Doradca zawodowy z Francji z wizytą w WUP

Transkrypt

Doradca zawodowy z Francji z wizytą w WUP
Doradca zawodowy z Francji z wizytą w
WUP
Ilona Baster 27.04.2016
W piątek, 22 kwietnia 2016 r., Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej w Krakowie odwiedziła Agnès Poumerol, doradca zawodowy z
Université de Reims Champagne-Ardenne. Spotkanie było okazją do wymiany
doświadczeń na temat możliwości wsparcia osób korzystających na co dzień
z usług doradców zawodowych.
Rozmowy dotyczyły systemów wsparcia bezrobotnych, ale również oferty dla osób
pracujących, nastawionych na rozwijanie kompetencji społecznych i zdobywanie
kwalifikacji. Doradcy z Centrum opowiedzieli o swoich doświadczeniach zdobytych w
ramach programu Erasmus+, w tym uzyskanych po niedawnej wizycie w Hiszpanii.
Ponadto zostały przedstawione cele i działania projektu „The Lifelong Learning HUB",
realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przy udziale EUCIS-LLL
(Europejska Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Uczenia się przez Całe
Życie), w którym zebrano informacje dotyczące stanu realizacji Strategii Europa 2020
w obszarze uczenia się przez całe życie w Europie. Zostały one przekazane wraz
z rekomendacjami Komisji Europejskiej podczas spotkania (6-8 marca 2016 r.)
kończącego działania projektu w Mechelen (Belgia), w którym uczestniczyli eksperci
reprezentujący 8 krajów europejskich zaangażowanych w projekt.
Dyskutowano o działaniach realizowanych w Małopolsce i mających na celu szerzenie
idei uczenia się przez całe życie, takich jak: współpraca instytucji w ramach
Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, pomoc w wyborze
ścieżki edukacyjnej w ramach Festiwalu Zawodów, wsparcie osób długotrwale
bezrobotnych w aktywizacji zawodowej w projekcie „50+ dojrzali, wykształceni,
kompetentni", finansowanie szkoleń dla małopolskich przedsiębiorców przy pomocy
bonów szkoleniowych.
Spotkanie zorganizowano w ramach programu Erasmus+.
Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Podobne dokumenty