Projekt pt. „40 lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk

Transkrypt

Projekt pt. „40 lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk
Projekt pt. „40 lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń
i rozwój dalszej współpracy” realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
przez Gminę Szczyrk w dniach 18 – 21 lipca 2013r.
___________________________________________________________________
1 dzień - 18 lipca 2013r. (czwartek):
Godzina
zakres
10.00 – 12.00
przyjazd, zakwaterowanie, przywitanie gości, zapoznanie się z programem pobytu
12.30-13.30
Spotkanie z lokalnymi przedstawicielami NGO oraz przedsiębiorcami
13.45 – 14.30
Obiad
14.45 – 17.00
Dyskusja: jak zachęcić młodzież w naszych gminach do wolontariatu
17.30 – 20.00
Warsztat: zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości
20.30- 21.00
Kolacja
2 dzień – 19 lipca 2013r. (piątek):
8.00- 9.00
Śniadanie
9.30 – 13.00
Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Szczyrku – podpisanie porozumień rozszerzających i
kontynuacji współpracy, prelekcja: Perspektywy rozwoju obywatelstwa UE, Dyskusja: udział
społeczności lokalnych w funkcjonowaniu UE – nasze prawa
13.00 – 14.00
Obiad
14.30 – 16.00
Warsztat: metody wspierania i promocji inicjatyw artystycznych i kulturalnych o zasięgu
regionalnym, krajowym i międzynarodowym
16.30 – 18.00
Seminarium: Prawa członków rodziny obywatela Unii Europejskiej
18.30 – 22.00
Uroczysta kolacja, muzyczna prezentacja regionu
3 dzień – 20 lipca 2013r. (sobota):
8.00 – 9.00
Śniadanie
9.30 – 11.00
Rajd rowerowy – Szczyrk i jego okolice
11.30 – 12.30
Dyskusja: aktywizacja przedsiębiorstw lokalnych
13.00 -14.00
Obiad
14.30 – 16.00
16.30 – 20.30
Dyskusja: miejsce i rola samorządu terytorialnego w aspekcie członkostwa Polski w UE
otwarcie „Jakubowego Święta” w tym konkurs:
 „Poznaj smaki naszych partnerów” - na potrawy regionalne,
 „Poznaj tradycję naszych partnerów” - wiedzy o partnerach (element ubioru,
rękodzieło, zwyczaje regionalne),
 „Poznaj kulturę naszych partnerów” - melodie naszych partnerów, stoiska
wystawiennicze naszych partnerów.
4 dzień – 21 lipca 2013r. (niedziela):
8.00 – 9.00
śniadanie
9.30 – 11.00
Dyskusja: zapewnienie coraz lepszego dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym
oraz seniorom
11.30 – 13.00
prezentacja multimedialna, prezentacja fotografii i innych materiałów z dotychczasowej
współpracy, wystawa starych fotografii
13.00 – 14.00
Obiad
14.30 – 16.00
Warsztat: metody diagnozowania potrzeb społecznych
16.30 – 18.00
podsumowanie dotychczasowej współpracy i plany na przyszłość,
18.30
pożegnanie i wyjazd
Projekt pn. „40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń
i rozwój dalszej współpracy” realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Gmina Szczyrk,
Urząd Miejski w Szczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4, tel. +48 33 8295034
ww..szczyrk.pl