Gerard Mercator, Atlas sive cosmographica

Transkrypt

Gerard Mercator, Atlas sive cosmographica
Gerard Mercator, Atlas sive cosmographica
Duisburg, 1595
Gerard Mercator (1512-1594) – flamandzki matematyk i geograf, prekursor współczesnej kartografii.
Wydanie specjalne dla Michael Huber Polska z okazji jubileuszu 20-lecia firmy.
Prawdziwe arcydzieło o niespotykanym wymiarze. Emisja faksymilowa z okazji pięćsetlecia urodzin autora.
Oryginalny egzemplarz „Atlas sive cosmographica”, wydany w Duisburgu w języku łacińskim w roku 1595,
pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (nr inw. 123). Wcześniej – do 1944 roku – przechowywany był
w bibliotece księcia Albrechta Hohenzollerna – ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w latach 1511-1525, potem
w Bibliotece Państwowej i Uniwersyteckiej w Królewcu. Zawiera 252 strony, w tym 55 map z całego świata
w formacie 560 mm x 415 mm, 4 mapy kontynentów oprócz Ameryki i 51 map krajów Europy.
Ja niżej podpisany Janusz Cymanek, jako Prezes Zarządu Michael Huber Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, wpisanej do KRS pod nr 0000148075, oświadczam, że Dom Wydawniczy Orbis Pictus
na zlecenie Michael Huber Polska wyemitował faksymile dzieła Gerarda Mercatora „Atlas sive cosmographica”, którego
istotną cechą jest jego w pełni ręczna, introligatorska oprawa. Sprawia ona, iż kolejne mapy są ze sobą odpowiednio sklejane,
a nie zszywane, dlatego też wszystkie po otwarciu są w pełni czytelne, bez zniekształceń czy ubytków.
Zebrane w ten sposób karty atlasu oprawione zostały w skórzaną oprawę ślepo tłoczoną.
Niniejszy egzemplarz nosi numer ................. i pochodzi z limitowanej edycji 294 egzemplarzy.
Janusz Cymanek
Prezes Zarządu Michael Huber Polska sp. z o.o.
Zabrania się całkowitego lub częściowego powielania dzieła bez zgody emitenta.
Dom Wydawniczy Orbis Pictus, plac Wolności 1,
83-130 Pelplin, Polska
978-83-61549-07-9
A.D. 2014
...............................................................................................................................
Repertorium A numer
/2014
Rzeczpospolita Polska, województwo dolnośląskie, miasto Wrocław.
Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, Plac Solny 13.
Poświadczam, że oświadczenie to podpisał własnoręcznie w mojej obecności Janusz Cymanek – jako Prezes Zarządu Spółki
Michael Huber Polska sp. z o.o., Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 21, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisanej do KRS
pod nr 0000148075, którego tożsamość ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego.
Pobrano wynagrodzenie z § 13 taksy notarialnej w kwocie 20,00 zł i 23 % podatku VAT – 4,60 zł tj. łącznie 24,60 zł ——————
Wrocław, dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące czternastego roku (19-12-2014 r.)

Podobne dokumenty