Wyliczenie ceny Lp. Prace i materiał ilość j.m. Cena jednostkowa

Transkrypt

Wyliczenie ceny Lp. Prace i materiał ilość j.m. Cena jednostkowa
Zał.nr 2
Wyliczenie ceny
Lp. Prace i materiał
1. rozebranie
istniejącego
ogrodzenia
2 wykonanie
ogrodzenia
wraz z słupkami *
3 bramka
ilość
1
j.m.
szt
150
mb
1
szt
4
podbudowa pod
ogrodzenie
150
mb
5
przeniesienie
piłkochwytu oraz
wykonanie
podłoża
betonowego
6m x 6m
z obrzeżami
1
szt
Cena jednostkowa
Wartość netto
Podatek VAT
Razem kwota brutto
*rzeczywista długość ogrodzenia zostanie określona w terenie po przeniesieniu piłkochwytu

Podobne dokumenty