bureau w Łodzi
(4. maja)
Udział w seminarium z udziałem prof. dr Petera Kellera z Instytutu Turystyki Uniwersytetu
w Lozannie, zorganizowanym przez Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(8. maja)
Udział w prezentacji wydawnictwa: Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego” (11. maja)
zorganizowanej przez Zarząd Główny PTTK i Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki w Ossie ( 13. maja)
Organizacja konferencji „Łódzkie językami bogate, region czterech kultur” przy współpracy z British
Center. Wystąpienie przedstawiciela ROTWŁ pt.: "Języki dla turystyki. Turyści zagraniczni w regionie
czterech kultur"(14. maja)
Udział w uroczystości nadania Oddziałowi PTTK Polesie „Odznaki za zasługi dla Miasta Łodzi”
na wniosek ROTWŁ (15. maja)
Organizacja prezentacji dla studentów z Ukrainy dotycząca województwa łódzkiego oraz struktury
zarządzania turystyką w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej (16. maja)
Konferencja prasowa w siedzibie ROTWŁ z udziałem Jarosława Fischbacha dotycząca relacji
z wyjazdu „Polskim Szlakiem przez Amerykę Południową” (17. maja)
Udział w uroczystości otwarcia rozbudowanego kompleksu termalno-basenowego TERMY UNIEJÓW
(26. maja)
Udział w konferencji prasowej pt. „Łódzkie przechodzi na .travel” dotyczącej nowej odsłony portalu
turystycznego województwa łódzkiego oraz międzynarodowej kampanii promocyjnej oferty naszego
regionu (28. maja)
Prezentacja działalności ROTWŁ w 2011 r. na Sesji Rady Powiatu Tomaszowskiego (31. maja)
Udział w prezentacji założeń marki województwa łódzkiego organizowanej przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi (23. lipca)
Udział prezesa ROTWŁ w spotkaniu regionalnych organizacji turystycznych z Panią Minister Joanną
Muchą w Warszawie (30. lipca)
Udział w konferencji - "Wspólny krok naprzód - dziś i jutro w turystyce społecznej" w Załęczu Wielkim
(19. listopada)
Organizacja spotkania Forum ROT w Łodzi z udziałem 15 ROT-ów i POT (22. listopada)
Udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Poddębicach w sprawie projektu „Pejzaż Malowany
Ziemi Łódzkiej – spotkajmy się w powiece poddębickim” (29. listopada)
Udział w VI Gremium Ekspertów Turystyki we Wrocławiu (29. listopada – 1. grudnia)
Strona
•
•
•
•
•
•
•
Wystąpienie na konferencji „Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół
z pracodawcami w województwie łódzkim dot. przykładów dobrych praktyk przy współpracy łódzkich
szkół z pracodawcami (3. grudnia)
Udział w otwarciu Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy w Uniejowie (6. grudnia)
Udział w obchodach 10-lecia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
(6. grudnia)
Udział w szkoleniu dla informatorów turystycznych w POT, spotkanie Forum Informacji Turystycznych
(6-7. grudnia)
Udział w spotkaniu dot. zagadnień systemu IT w siedzibie POT (10. grudnia)
Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Oczami mieszkańców – pomysł na udany weekend
w regionie łódzkim” w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi (12. grudnia)
16. STUDY TOUR
Na początku roku ROTWŁ zorganizowała dwudniowy study tour (24-26 luty) dla 30 przedstawicieli Polskiej
Izby Turystyki Młodzieżowej – właścicieli biur podróży z całej Polski specjalizujących się w organizacji
turystyki młodzieżowej. Wizyta ta miała na celu zaprezentowanie naszym gościom największych atrakcji,
obiektów i miejsc w Łodzi i Województwie Łódzkim, które charakteryzują się ofertą skierowaną
dla młodzieży. Grupa odwiedziła m.in. Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
w Łodzi, XVIII Targi Regiony Turystyczne "Na Styku Kultur", Muzeum Bajki SE-MA-FOR, Muzeum
Kinematografii, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Skansen Miejskiej Architektury Drewninej, firmę GTR
Holding z pokazem i możliwością przejażdżki na segway'u, Muzeum Fabryki, Experymentarium, Teatr Lalek
Arlekin, Termy i Kasztel Rycerski w Uniejowie, Solpark w Kleszczowie, Punkt Widokowy w Żłobnicy na
odkrywkę Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
17. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI:
W 2012 r. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego współpracowała z mediami na
różnych płaszczyznach. Stowarzyszenie przekazywało gotowe materiały prasowe dotyczące najważniejszych
wydarzeń promocyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie i ich członków. Niejednokrotnie
Organizacja angażowała przedstawicieli mediów do udziału w jury regionalnych konkursów dot. turystyki,
zachęcała główne media regionalne do poruszania tematów związanych z rozwojem turystyki
w województwie łodzkim. W 2012 r. współpracowaliśmy z: Rynkiem Podróży, Wiadomościami
Turystycznymi, Aktualnościami Turystycznymi, Travel Trade Gazette, Magazynem Purpose –
przedsiębiorczość w kulturze, Gazetą Wyborcza, Radiem Łódź, FaMa, Eska, Parada, TVP1, TVP 3, TV Toya.
Strona
STUDY PRESS
W 2012 r. dzięki współpracy z Wydziałem Turystyki, Urzędu Miasta Łodzi oraz branżą turystyczną ROTWŁ
zorganizowała 10 znaczących study-pressów dla dziennikarzy zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec, Danii, Szwecji, Włoch. Efektem tych wizyt są artykuły w prasie zagranicznej. Poniżej znajduje się
wykaz wszystkich imprez studyjnych:
9
NIE MA JAK POLSKA – odcinek o Łodzi
Na mocy trójstronnej umowy pomiędzy ROTWŁ, Polską Organizację Turystyczną i producentem Fabrica Red
Paprica w lipcu 2012 r. udało się zrealizować 20 minutowy program telewizyjny w całości poświecony Łodzi.
Odcinek o Łodzi ukazał się na antenie TVP 1 pod koniec lipca w ramach cyklu programu „Nie ma jak Polska”.
Prowadzący – Anna Karna i Maciej Orłoś pokazali znane i nieznane zakamarki Łodzi. W przygotowaniach
i w realizacji programu uczestniczyli przedstawiciele ROTWŁ. Powstanie programu było możliwe dzięki
zaangażowaniu przedstawicieli wszystkich odwiedzanych przez prowadzących miejsc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
study press dla dwóch niezależnych dziennikarzy z Wielkiej Brytanii (10. marca). Efektem ich wizyty
w Polsce będzie książka Hunter Publishing Adventure Guides wydana przez National Geographic.
study press po Łodzi dla dziennikarki z Kanady – Susane Pacher z popularnego portalu
www.travelandtransitions.com (12. maja)
study press dla dziennikarza z Wielkiej Brytanii (10. sierpnia)
study press po Łodzi dla dziennikarza ze Szwecji Magnusa Wilandha z dziennika StandBy Nordic
(2-3. października)
study press po Łodzi dla 2 dziennikarzy z Francji - Daniela Rozensztrocha i Vincenta Leroux z magazynu
Marie Claire Maison zainteresowanych ciekawymi i oryginalnymi wnętrzami (14-21. października)
study press dla 6 dziennikarzy z Niemiec zainteresowanych Fashion Week Poland (26-28. października)
study press dla dziennikarza ze Szwecji (2-3. października)
study press dla Donatelli Sasso – przedstawicielki Instytutu Historycznego w Turynie – prelegenta
konferencji Kultura i Turystyka (5-8. listopada)
wizyta uzupełniająca study press po Łodzi dla 2 dziennikarzy z Francji - Daniela Rozensztrocha
i Vincenta Leroux z magazynu Marie Claire Maison zainteresowanych ciekawymi i oryginalnymi
wnętrzami (grudzień)
study press dla 5 dziennikarzy z Danii i Szwecji – w celu promocji nowego połączenia lotniczego z Łodzi
do Kopenhagi (12-14. grudnia)
18. PROJEKTY, WNIOSKI
Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i administracji rządowej ROTWŁ mogła zrealizować następujące
projekty:
PROJEKTU DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI w 2012 r.
• VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „KULTURA I TURYSTYKA–WSPÓLNE KORZENIE” 7-8. listopada.
Cykl ogólnopolskich spotkań to już marka, znak rozpoznawczy organizatorów jak również osób
społecznie i zawodowo zajmujących się kulturą i turystyką. Od 6 lat konferencja jest istotną platformą
wymiany myśli i doświadczeń, okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami a także miejscem gdzie
omawiane są bieżące problemy i wyzwania turystyki kulturowej. Podobne cele realizowane były w
2012 r. Podczas dwóch dni wydarzenia zaprezentowano ponad 20 wykładów krajowych
i zagranicznych.
W listopadzie 2012 r. złożono kolejne wnioski o dofinansowanie zadań publicznych przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki w 2013 r. Były to:
• „VII Ogólnopolska Konferencja Kultura i Turystyka – miejsca spotkań” 6 - 7 listopada 2013 – ogólna
kwota projektu – wniosek zaakceptowany przez MSIT do dofinansowania
• „Certyfikacja – najlepsza droga do rozwoju i promocji produktu turystycznego” - wniosek odrzucony
przez MSiT
10
KONKURS „OCZAMI MIESZKAŃCÓW – POMYSŁ NA UDANY WEEKEND W REGIONIE ŁÓDZKIM” Projekt
opierał się na konkursie internetowym, w którym uczestnicy nadsyłali swoje pomysły, jak w udany
sposób można spędzić czas w naszym województwie. Jego nadrzędnym celem był wzrost świadomości
mieszkańców w zakresie atrakcyjności turystycznej regionu łódzkiego oraz zaangażowanie ich
w kreowanie pozytywnego wizerunku swojego miejsca zamieszkania. Efektem konkursu było wydanie
publikacji „Łódzkie na weekend”.
Strona
•
„Ogólnopolska konferencja pn. Turystyka wiejska – potencjał rozwoju w świetle projektów
i raportów” – współpraca z Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi – wniosek odrzucony przez MSiT
Złożono również wniosek do Muzeum Historii Polski pt.: „Niecodzienne dni wojenne – Łódź w czasie II
Wojny Światowej” – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2013 r.
•
Strona
11
PROJEKTY DOFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
• KOMPETENTNE KADRY DLA ŁÓDZKIEJ TURYSTYKI (2011 – 2012) – projekt realizowany
w partnerstwie z Eurokancelarią Prof. Marii Królikowskiej-Olczak obejmował kompleksową ofertę
szkoleniową dla mikro i małych przedsiębiorców branży turystycznej województwa łódzkiego.
W ramach projektu zorganizowano 16 szkoleń menadżerskich (12 tematów – zagadnienia
marketingowe, prawne, finansowe, PR-owskie) dla 180 osób, 23 szkolenia zawodowe (9 tematów –
barman, kelner, kucharz, profesjonalna obsługa klienta, GDS Amadeus Basic, GDS Galileo, recepcja,
służba pięter, kierownik sali gastronomicznej, stosowanie narzędzi google w turystyce) dla 291 osób
i 17 szkoleń językowych (4 języki: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański) dla 160 osób. W sumie
przeszkolono 631 osób.
•
PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI (w ramach wspierania wykonania zadania
publicznego)
REGIONALNE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI
W 2012 r. Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki, odbyły się w dniach 21 i 22 września w Łodzi
w Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym na ul. Wycieczkowej 86. Dla uczestników zaplanowano spacery,
wycieczki autokarowe oraz rajdy rowerowe i nordic walking, dzięki którym można było zwiedzić
najatrakcyjniejsze miejsca w mieście (m.in. ulicę Piotrkowską, byłe imperium Poznańskiego i Scheiblera,
Białą Fabrykę ze Skansenem Łódzkiej Architektury Drewnianej i Las Łagiewnicki). Podczas uroczystości
otwarcia Obchodów nastąpiło także wręczenie certyfikatów dla punktów informacji turystycznej oraz
certyfikatów dla laureatów konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego”.
Wręczono również wyróżnienia Marszałka Województwa Łódzkiego dla osób, które w sposób szczególny
angażują się w rozwój turystyki w województwie łódzkim. Na terenie Centrum Zarządzania szlakiem
konnym zlokalizowano stanowiska promocyjne dla ok. 20 wystawców. Przygotowano atrakcje dla
zwiedzających: Wioskę Wczesnośredniowieczną, pokazy jednostki OSP Łagiewniki, przejażdżki bryczkami,
ściankę wspinaczkową, zorbing, przejażdżki na segwyach i wiele innych. Z okazji Obchodów wydrukowano
również specjalne paszporty z miejscami na pieczątki i konkurs, w którym nagordzono 50 osób.
W Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki uczestniczyło ok. 2000 osób. Obchody zostały
zrealizowane również dzięki środkom finansowym ze składki członkowskiej Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi