Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk AGENDA

Transkrypt

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk AGENDA
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Śląsk
AGENDA
Data: 17 grudnia 2013
Miejsce: sala konferencyjna Uniwersytetu Śląskiego w Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej przy ul. Bankowej 11a w Katowicach
Warsztaty „Aktywność studentów w UE”
Godzina
Opis
10:00 – 10:30
Rejestracja uczestników
10:30 – 12:00
Program:
1. Od czego zacząć?
Próba zdefiniowania własnych potrzeb.
2. Erasmus oraz Erasmus Plus – studia i praktyki za granicą.
3. Stypendia na wyjazdy zagraniczne:




BUWiWM,
DAAD,
Fullbright,
Fundusz Wyszehradzki.
4. Wymiana międzynarodowa:


umowy bilateralne,
szkoły letnie.
5. Wolontariat za granicą i praca za granicą.
6. Europass – dokumentowanie własnych osiągnięć.
12:30 – 12:40
Przerwa kawowa
12:40 – 13:00
Ogłoszenie wyników konkursu „Tablet za hasło!”
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji
Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017”

Podobne dokumenty