Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2016

Transkrypt

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2016
Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2016
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
Dowiedz się więcej * Zamów bezpłatny fragment * Kup:
www.pmrpublications.com/product/Rynek-telekomunikacyjny-w-Polsce-2016
Język:
Polski, angielski
Data:
Listopad 2016
Format:
Plik Pdf i Excel
Cena:
Język/Licencja
1 użytkownik 5 użytkowników Krajowa Globalna
Raport:
Polski lub angielski
Polski i angielski
2200€
3080€
3300€
4620€
4400€
6160€
5500€
7700€
Raport + Aktualizacja
Polski lub angielski
Polski i angielski
3300€
4620€
4950€
6930€
6600€
9240€
8250€
11550€
Zaufali nam:
+48 12 340 51 30 | [email protected] |
www.pmrpublications.com
Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2016
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
Jakie informacje zawiera ten raport?
Kto skorzysta z tej analizy?
Wartość całego polskiego rynku telekom
Operatorzy telefonii mobilnej i stacjonarnej
Wartość każdego z kluczowych segmentów –
telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej i DLISP
Dostawcy technologii, sprzętu sieciowego oraz
oprogramowania dla operatorów
Wartość głównych podsegmentów – technologii
dostępu do internetu, usług transmisji danych
i dzierżawy łączy
Operatorzy telewizyjni, portale internetowe oraz
dostawcy treści (w tym prasa, radio, telewizja)
Główne wskaźniki dotyczące rozwoju rynku,
wartości i dynamiki wzrostu w latach 2016-2021
Dostawcy usług finansowych i inwestycyjnych
Szczegółowe profile najważniejszych operatorów
telekomunikacyjnych działających w każdym
z trzech głównych segmentów polskiego rynku –
udziały rynkowe, strategie rozwoju, plany
inwestycyjne, przychody, zyski i inne wskaźniki
Organizacje rządowe i pozarządowe
Organizacje zajmujące się badaniem rynku oraz
doradztwem biznesowo-prawnym
Dlaczego warto kupić ten raport?
Analiza trendów konsumpcyjnych, regulacyjnych
i technologicznych
Szeroki wachlarz wskaźników branżowych, m.in.
łączna liczba subskrybentów głównych operatorów,
w tym całkowita liczba kart SIM, linii telefonii
stacjonarnej, abonentów dostępu do internetu
+48 12 340 51 30 | [email protected] |
Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu
Urealni dane w biznesplanach i budżetach
Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału
rozwojowego
Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia
konkurencyjnego
Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie
wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub przejęcia
www.pmrpublications.com

Podobne dokumenty