liga-Antarktyda

Transkrypt

liga-Antarktyda
LIGA GEOGRAFICZNA
ANTARKTYDA
Zadanie 1. Uzupełnij tabelę.
(5 p.)
Największa wyspa przybrzeżna:
Największy półwysep:
Najwyższy szczyt górski:
Najdłuższa rzeka:
Najgłębsze jezioro:
Największe jezioro:
Najwyższy wulkan:
Państwo z największą liczbą stacji polarnych (całorocznych)
Państwo o największych roszczeniach terytorialnych
(powierzchnia)
10. Państwo o najmniejszych roszczeniach terytorialnych
(powierzchnia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zadanie 2. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj podróżników związanych z Antarktydą.
Podaj imię i nazwisko.
(4 p.)
1. Żyjący w XIX wieku brytyjski badacz, który został wysłany na Antarktydę w celu ustalenia południowego
bieguna magnetycznego. Odkrył Ziemię Wiktorii, Przylądek Adare oraz zatokę, wcinającą się niedaleko
wulkanu Erebus, nazwaną później jego nazwiskiem.
………………………………………………
2. Norweski polarnik, ukończył studia medyczne. Przez dwa miesiące, wraz z psimi zaprzęgami, przemierzał
Antarktydę, po to aby 16 grudnia 1911 roku zdobyć biegun południowy.
…………………………………………………
3. Pochodzący z Irlandii; podczas próby zdobycia bieguna południowego, odkrył jeden z najdłuższych
lodowców na Ziemi – Lodowiec Beardmore’a. Jest również twórcą nazwy Zatoki Wielorybiej, otoczonej
Lodowcem Rossa.
............................................................................
4. Polski geograf, geolog i meteorolog. Studiował m. in. w Belgii i Anglii. W roku 1898 wyruszył na wyprawę
antarktyczną statkiem „Belgica”. Efektem wyprawy było stwierdzenie, że Szetlandy Południowe są
przedłużeniem Andów, a klimat Antarktydy jest chłodniejszy niż przypuszczano. Jego nazwiskiem została
nazwana jedyna polska stacja polarna na Antarktydzie.
............................................................................
Zadanie 3.Na podstawie artykułów "Kontynent wiecznej bieli" oraz "Tam, gdzie rządzą zwierzęta" wykonaj
polecenia.
(4 p.)
https://www.poznaj-swiat.pl/artykul,Kontynent_wiecznej_bieli_-_Piotr_Gaszynski,1617
https://www.poznaj-swiat.pl/artykul,Tam_gdzie_rzadza_zwierzeta_Mikolaj_Golachowski,927
a) Podaj nazwę żyjącego wokół Antarktydy ptaka, który posiada największą rozpiętość skrzydeł.
...................................................................................................................................................................
b) Podaj nazwę wyspy, wspomnianej w tekście, na której żyje uchatka antarktyczna i foka Weddella.
..................................................................................................................................................................
c) Wymień pięć gatunków ptaków morskich zamieszkujących Antarktydę (Tam, gdzie rządzą zwierzęta).
......................................................................................................................................................................
d) Jakimi badaniami zajmują się naukowcy PAN na polskiej stacji polarnej. Podaj trzy przykłady.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Zadanie 4. Rozpoznaj miejsca przedstawione na poniższych zdjęciach.
….…………………………………………
….…………………………………………
(4 p.)
….…………………………………………
….…………………………………………
Zadanie 5. Znajdź ciekawostkę na temat wybranego kraju/wyspy/grupy ludzi itp. Antarktydy.
(2 p.)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6. Rozpoznaj zaznaczone obiekty geograficzne na poniższej mapie i wpisz ich nazwy w odpowiednie
miejsca w tabeli.
(8 p.)
4
2
.
6
.
3
.
2
.
.
5
2
.
.
8
.
1
.
2
.
7
2
.
.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OBIEKT GEOGRAFICZNY
Płaskowyż
Przylądek
Lodowiec
Ziemia
Góry
Półwysep
Morze
Wyspa
NAZWA OBIEKTU
Zadanie 7. Dopisz brakujące nazwy państw do odpowiedniej stacji badawczej oraz zaznacz podane stacje
(zapisz odpowiednią cyfrę) na konturowej mapie Antarktydy.
(8 p.)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
STACJA BADAWCZA
Troll
Orcadas
Arctowski
Davis
Amundsen-Scott
Mirnyj
Rothera
Wiernadski
PAŃSTWO

Podobne dokumenty