Biuletyn w formacie PDF - La Fondation Robert Schuman

Transkrypt

Biuletyn w formacie PDF - La Fondation Robert Schuman
Ten e-mail nie wyświetla się prawidłowo? Kliknij tutaj
wtorek, 12 lipca 2016
Biuletyn w formacie PDF
numer 724
Fundacja na
i
Aplikacja Fundacji dostępna w Appstore i Google Play
Ku jakiej reformie wspólnego europejskiego systemu
azylowego zmierzamy?
Autor : Corinne Balleix
Kryzys migracyjny, który przechodzi Unia Europejska, ujawnił
poważne słabości wspólnego europejskiego systemu azylowego
(CEAS). Służy on do wyznaczania państwa członkowskiego
odpowiadającego za przeanalizowanie wniosku azylowego, do
ustalania wspólnych zasad procedur i przyjmowania osób
wnioskujących o azyl, rozróżniania osób naprawdę potrzebujących
ochrony międzynarodowej od migrantów ekonomicznych. By sprostać
temu wyzwaniu, po podjęciu nadzwyczajnych kroków Komisja
Europejska już zaprezentowała i zaprezentuje w kolejnych dniach propozycje strukturalnej
reformy systemu mające go uczynić "bardziej ludzkim" i skuteczniejszym.
Więcej
Fundacja : Bezpieczeństwo
- Stan UE
Kryzys finansowy : MFW
- Hiszpania/Portugalia
Zjednoczone Królestwo
Migracje : Straż Graniczna
- Uchodźcy/zatrudnienie
- Azyl
Węgry
- Włochy
- OECD
Komisja : Przejrzystość
- Cyberbezpieczeństwo
- Inwestycje
UE-Kanada
- Bezpieczeństwo
- Antydumping/stal
Parlament : Budżet
- Słowacja
Rada : Ochrona danych
- Eurogrupa
Dyplomacja : Argentyna
- G20
EBC : Banknot
Niemcy : Integracja
Austria : Wybory
Hiszpania : Rząd?
Grecja : Chiny
Portugalia : Piłka nożna
Zjednoczone Królestwo : Pani premier
- Giełda
- Komisarz
NATO : Szczyt
OECD : Zatrudnienie
- Rolnictwo
Eurostat : Demografia
Opracowania/raporty : Irak
- Banki
Kultura : Wystawa/Madryt
- Wystawa/Londyn
Wystawa/Chagall
- Jazz/Perugia
- Jazz/Nicea
- Festiwal/Cambridge
- Festiwal/Carhaix
- FIB/Benicàssim
- Festiwal/Dour
- Sztuka/Galway
Kalendarz | Inne wersje językowe | Kontakt
Fundacja :
Szczyt NATO i europejskie bezpieczeństwo
12 lipca Martens Centre oraz Fundacje Adenauera i Seidla organizują w
Brukseli publiczną debatę "Szczyt NATO w Warszawie i europejskie
bezpieczeństwo", moderowaną przez Charles'a de Marcilly'ego,
kierownika biura Fundacji w Brukseli... Więcej
"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2016"
Ukazało się 10. wydanie "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de
l'Union
2016". Jest dostępne w księgarniach, na stronie Fundacji
oraz w wersji
cyfrowej. Zamów tę książkę... Więcej
Kryzys finansowy :
MFW przewiduje obniżkę wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2017 roku
8 lipca MFW stwierdził, że wzrost gospodarczy w strefie euro w 2017
roku będzie niższy i wyniesie 1,4% zamiast 1,6%. Jednym z głównych
powodów niestabilności jest brytyjskie referendum... Więcej
Hiszpania i Portugalia nadal z nadmiernym deficytem
7 lipca Komisja Europejska stwierdziła, że Hiszpania i Portugalia
nie
będą w stanie skorygować swoich nadmiernych deficytów
publicznych w
wyznaczonych terminach... Więcej
Zagrożenia dla stabilności finansowej po brytyjskim referendum
5 lipca Bank Anglii wyjaśnił, że wyjście z Unii Europejskiej
zagraża
stabilności finansowej. Zdecydował się również
poluzować nałożone na
banki ograniczenia w dziedzinie kapitału...
Więcej
Migracje :
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
6 lipca eurodeputowani poparli propozycje służące stworzeniu
systemu
kontroli europejskich granic, łączącego europejską
agencję FRONTEX i
władze krajowe... Więcej
Integracja uchodźców na rynku pracy
W rezolucji (przyjętej przez europosłów 6 lipca) oceniono, że
integracja
uchodźców na rynku pracy ma zasadnicze znaczenie dla
przywrócenia
ich godności oraz ma pozytywny wpływ na gospodarkę
kraju
przyjmującego... Więcej
Europejska lista bezpiecznych krajów pochodzenia
7 lipca eurodeputowani z Komisji Wolności Obywatelskich zaaprobowali
ideę stworzenia wspólnej europejskiej listy bezpiecznych krajów
pochodzenia. Powinna ona zastąpić aktualne krajowe listy po 3-letnim
okresie przejściowym... Więcej
Referendum 2 października na temat relokacji uchodźców
5 lipca węgierski prezydent Janos Ader ogłosił, iż 2 października
odbędzie się referendum na temat europejskiego planu podziału
uchodźców między państwami członkowskimi Unii Europejskiej
według
kwot... Więcej
Włochy: złapanie szajki przemytników migrantów
4 lipca włoska policja ogłosiła, iż przeprowadziła w całym kraju
szeroko
zakrojoną akcję przeciwko sieci przemytników migrantów.
Przyczyniła
się do tego pomoc Erytrejczyka, pierwszego zagranicznego
przewoźnika
włączonego do programu skruszonych przestępców... Więcej
Wzmocnienie współpracy z krajami pochodzenia
Studium przeprowadzone przez Corinne Balleix dla OECD prezentuje
główne narzędzia, jakie posiada Unia Europejska celem współpracy
z
krajami trzecimi w zakresie imigracji gospodarczej... Więcej
Komisja :
Więcej przejrzystości podatkowej, by walczyć z terroryzmem, unikaniem
opodatkowania i praniem pieniędzy
5
lipca
Komisja
zaproponowała
zaostrzenie
prawa
UE
przeciwdziałającego praniu pieniędzy, by zapobiec finansowaniu
terroryzmu,
a
także
wzmocnienie
przepisów
związanych
z
przejrzystością podatkową... Więcej
Więcej
Porozumienie w sektorze cyberbezpieczeństwa
5 lipca Komisja Europejska podpisała nowe partnerstwo
publicznoprywatne z sektorem cyberbezpieczeństwa, dzięki któremu
do 2020
roku inwestycje mają sięgnąć 1,8 mld euro, a
konkurencyjność sektora
powinna wzrosnąć... Więcej
Instrumenty finansowe na rzecz stymulowania inwestycji w młode przedsiębiorstwa
11 lipca Komisja Europejska uruchomiła 2 nowe instrumenty finansowe
w
celu pobudzenia inwestycji z europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych. Zadaniem tych instrumentów jest ułatwienie dostępu
do finansowania młodym przedsiębiorcom i promotorom projektów
rozwoju obszarów miejskich... Więcej
Porozumienie z Kanadą (CETA), porozumienie "mieszane"
5 lipca Komisja zaproponowała na posiedzeniu Rady zawarcie i
podpisanie umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią
Europejską i Kanadą, mającej status porozumienia "mieszanego"...
Więcej
Więcej
Bezpieczeństwo i rozwój krajów partnerskich
5 lipca Komisja i Wysoka Przedstawicielka upublicznili komunikat w
sprawie reformy sektora bezpieczeństwa oraz propozycję na rzecz
wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju w krajach partnerskich... Więcej
Wszczęcie procedury antydumpingowej w sektorze stali
7 lipca Komisja ogłosiła wszczęcie antydumpingowego postępowania w
związku z "przywozem niektórych wyrobów płaskich walcowanych na
gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej,
pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji, Serbii i Ukrainy". Ten import
może szkodzić europejskiemu przemysłowi... Więcej
Parlament :
Długoterminowy budżet i program pracy na 2017 rok
6 lipca eurodeputowani zaapelowali o rewizję długoterminowego
budżetu Unii, by można było sprostać aktualnym wyzwaniom.
Równolegle sformułowali zalecenia dotyczące programu pracy Komisji
na rok 2017... Więcej
Więcej
Wizyta Roberta Ficy w Parlamencie Europejskim
6 lipca słowacki premier Robert Fica, którego kraj objął 1 lipca
stery
Rady UE, zaprezentował eurodeputowanym program prezydencji...
Więcej
Rada :
Aprobata tarczy prywatności UE/USA
8 lipca państwa członkowskie zaaprobowały tarczę prywatności
UE/USA
mającą związek z transatlantyckimi przepływami danych.
Będzie ona
korzystna zarówno dla obywateli, jak i dla
przedsiębiorstw... Więcej
Konkluzje Eurogrupy
11 lipca ministrowie Eurogrupy przedyskutowali sytuację gospodarczą,
wyniki monitoringów w Portugalii i w Irlandii, sytuację budżetową
w
Portugalii i Hiszpanii, a także warunki poprawy inwestycji. .. Więcej
Dyplomacja :
Intensyfikacja kontaktów między UE i Argentyną
4 lipca Federica Mogherini podkreśliła i wyraziła zadowolenie z
intensyfikacji stosunków między Unią Europejską i Argentyną... Więcej
G20 na temat handlu
Podczas G20 na temat handlu 9 i 10 lipca ministrowie byli zdecydowani
pobudzać handel międzynarodowy, by stymulować gospodarkę.
Ministrowie są też zaniepokojeni rozrastaniem się
protekcjonistycznych
barier... Więcej
EBC :
Nowy banknot 50 euro
5 lipca Europejski Bank Centralny po raz pierwszy pokazał nowy
banknot o nominale 50 euro, który zostanie wprowadzony do obiegu 4
kwietnia 2017 roku... Więcej
Niemcy :
Zasady integracji uchodźców
8 lipca, po tym, jak w ubiegłym roku do Niemiec przyjechała
rekordowa
liczba uchodźców, kraj ten wyposażył się w
bezprecedensową ustawę
regulującą integrację uchodźców, ich
prawa i obowiązki... Więcej
Austria :
Kolejne wybory prezydenckie 2 października
Po tym, jak 1 lipca austriacki Trybunał Konstytucyjny unieważnił II
turę
wyborów prezydenckich 24 maja, 5 lipca austriacki rząd
ogłosił, że
ponowna II tura z udziałem tych samych kandydatów
odbędzie się 2
października... Więcej
Więcej
Hiszpania :
Mariano Rajoy chce stworzyć rząd najszybciej, jak to możliwe
7 lipca głos zabrał lider hiszpańskiej Partii Ludowej i
dotychczasowy szef
rządu Mariano Rajoy. Powiedział, że chce
stworzyć rząd najszybciej, jak
to możliwe... Więcej
Grecja :
Port w Pireusie przechodzi w ręce chińskiego Cosco
1 lipca grecki parlament zatwierdził przeniesienie praw do 67%
spółki
Pireus (OLP), największego portu w Grecji, na chińskiego
giganta
transportu morskiego China Ocean Shipping Company (Cosco).
Następnie grecki premier Alexis Tsipras udał się do Chin... Więcej
Więcej
Portugalia :
Portugalia mistrzem Europy
10 lipca, po bramce Édera w 109. minucie, Portugalia zwyciężyła z
Francją 1:0 i wygrała Euro 2016... Więcej
Zjednoczone Królestwo :
13 lipca Theresa May zostanie mianowana premierem
11 lipca David Cameron ogłosił, że począwszy od 13 lipca Theresa
May
zastąpi go na stanowisku premiera. Wcześniej z wyścigu do tej
posady
wycofała się Andrea Leadsom. Premier doprecyzował również,
że tego
samego dnia, po pytaniach w parlamencie, złoży dymisję na
ręce
królowej... Więcej
Ku fuzji London Stock Exchange i Deutsche Börse
5 lipca akcjonariusze London Stock Exchange (LSE) zapalili zielone
światło dla fuzji z Deutsche Börse, zarządcą giełdy we
Frankfurcie...
Więcej
Kandydatura Juliana Kinga na stanowisko unijnego komisarza
8 lipca David Cameron zaproponował na stanowisko brytyjskiego
unijnego komisarza Juliana Kinga, obecnie ambasadora we Francji.
Miałby on zastąpić Jonathana Hilla, który podał się do
dymisji... Więcej
Więcej
NATO :
Konkluzje szczytu NATO w Warszawie
Przy okazji szczytu NATO w Warszawie w dniach 8-9 lipca szefowie
państw i rządów zapowiedzieli wzmocnienie odstraszania i zbiorowej
obrony oraz omówili sytuację w Afganistanie i na Ukrainie... Więcej
Więcej
OECD :
Perspektywy zatrudnienia
Wydanie "Perspektyw zatrudnienia OECD" na 2016 rok proponuje
pogłębioną analizę ostatnich zmian na rynku pracy i
krótkoterminowe
prognozy dla rynków pracy w krajach OECD... Więcej
Perspektywy rolne na lata 2016-2025
4 lipca OECD i FAO opublikowały "Perspektywy rolne na lata
20162025"... Więcej
Eurostat :
Populacja UE rośnie, ale przyrost naturalny jest negatywny
Według informacji Eurostatu z 8 lipca 1 stycznia 2016 roku Unia
Europejska liczyła 510,1 mln rezydentów. To o 1,8 mln więcej niż 1
stycznia 2015. Wzrost ten jest głównie efektem salda migracyjnego,
tymczasem przyrost naturalny jest po raz pierwszy negatywny... Więcej
Opracowania/raporty :
Publikacja raportu Chilcota na temat roli Zjednoczonego Królestwa w Iraku
6 lipca sir John Chilcot opublikował raport obciążający
Zjednoczone
Królestwo i ówczesnego premiera Tony'ego Blaira za rolę
odegraną w
Iraku w 2003 roku... Więcej
Więcej
Skonsolidowane dane bankowe za 2015 rok
6 lipca EBC opublikowało skonsolidowane dane bankowe dla strefy euro
i Unii Europejskiej za 2015 rok... Więcej
Kultura :
Wystawa Caravaggia w Madrycie
Do 18 września Muzeum Thyssen-Bornemisza zaprasza na wystawę
dzieł
włoskiego malarza barokowego Michelangelo Merisi da
Caravaggio... Więcej
Wystawa w Londynie na temat Davida Hockneya
Do 2 października Królewska Akademia Sztuki w Londynie zaprasza na
wystawę na temat Davida Hockneya... Więcej
Wystawa Chagalla w Forte di Bard
Do 13 listopada w Forte di Bard blisko Turynu można zobaczyć
wystawę na
temat poetyckiego powołania sztuki Marca Chagalla... Więcej
Festiwal jazzowy w Perugii
Do 17 lipca w Perugii odbywa się festiwal muzyczny Umbria Jazz...
Więcej
Nicejski Festiwal Jazzowy
Od 16 do do 20 lipca odbędzie się Nicejski Festiwal Jazzowy... Więcej
Festiwal Szekspirowski w Cambridge
Do 27 sierpnia potrwa Festiwal Szekspirowski w Cambridge... Więcej
Festiwal Vieilles Charrues
Od 14 do 20 lipca w gminie Carhaix-Plouguer w Bretanii odbędzie się
festiwal muzyczny Vieilles Charrues... Więcej
Międzynarodowy festiwal w Benicàssim
Od 14 do 17 lipca odbędzie się międzynarodowy festiwal w
Benicàssim
poświęcony niezależnej muzyce pop, rock i
elektronicznej... Więcej
Festiwal w Dour
Od 13 do 17 lipca w Dour, w Belgii odbywa się europejski festiwal
muzyki alternatywnej, niezależnej i wielokulturowej... Więcej
Festiwal Sztuk w Galway
Do 24 lipca miasto Galway w Irlandii gości 38. Festiwal Sztuk... Więcej
Kalendarz :
11
lip.
11
lip.
12
lip.
15
lip.
18
lip.
11 lipca
Bruksela
Eurogrupa
11-13 lipca
Pekin
Szczyt UE-Chiny
12 lipca
Bruksela
Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
15-16 lipca
Ułan Bator
Szczyt dialogu Europa-Azja (ASEM)
18 lipca
Bruksela
Rada do Spraw Zagranicznych
Bruksela
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
Biuletyn jest również dostępny w następujących wersjach:
Redaktorzy Biuletynu :
Charles de Marcilly, Helen Levy ;
Angéline Garde, Patricia Gautier, Emma Giraud,
Guillaume Gorge, Morgane Mounier, Laura Zani
Redaktor naczelny : Charles de Marcilly
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin
Kontakt/sugestia
[email protected]
Fundacja Roberta Schumana, która została utworzona w 1991 roku, jest organizacją
użyteczności publicznej według prawa z 1901 r. i jednym z głównych francuskich centrów
badawczych zajmujących się Europą. Rozwija studia nad Unią Europejską i jej politykami oraz
propaguje ich wyniki we Francji, w Unii i poza jej granicami. Prowokuje, wzbogaca i stymuluje
debatę europejską poprzez swoje badania, publikacje i organizowanie konferencji. Fundacji
przewodniczy Jean-Dominique Giuliani.
Nie chcesz więcej otrzymywać naszych Biuletynów? {LINK}