SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO w 2015 roku

Transkrypt

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO w 2015 roku
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MISYJNEGO w 2015 roku
Bóg zapłać wszystkim członkom Koła Misyjnego, którzy wspierają swoją modlitwą i ofiarą
misjonarzy oraz ich podopiecznych. Pan Jezus powiedział: "Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40).
Dzięki ofiarności ludzi dobrego serca udało się zebrać w mijającym roku 1400 zł. i
przekazać je na potrzeby ludzi ubogich, głodujących, bezdomnych, na wyżywienie i naukę
sierot i dzieci ulicy, na kształcenie seminarzystów oraz na pomoc ofiarom wojen i konfliktów
w różnych częściach świata.
Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w to dzieło. Pamiętajmy, że na końcu
czasów sądzeni będziemy z miłości, a nie z tego czym jesteśmy i co posiadamy. Sami nie
jesteśmy bogaci, ale pomyślmy o tym, że są jeszcze biedniejsi od nas.
Na cele misyjne można przeznaczyć również stare telefony i zużyte znaczki. Można też
wysyłać specjalne SMS-y, z których dochód jest przeznaczony na potrzeby misjonarzy.
Karteczki z tym sms-em znajdują się przy sklepiku parafialnym.
Przekazane wpłaty:
styczeń – marzec / ofiara 310 zł./
- Misje Księży Marianów w Karagandzie – 40 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa domu sierot na Madagaskarze – 40 zł
- Misje Księży Salezjanów – wsparcie seminarzystów w Afryce – 40 zł
- Pallotyńska Fundacja Misyjna „Salvatt”i – budowa oddziału położniczego w Rwandzie 40 zł
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – wsparcie zakonów kontemplacyjnych - 30 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa ośrodka zdrowia w Zambii – 40 zł
- Fundacja Polska R. Foullerau – ośrodek dla trędowatych - 40 zł
- Dzieło Pomocy Ad Gentes – misje ogólnie - 40 zł
kwiecień – czerwiec / ofiara 340 zł./
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – trzęsienie ziemi w Nepalu - 40 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa studni na Madagaskarze - 40 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa szkół na Madagaskarze - 40 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa ośrodka zdrowia w Zambii - 30 zł
- Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti – budowadomu sierot w Kolumbii - 40 zł
- Caritas Polska – pomoc Polakom na Ukrainie - 30 zł
- Misje Księży Salezjanów – ogólnie - 40 zł
- Misje Księży Pallotynów – ogólnie - 40 zł
- Budowa Centrum Pomocy MOYO /misjonarz z Andrychowa/ - 40 zł
lipiec – wrzesień /ofiara 300 zł./
- Pallotyńska Fundacja Misyjna SAC– stypendia dla uzdolnionej młodzieży w Afryce 40 zł
- Salezjański Ośrodek Misyjny – misje ogólnie – 40 zł
- Salezjański Ośrodek Misyjny – wsparcie seminarzystów w Afryce - 50 zł
- Misje Zgromadzenia Sióstr od Aniołów – na dzieci Afryki - 50 zł
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – dla chrześcijan - ofiar wojny w Syrii i Iraku - 50 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – 50 zł
- wysłano znaczki i stare telefony na misje – opłaty pocztowe – 20 zł
październik – grudzień /ofiara 450 zł./
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa porodówki – Wybrzeże Kości Słoniowej – 70 zł
- Misje Księży Pallotynów – ogólnie - 30 zł
- Papieskie Dzieła Misyjne - 30 zł
- Salezjański Ośrodek Misyjny – budowa szkoły w Ugandzie - 40 zł
- Pomoc Kościołowi w Potrzebie – dla chrześcijan - ofiar wojny w Syrii i Iraku - 90 zł
- Misje Zgromadzenia Sióstr od Aniołów – na dzieci Afryki - 40 zł
- Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti – wsparcie seminarzystów w Afryce - 30 zł
- Polska Fundacja dla Afryki – budowa szkoły na Madagaskarze - 40 zł
- Salezjański Ośrodek Misyjny – budowa przedszkola w Angoli - 40 zł
- Salezjański Ośrodek Misyjny – budowa szkoły zawodowej w Ugandzie - 40 zł