KIM DLA MNIE JEST BÓG

Transkrypt

KIM DLA MNIE JEST BÓG
KIM DLA MNIE
JEST BÓG?
Bóg jest dla mnie
przede
wszystkim
nieograniczoną miłością, którą możemy
od Niego poczuć, jeżeli nasze serce posiada go w środku.
Bóg jest stworzycielem świata, gdyby nie
On, nie byłoby nas
wcale na tym świecie.
To jemu zawdzięczamy nasze życie. Nawet to, że zastanawiamy się czy wierzyć czy
nie, możemy dzięki Niemu!
Bóg dla mnie jest także Panem, który opiekuje się tym światem i chce go
utrzymać w zgodzie i harmonii, ale to my musimy mu na to pozwolić i przyjąć do
siebie, ponieważ Bóg nas stworzył jako swoich pomocników, którzy powinni opiekować się tym światem razem z nim. A jeżeli będziemy dbać o ten świat (w tym
także o pokój między nami), Bóg nam pomoże to utrzymać.
Bóg jest dla mnie też Ojcem, który martwi się o nas, gdy od niego odchodzimy i cieszy się kiedy powracamy. Ma w sobie takie miłosierdzie, którego człowiek czasem nie potrafi zrozumieć .
Każdy człowiek może do niego przyjść i się nawrócić, nawet jeśli był wielkim
grzesznikiem. Jest Ojcem idealnym i każdy Ojciec, który ma dzieci powinien brać
z Boga przykład jak wielkie miłosierdzie powinien nosić w sobie!
Ola

Podobne dokumenty