tylko ogrodzenie betonowe - bip.konecki.wrota

Transkrypt

tylko ogrodzenie betonowe - bip.konecki.wrota
K.W. Projekt Pracownia Projektowa
ul. Piłsudskiego 15/3 26-200 Końskie
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
BUDOWA OGRODZENIA BETONOWEGO TERENU DSP "ETOLA"
RUDA PILCZYCKA 57
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA"
RUDA PILCZYCKA 57, 26-234 SŁUPIA
ROBOTY BUDOWLANE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
mgr inż. Dawid Kot
11 czerwiec 2013
Data opracowania
11 czerwiec 2013
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem nieniejszego opracowania jest ogrodzenie betonowe.
Przewiduje się wykonanie ogrodzenia w postaci płyt oraz słupów betonowych zbrojonych.
Wysokość ogrodzenia 2,00m od poziomu terenu. Ogrodzenie z płyt pełnych.
Słupki ogrodzeniowe należy zabetonować w gruncie. Poziom posadowienia słupków poniżej strefy przemarzania
gruntu min. 1,00m p.p.t.. Dolna warstwa płyt winna być ułożona bezpośrednio na gruncie. Nie przewiduje się wykonania
cokołu betonowego pod płytami ogrodzeniowymi.
-2-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 14382 Użytkownik: Dawid Kot
tylko ogrodzenie betonowe
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1
BUDOWA OGRODZENIA
1 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe pod słupki prefabrykowane, o objętości
d.1 0203-01
do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
16.94
2 KNR 2-25
d.1 0308-01
Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wyskości 2,
00m
1000
-3-
Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 14382 Użytkownik: Dawid Kot
j.m.
Poszcz
Razem
m3
m3
16.940
RAZEM
16.940
1000.000
RAZEM
1000.000
m2
m2

Podobne dokumenty