Kącik rekreacyjny w ogrodzie

Komentarze

Transkrypt

Kącik rekreacyjny w ogrodzie
Kącik rekreacyjny
w ogrodzie
Cztery zdjęcia ukazują montaż kącika rekreacyjnego na tarasie umiejscowionym na wzgórzu. Po pierwszym etapie,
występujące na miejscu podłoże zostało wykopane w celu przygotowania odpowiedniej podbudowy czyli fundamentu.
Następnie, powierzchnia jest zabetonowana. Murek o średniej wysokości okalający taras gwarantuje prywatność i służy
także jako miejsce dla roślin. Płyty tarasowe w szarym kolorze zostały wybrane w odcieniu „Jasnego Granitu ”.
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97
Płyty amortyzujące pod drabinki i huśtawki
Trawa na placu zabaw nie stanowi odpowiedniej ochrony pod drabinkami oraz huśtawką. Dlatego też powstała inicjatywa
rodziców, którzy we własnym zakresie zdecydowali się zastąpić trawnik na placu zabaw bezpieczną nawierzchnią. W tym
celu obszar trawnika został wykopany i dopiero wówczas na odpowiednio przygotowanym podłożu zainstalowano płyty
amortyzujące. Praca została wykonana w ciągu kilku godzin. Bezpieczny sprzęt do zabawy może być ponownie
używany przez dzieci.
Instalacja na podłożu naturalnym i na gruncie rodzimym
Podłoże naturalne, grunt rodzimy, gleba, trawnik, łąka, wydeptany plac zabaw lub boisko do piłki nożnej, teren
piaskownicy lub obszaru gruntowego w ogrodzie: to wszystko przykłady podłoża niezwiązanego, które nie jest odpowiednią
podbudową, na której można bezpośrednio układać elastyczne nawierzchnie WARCO (ani żadne inne nawierzchnie). W tym
momencie niezbędne jest przygotowanie tego nienośnego, niezwiązanego podłoża na podbudowę, która by była
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97
jednocześnie przyjazna dla środowiska oraz przepuszczalna dla wody.
Zasadniczo, podłoże pod płytami tarasowymi, amortyzującymi lub elastyczną kostką musi być na tyle stabilne, aby nie
zapadało się i nie deformowało pod wpływem obciążenia związanego z użytkowaniem nawierzchni. Oczywiście
obciążenie występujące w przypadku uliczki zabaw lub obszarów dla pieszych (przy występowaniu zarówno ruchu
kołowego, wliczając w to ruch samochodów ciężarowych) jest większe niż w przypadku placu zabaw lub tarasu w ogrodzie.
Zatem optymalna struktura i wytrzymałość warstw podbudowy pozostaje zawsze w ścisłej zależności od lokalnych
warunków i dostosowania się do nich. Występujące podłoże naturalne, czyli gleba lub piasek powinny być częściowo
usunięte (wykopane) w celu przygotowania odpowiedniej podbudowy.
Uszczelnienie gruntu przy pomocy betonu lub asfaltu, tworząc w ten sposób podłoże związane nie sprawdza się biorąc pod
uwagę ekonomiczne i ekologiczne przesłanki. Dlatego też WARCO zaleca stworzenie niezwiązanej, przepuszczalnej
dla wody podbudowy, którą można wykonać na dwa sposoby:
Zastosowanie żwiru jako elementu podbudowy
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97
Zanim przystąpimy do instalacji kostki brukowej, płyt chodnikowych, nawierzchni tarasowej lub amortyzującej na
zastanym, naturalnym podłożu, należy najpierw przygotować odpowiednią stabilną i trwałą podbudowę. W tym celu
należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu. Wykopane podłoże powinno być wypełnione żwirem, który powinien być ubity i
wyrównany przy pomocy cienkiej warstwy grysu. Schemat pokazuje przykład takiej podbudowy złożonej ze żwiru i grysu.
Przygotowanie podbudowy na tradycyjnym podłożu
z grysu i tłucznia
Instalacja podbudowy z kratką trawnikową
Przy stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów i wysiłku, można stworzyć trwałe i stabilne podłoże pod instalację
kostki brukowej, płyt tarasowych oraz bezpiecznej nawierzchni amortyzującej przy pomocy plastikowej kratki
trawnikowej. Grafika pokazuje typową podbudowę złożoną ze względnie cienkiej warstwy grysu oraz ułożonej na niej
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97
plastikowej kratce stabilizującej grunt (kratce trawnikowej).
Przygotowanie podbudowy na innowacyjnym podłożu
z plastikową kratką stabilizującą grunt
Montaż płyt
Wykopanie wierzchniej warstwy podłoża i przygotowanie żwiru
Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu jest konieczne w celu przygotowania odpowiedniego podłoża niezwiązanego ze żwiru
pod instalację nawierzchni amortyzującej ze sprzętem typowym dla placu zabaw. Wykop powinien być wykonany na
głębokość do 50 cm w zależności od warunków lokalnych i od potrzeby instalacji warstwy mrozoodpornej, przy czym 1 m³
wykopanej ziemi odpowiadałby prawie 1 m³ żwiru na każdy 1 m². Wykonanie pracy znacznie usprawniłoby wykorzystanie
koparki.
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97
Instalacja
Instalacja elastycznej nawierzchni na górnej warstwie podbudowy
Na starannie ubitym podłożu wykonanym ze żwiru, należy na nim ułożyć, a następnie wyrównać wierzchnią warstwę
podbudowy z grysu. W ten sposób wysokość nawierzchni wykonanej z płyt jest przestrzegana; górna krawędź montowanej
nawierzchni powinna znajdować się nad górną krawędzią obrzeża. Na nośnej wierzchniej warstwie podbudowy, płyty
amortyzujące powinny być ściśle ułożone przy elastycznych krawężnikach. Wycięcia miejsc nawierzchni na sprzęt do placu
zabaw powinny być wykonane przy pomocy wyrzynarki.
Instalacja płyt
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97
Bezpieczna elastyczna nawierzchnia wokół drabinek i zjeżdżalni
Instalacja sprzętu na placu zabaw tworzącego kombinację zjeżdżalni, ścianki do wspinania i drabinek została dodatkowo
zabezpieczona dzięki montażowi syntetycznej nawierzchni amortyzującej. Poprzez wymierzenie podłogi i pokrycie jej
bezpiecznymi matami amortyzującymi, przestrzegane są konkretne wymagania odnoszące się do krytycznej wysokości
upadku.
Montaż płyt
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97
Drabinki i zjeżdżalnia na placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią
Nie każdy sprzęt na placu zabaw musi być zabezpieczony przy pomocy mat amortyzujących wykonanych z granulatu
gumowego. Wokół drewnianej huśtawki wystarczy jedynie trawa lub piasek. Natomiast przestrzeń wokół drabinek lub
zjeżdżalni (czyli miejsce, gdzie bawiące się dzieci są narażone na urazy) powinna być zabezpieczona nawierzchnią
amortyzującą. Płyty mogą być instalowane na podłożu niezwiązanym wykonanym z żwiru, które byłoby przepuszczalne dla
wody.
Instalacja
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97
Instalacja bezpiecznej przestrzeni wokół karuzeli
Dzięki płytom amortyzującym z wbudowanym systemem kształtowym połączenia na zamek, można samodzielnie ułożyć
nawierzchnię w kształcie okręgu o dowolnej średnicy. Do tego celu nawierzchnia zostanie pokryta matami amortyzującymi
z serii TZ. Specjalne, trójwymiarowe zęby zamka połączą sąsiednie płyty ze sobą. Następnie, na płytach można zaznaczyć
zewnętrzne (i ewentualnie wewnętrzne) linie okręgu. Przy pomocy wyrzynarki możemy wyciąć miejsce na podstawę
karuzeli. Na tak przygotowanym podłożu, tutaj pod karuzelą, układamy bardzo łatwo płyty.
» montaż - czytaj więcej
WARCO elastische Bodenbeläge Michael Schladt
Andergasse 17, 67434 Neustadt an der Weinstrasse, Niemcy
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
www.warco-polska.pl, E-Mail: [email protected],
Telefon: (+48) 22 307 13 97

Podobne dokumenty

Kompetentna i przyjazna ekipa montażowa WARCO

Kompetentna i przyjazna ekipa montażowa WARCO Przy instalacji tarasu lub powierzchni sportowo-rekreacyjnej na niezwiązanym podłożu, również w ogrodzie lub w parku, ekipa montażowa WARCO prawie zawsze stosuje plastikową kratkę stabilizującą gru...

Bardziej szczegółowo

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego Wycinki płyt w rozmiarze 10 x 10 cm, które są wysyłane jako próbki płyt WARCO są wycinane przy pomocy mocnej stołowej pilarki tarczowej o dużych zębach tarczy. Poprzez wbudowaną prowadnicę, płyty s...

Bardziej szczegółowo