Wesołych Świąt! Wesołych Świąt!

Transkrypt

Wesołych Świąt! Wesołych Świąt!
BIIS
Nr 10/2010 (14) 22.12.2010
Biuletyn Informacyjny
Wydziału Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
W numerze:
Wesołych Świąt!
• Jubileusz goni Jubileusz
• Spotkanie Absolwentów,
Pracowników i Przyjaciół
Naszego Wydziału
• Modernizacja sali
komputerowej
• Ocieplenie budynku C-6
Napisz do BIIS
Zapraszamy autorów tekstów
i reportaży do współtworzenia
BIIS.
Zapewne każdy z Was ma swoje
zainteresowania poza nauka
i pracą na uczelni. Chętnie
zamieścimy informację o nich na
łamach naszego
Biuletynu.
Zapraszamy do dzielenia się
z
nami
Waszymi
hobby!
Przysyłajcie zdjęcia i ich krótki
opis!
*
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
napełni Was uczuciem miłości, szczęścia i spokoju,
a Nowy Rok spełni Wasze dążenia prywatne i zawodowe
oraz przyniesie wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Redakcja BIIS
*choinka do samodzielnego pokolorowania, wedle własnego uznania
W BIIS przewidziano również
miejsce
na
komunikaty
i ogłoszenia.
Kontakt z redakcją
Wszelkie
materiały,
uwagi
i propozycje proszę przesyłać na
adres:
[email protected]
Jubileusz goni Jubileusz
60 lat Wydziału Inżynierii Środowiska
W roku akademickim 2010/2011 Nasz Wydział obchodzi 60-te urodziny. Ponadto świętujemy 100-lecie Uczelni
Technicznych we Wrocławiu i 65-lecie Politechniki Wrocławskiej, zorganizowano również I Światowy Zjazd Absolwentów
PWr. Rok 2010 i 2011 jest więc ważną datą w historii Naszej Uczelni oraz Naszego Wydziału.
BIIS 10/2010 (14)
Strona 1
W ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska odbyły się już:
• uroczyste spotkanie Pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska, rejs statkiem 21.06.2010 r.,
• uroczystość wręczenia dyplomów pamiątkowych i odznak Absolwenta PWr Pierwszym Studentom i Absolwentom
Wydziału Inżynierii Sanitarnej (studia 1954/55-1960), obecnie Inżynierii Środowiska, w Auli Gmachu Głównego
PWr 8.10.2010 r.,
• uroczysta Rada Wydziału połączona z jubileuszowym spotkaniem Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału
Inżynierii Środowiska w ramach I Światowego Zjazdu Absolwentów Politechniki Wrocławskiej w sali 301 budynku
D-2 dnia 26.11.2010 r.,
• w dniach 24.11 – 3.12.2010 r. wystawa książek historycznych i współczesnych z zakresu Inżynierii Środowiska
w Bibliotece Wydziałowej (p.5 bud. D-2).
Planowane są następujące wydarzenia:
• W dniach 16 - 18.06.2011 r. jubileuszowa XIII Międzynarodowa Konferencja Air & Heat Water & Energy 2011,
Wrocław - Kudowa Zdrój, na którą serdecznie zapraszamy już dziś.
PJ
Spotkanie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Naszego Wydziału
60 lat Wydziału Inżynierii Środowiska
Dokładnie 100 lat temu, w 1910 roku, dekretem cesarza Wilhelma II, utworzona została niemiecka Królewska Wyższa
Szkoła Techniczna, która to podczas późniejszych przemian, w roku 1945, stała się Politechniką Wrocławską. Zmiana ta
odbyła się głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejącej już Politechniki Lwowskiej
i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W związku z tym rok 2010 ogłoszony został rokiem „100 lat Uczelni
Technicznych we Wrocławiu”. Dokładnie 65 lat temu utworzono Politechnikę Wrocławską, a 60 lat temu został powołany
do istnienia Wydział Inżynierii Sanitarnej, obecnie Inżynierii Środowiska.
Z tej okazji 26 listopada b.r. odbyło się uroczyste spotkanie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Inżynierii
Środowiska w ramach I Światowego Zjazdu Absolwentów Politechniki Wrocławskiej.
Na uroczystość wydziałowe przybyło ponad 200 gości z Polski oraz zagranicy. Byli wśród nich seniorzy Wydziału, dawni
oraz obecni pracownicy i wykładowcy, a także absolwenci wielu roczników. Uroczystość uświetnił swoją obecnością
JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, co jest dla Naszego Wydziału ogromnym
wyróżnieniem. Rektor wziął w uroczystościach czynny udział i wygłosił przemówienie, podczas którego przedstawił
umacniającą się pozycję Wydziału Inżynierii Środowiska wśród najlepszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej.
Podczas otwartego posiedzenia Rady Wydziału dziekan dr hab. inż., prof. Jan Danielewicz oraz prodziekani
dr inż. Marta Sebastian i dr inż. Piotr Jadwiszczak przybliżyli gościom strukturę jednostki, jej historię oraz plany na
najbliższą przyszłość.
Jednym z najważniejszych punktów programu obchodów tej okrągłej rocznicy było przyznanie wyróżnień najbardziej
zasłużonym dla Wydziału. Wyróżnienia te przyznawano po raz pierwszy, lecz nie ostatni. Mają one wejść do
harmonogramu obchodów kolejnych rocznic. Dyplomy otrzymali:
prof. dr hab. inż. Maria Świderska-Bróż,
prof. dr inż. Gerard J. Besler,
prof. dr hab. inż. Bohdan Głowiak,
prof. dr hab. inż. Józef A. Goliński,
prof. dr hab. inż. Apolinary L. Kowal,
prof. dr hab. inż. Edward Mielcarzewicz,
prof. dr hab. inż. Jan D. Rutkowski,
prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki.
BIIS 10/2010 (14)
Medal „Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Środowiska”
Strona 2
Wzruszającym elementem uroczystości były wystąpienia seniorów Naszego Wydziału – prof. dr hab. inż. Edward
Mielcarzewicza oraz prof. dr hab. inż. Bohdan Głowiaka. Przybliżyli nam oni atmosferę, w której powstawała jednostka
i trudności, z jakimi borykać musieli się w powojennej Polsce. Przemówienia naszpikowane były wieloma anegdotami
z pierwszych lat pracy profesorów i nagrodzone zostały gromkimi brawami ze strony słuchaczy na sali. Mowy profesorów
wywołały wielkie poruszenie i uśmiech na twarzach obecnych, a nie jednej osobie zakręciła się nawet łezka w oku.
Po części oficjalnej spotkania uczestnicy obchodów spotkali się w kuluarach, gdzie przy drobnym poczęstunku mieli
okazję wymienić swoje poglądy i spostrzeżenia, a także opowiedzieć swoją historię na Naszym Wydziale. Ponadto goście
zwiedzić mogli wystawę książek historycznych i współczesnych z dziedziny Inżynierii Środowiska w bibliotece
wydziałowej na parterze budynku D-2 oraz laboratoria i inne pomieszczenia Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska
I-15 w budynku D-2 i Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa I-33 w budynku C-6.
AZ, MK, PJ
Modernizacja sali komputerowej 206 w budynku D-2
W dniu 22 listopada nastąpiło otwarcie sali komputerowej 206 w budynku D-2 po jej modernizacji. Swoją obecnością na
tej uroczystości zaszczycił nas Dziekan dr hab. inż. Jan Danielewicz prof. PWr. oraz Prodziekan ds. organizacyjnych
dr inż. Piotr Jadwiszczak. Ponadto w otwarciu uczestniczyła Dyrekcja I-15 oraz osoby bezpośrednio zaangażowane
w przedsięwzięcie związane z remontem sali.
Modernizacja sali obejmowała wyminę mebli, sprzętu komputerowego i sieciowego, malowanie ścian, sufitu oraz
cyklinowanie i lakierowanie podłogi. Obecnie sala jest wyposażona w szesnaście zestawów komputerowych – piętnaście
z nich dostępnych jest dla studentów naszego Wydziału, natomiast szesnasty przewidziany jest dla prowadzącego
zajęcia. Wszystkie komputery wyposażone są w podzespoły najlepszej klasy, które umożliwią studentom oraz
pracownikom wykorzystywanie najnowszych technologii i płynną pracę na oprogramowaniu dydaktycznym. Monitory
o przekątnej ekranu 22” zapewnią użytkownikom wysoki komfort pracy. Dodatkowo zainstalowano kolorową drukarkę
laserową oraz rzutnik multimedialny.
Komputery zostały wyposażone w system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional, aplikację biurową Microsoft
Office 2003, oprogramowanie dydaktyczne: AutoCAD 2010 w wersji polskiej i angielskiej, SymOS i BioWin do symulacji
oczyszczalni ścieków, HSC do obliczeń chemicznych, EpaNET w wersji polskiej do obliczeń hydraulicznych systemów
zaopatrzenia w wodę, a także EKW do symulacji związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń
w atmosferze oraz inne aplikacje wspomagające pracę na komputerze. Dodatkowo, na komputerze wykładowcy,
zainstalowano Gigabyte Online Manager co umożliwia prowadzącemu zajęcia zdalne zarządzanie pozostałymi
BIIS 10/2010 (14)
Strona 3
komputerami w sali. Ponadto zainstalowano oprogramowanie antywirusowe ESET Smart Security, a także
oprogramowanie Beniamin 3.0 i Windows SteadyState 2.5. Aplikacja Beniamin uniemożliwia użytkownikowi dostęp do
komunikatorów i serwisów Video, a także blokuje portale społecznościowe i strony zabronione.
Modernizacja sali komputerowej 206, byłaby niemożliwa bez zapewnienia finansowania przez Pana Dziekana
dr hab. inż. Jana Danielewicza prof. PWr. oraz skoordynowanej współpracy pracowników Instytutu I-15. Sukces ten
zawdzięczamy zaangażowaniu Pani Dyrektor dr hab. Teodory M. Traczewskiej prof. PWr., koordynatora prac
remontowych w naszym Instytucie – mgr Tomasza Zduna, osób wykonujących modernizację sali mgr inż. Sebastiana
Nowalińskiego oraz dr inż. Wojciecha Cieżaka, a także pracowników: z Sekcji Aparatury, BHP i Zaopatrzenia – inż.
Krzysztofa Kaczmarskiego i Leszka Wiewióry, z warsztatu – Mariana Godzika i Marka Gibały, a także innych osób
pośrednio wspomagających nas przy realizacji przedsięwzięcia.
dr inż. Wojciech Cieżak
Ocieplenie budynku C-6
Budynek C-6 zyska izolację cieplną i nową elewację
Tuż przed pierwszym tegorocznym atakiem zimy ruszyły prace remontowe elewacji budynku C-6. W pierwszym etapie
budynek pozbawiony zostanie betonowych elementów zacieniających. Elementy te stanowiły w założeniu osłonę
przeciwsłoneczną dla mocno przeszklonych pomieszczeń Naszego budynku. Wraz z upływem lat w pomieszczeniach
zamontowano indywidualne osłony przeciwsłoneczne (żaluzje, rolety itp.), więc elementy zewnętrzne straciły na
znaczeniu, a ich walory estetyczne stały się dosyć wątpliwe. Kolejnym etapem remontu będzie wykonanie izolacji cieplnej
oraz nowej, atrakcyjnej elewacji. Planowanym terminem zakończenia prac jest koniec maja 2011.
Już teraz z niecierpliwością czekamy na nowy, atrakcyjny wygląd C-6!
C-6 za czasów swojej świetności (1974)
Nowe wcielenie C-6 (2011)
MK, PJ
BIIS
Biuletyn Informacyjny Wydziału Inżynierii Środowiska
Politechniki Wrocławskiej.
Wydanie internetowe. Opracowanie i skład własne.
Wydania archiwalne dostępne na stronie www.wis.pwr.wroc.pl
BIIS 10/2010 (14)
Zespół Redakcyjny:
mgr inż. Maria Kostka
[email protected]
dr inż. Marta Laska
[email protected]
Redaktor naczelna:
dr inż. Iwona Polarczyk
[email protected]
Współpraca:
dr inż. Piotr Jadwiszczak
prodziekan ds. organizacyjnych
[email protected]
Strona 4