Pielęgniarka epidemiologiczna radzi…

Transkrypt

Pielęgniarka epidemiologiczna radzi…
Pielęgniarka epidemiologiczna radzi…
GDY ODWIEDZASZ KOGOŚ W SZPITALU
Większość z nas miała kogoś bliskiego – przyjaciela, krewnego – w szpitalu. Wielu z
nas może stanąć przed tym faktem. Wbrew pozorom, odwiedziny w szpitalu nie są zwykłą
wizytą towarzyską.
Szpital to złożony ekosystem, na który składają się ludzie, drobnoustroje i sprzęty.
Elementy te są ze sobą ściśle i dynamicznie powiązane. Jest to szczególne środowisko
ponieważ w szpitalu przebywają:

szczególni ludzie - pacjenci , często zakażeni
bezobjawowo
lub
objawowo,
czasami
z
zaburzeniami odporności, poddawany licznym
inwazyjnym
zabiegom
diagnostycznym
i
leczniczym

szczególne drobnoustroje, pochodzące z innych szpitali, które zmieniają się pod
wpływem stosowanych licznych antybiotyków i preparatów dezynfekcyjnych.
Ponadto szpital jest wyposażony w skomplikowaną aparaturę, używaną do diagnostyki i
leczenia, trudną do sterylizacji czy dezynfekcji.
Dlatego odwiedzając najbliższych, należy przestrzegać pewnych reguł, aby nie
zwiększać
zagrożenia
zdrowia
i życia
osób
hospitalizowanych
oraz
zapewnić
bezpieczeństwo również sobie. Zwykle reguły te są spisane w Regulaminie odwiedzin, który
w zależności od specyfiki szpitala może się nie co różnić. Niemniej są pewne niezmienne
zasady , które są uniwersalne dla każdego Regulaminu odwiedzin i znajomość ich bardzo
pomoże nam dokonać odwiedzin w sposób bezpieczny dla nas i pacjenta oraz nie spowoduje
naruszenia zwyczajów panujących w szpitalu.
Odwiedziny stanowią ważną część dnia każdego pacjenta. Niemniej jednak na
pierwszym miejscy jest zawsze jego dobro. Czasami narzucane są pewne ograniczenia, np.
pory odwiedzin, aby zapewnić pacjentowi najlepszą opiekę. W Śląskim Centrum Chorób
Serca nie ma wyznaczonych godzin odwiedzin. Należy jednak pamiętać również o
współpacjentach z jednej sali i starać się, aby odwiedziny nie były zbyt wcześnie lub zbyt
późno. Pacjenci potrzebują także chwil odpoczynku. Należy wziąć pod uwagę potrzeby
wszystkich pacjentów i zredukować hałas do minimum oraz uszanować prywatność Jeśli
odwiedzana osoba może chodzić należy przejść do świetlicy, mając na uwadze dobro innych
chorych z tej samej sali, którym może przeszkadzać obecność odwiedzających. Ze względu
na ograniczoną powierzchnię sal i świetlic należy liczbę odwiedzających ograniczyć do
maksymalnie dwóch jednocześnie.
Wchodząc na oddziały intensywnego nadzory, takie jak oddział pooperacyjny czy
oddział reanimacji, wierzchnie ubranie należy zostawić w pomieszczeniu przed oddziałem i
nałożyć fartuch ochronny. W niektórych przypadkach odwiedzający mogą być poproszeni o
założenie dodatkowo maseczki lub ochraniaczy na buty. Przed wejściem i przed
opuszczeniem oddziału, należy umyć i zdezynfekować ręce. Zmniejszy to zarówno liczbę
tych drobnoustrojów, które ze sobą przynosimy, jak i tych, które ze sobą zabieramy. Aby
fartuch spełniał swoje zadanie, musi być zapięty Żadnych swoich rzeczy nie należy kłaść na
łóżku chorego, ani na nim siadać.
Ze względów bezpieczeństwa odwiedzających i odwiedzanych nie należy dotykać
ran, opatrunków, kroplówek, drenów, cewników ani sprzętu medycznego.
Należy powstrzymać się od wizyt w szpitalu, gdy ma się biegunkę, wymioty, jest się
przeziębionym czy ma się inną infekcję. Odwiedzać chorych w szpitalu nie powinny osoby z
osłabioną odpornością i małe dzieci.
W szpitalu należy korzystać z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających.
Należy pamiętać o wyłączeniu telefonu komórkowego przed wejściem na oddział.
Jego używanie zakłóca pracę aparatury medycznej!
Odwiedzanych
osób
na
oddziałach
intensywnego
nadzoru,
oddziałach
pooperacyjnych nie obdarowujemy kwiatami, gdyż mogą być one siedliskiem potencjalnie
chorobotwórczych bakterii. Pacjent może mieć też przepisaną szczególną dietę, więc należy
zapytać personel co można choremu przynieść do jedzenia i picia. Pod żadnym pozorem nie
należy przynosić alkoholu i papierosów. Palenie tytoniu na terenie Śląskiego Centrum
Chorób Serca jest zabronione.
Stosowanie się do przytoczonych tu zasad niewątpliwie przyczyni się do
bezpiecznych, miłych i satysfakcjonujących wszystkich odwiedzin najbliższych w szpitalu.